05 Genealogie van Wouter (Joosten).
05 Genealogie van Wouter (Joosten).

I.  Wouter (Joosten), geb. na 1500, 
 2 zonen: 
  1.  Joost Woutersz, geb. voor 1525, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) voor 1557, volgt IIa
  2.  Pieter Wouters, ovl. voor 1562, volgt IIb

IIa.   Joost Woutersz, zn. van Wouter (Joosten) (I), geb. voor 1525, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) voor 1557, relatie met Brecht Willems1
 Uit deze relatie 4 zonen: 
  1.   Wouter Joosten2, geb. voor 1550, schepen, schotvanger, ovl. (minstens 50 jaar oud) na 06-1600. 
  2.   Jacob Joosten3, geb. voor 1550, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) voor 1580, relatie met Aechte Gerrits3. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Allart Joosten4, geb. voor 1550, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Krommenie [NH] voor 24-02-1592, volgt IIIa
  4.  Jan Joosten, geb. voor 1557, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1622, volgt IIIb

IIIa.   Allart Joosten4, zn. van Joost Woutersz (IIa) en Brecht Willems, geb. voor 1550, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Krommenie [NH] voor 24-02-1592, relatie met Duyfje Nn Joosten
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Henrick Allertzn4, geb. te Assendelft [NH] na 1580, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1642. 

IIIb.  Jan Joosten, zn. van Joost Woutersz (IIa) en Brecht Willems, geb. voor 1557, schepen in:1604, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1622, tr. met Grietje Claasd
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Claas Jansz5, geb. te Assendelft [NH] circa 1580, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Assendelft [NH] circa 06-1613, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Assendelft [NH] circa 02-1613 met Neel Claasdr5. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sijmon Jansz, geb. te Assendelft [NH] circa 1595, ovl. (minstens 70 jaar oud) te Assendelft [NH] na 06-1665, volgt IVa
  3.  Jacob Jansz, geb. te Assendelft [NH] circa 1600, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) te Assendelft [NH] voor 1660, volgt IVb
  4.   Cornelis Jansz6, geb. te Assendelft [NH] voor 1600, ovl. (minstens 35 jaar oud) te Beemster [NH] na 02-1635, volgt IVc

IVa.   Sijmon Jansz Joosten, zn. van Jan Joosten (IIIb) (schepen in:1604) en Grietje Claasd, geb. te Assendelft [NH] circa 1595, Schepen, schotvanger, gezworenponder, vroedschap, ovl. (minstens 70 jaar oud) te Assendelft [NH] na 06-1665, tr. (minstens 40 jaar oud) na 1635 met Mary Thijs Jacobs7, dr. van Mathijs Jacobsz (schepen 1595) en Neel Claas Duves. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Neeltje Symonsdr, geb. te Assendelft [NH] circa 1636, ovl. (minstens 86 jaar oud) na 06-1722, otr. te Assendelft [NH] op 13-02-1656, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Assendelft [NH] op 27-02-1656 met Gerret Jansz Yff, zn. van Jan Dirx Yff en Nn Nn Yff, ged. te Westzaan, Zuydend op 25-02-1629. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Jan Symonsz, geb. te Assendelft [NH] na 1637, armenvoogd 1681/1682. 
  3.  Thijs Symonsz, geb. te Assendelft [NH] circa 1638, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Assendelft [NH] op 28-10-1718, volgt V
  4.   Alijdt Symonsdr, geb. te Assendelft [NH] circa 1640, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Assendelft [NH] op 22-05-1669 met Wouter Baarts7. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2), (ontb. door overlijden) met Pieter Jansz. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

V.   Thijs Symonsz Joosten, zn. van Sijmon Jansz Joosten (IVa) (Schepen, schotvanger, gezworenponder, vroedschap) en Mary Thijs Jacobs, geb. te Assendelft [NH] circa 1638, armenvoogd, weesmeester, schepen, getuigen bij notaris, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Assendelft [NH] op 28-10-1718, relatie met Nn Nn Joosten8
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Symon Thijsz, geb. te Assendelft [NH] voor 1670, ovl. (minstens 29 jaar oud) te Westzaan [NH] op 03-11-1699, volgt VIa
  2.  Claas Thijsz, ovl. te Assendelft [NH] op 03-06-1729, volgt VIb

VIa.   Symon Thijsz Joosten, zn. van Thijs Symonsz Joosten (V) (armenvoogd, weesmeester, schepen, getuigen bij notaris) en Nn Nn Joosten, geb. te Assendelft [NH] voor 1670, ovl. (minstens 29 jaar oud) te Westzaan [NH] op 03-11-1699, tr. te Assendelft [NH] met Anna Jansd Smit9, dr. van Jan Smit en Nn Nn Smit, ovl. te Westzaan, Zuydend op 29-10-1716. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Willem Symonsz10,11, geb. te Westzaan, Zuydend circa 1692, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Westzaan, Zuydend op 15-12-1724, volgt VII
  2.   Jan10, ged. te Westzaan [NH]10 op 01-01-169410, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Westzaan [NH]10 voor 169610
  3.  Duijfje, ged. te Westzaan [NH] op 04-11-1696, ovl. (minstens 25 jaar oud) te Westzaan [NH] na 08-03-1722. 
  4.   Impje10, geb. 10, ged. te Westzaan [NH]10 op 23-11-169810, ovl. (ongeveer 32 dagen oud) te Westzaan [NH]10 op 25-12-169810
   Anna Jansd Smit9, dr. van Jan Smit en Nn Nn Smit, otr. (2) 9,9 met Jacob Willemsz Nagtegaal9, geb. te Assendelft [NH], ovl. te Westzaan [NH] op 29-03-1718. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.   Jan9, ged. te Westzaan [NH] op 14-12-1701, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Westzaan [NH]9 op 02-10-17299 met Duijfje Sijmons Boet12,13. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Guurtje9, ged. te Westzaan [NH] op 08-06-1704, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Westzaan [NH]9 op 27-12-17339 met Gerrit Pieterssz Jongewaard9. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Cornelis9, ged. te Westzaan [NH] op 25-04-1706, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Westzaan [NH]9 op 30-05-17349 met Antje Cornelis van Krevel9. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Gerbrandt9, ged. te Westzaan [NH] op 25-07-1708, ovl. (ongeveer 6 dagen oud) te Westzaan [NH] op 31-07-1708. 
  5.   Trijntje9, ged. te Westzaan [NH] op 02-08-1711, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Westzaan [NH] voor 1718. 

VII.   Willem Symonsz Joosten10,11, zn. van Symon Thijsz Joosten (VIa) en Anna Jansd Smit, geb. te Westzaan, Zuydend circa 1692, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Westzaan, Zuydend op 15-12-1724, tr. (resp. ongeveer 28 en 22 jaar oud) te Westzaan [NH]11 op 03-11-172011 met Lijsbet Jongewaart, dr. van Cornelis Pietersz Jongewaart en Marijtje Guilliams, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 03-08-1698, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 10-08-1698, ovl. (36 jaar oud) te Koog a/d Zaan op 09-07-1735. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Symon, ged. te Westzaan [NH] op 08-03-1722, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Westzaan [NH] op 25-04-1724. 
  2.   Cornelis Willemsz14, ged. te Westzaan [NH] op 15-08-1723, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Westzaan [NH] op 09-06-1781, volgt VIII
   Lijsbet Jongewaart, dr. van Cornelis Pietersz Jongewaart en Marijtje Guilliams, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Westzaan [NH]11 op 18-05-172711 met Adriaan Cornelisz Vos11, zn. van Kornelis Aaryanse Vos en Hillegont Egberts, ged. te Coog op 30-03-1698. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Cornelis15, ged. te Koog a/d Zaan op 04-09-1729, begr. te Koog a/d Zaan op 28-01-1730. 
  2.   Neeltje15, ged. te Koog a/d Zaan op 11-11-1731, begr. te Koog a/d Zaan op 23-06-1735. 
  3.   Maartje15, ged. te Koog a/d Zaan op 03-07-1735. 

VIII.   Cornelis Willemsz Joosten14, zn. van Willem Symonsz Joosten (VII) en Lijsbet Jongewaart, ged. te Westzaan [NH] op 15-08-1723, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Westzaan [NH] op 09-06-1781, begr. te Westzaan [NH] op 11-06-1781, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt14 op 02-07-174714 met Maartje Bakker14, dr. van Claas Jansz Bakker en Neeltje Pieters Zwart, ged. te Westzaan [NH] op 12-11-1724, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 07-09-1782, begr. te Westzaan, Krabbelbuurt op 12-09-1782. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Lijsbet14, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-09-1748, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 29-10-1750. 
  2.   Willem Cornelisz14, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 29-03-1750, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Westzaan [NH] op 12-12-1782, volgt IXa
  3.   Jan Cornelisz13, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 16-04-1752, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Westzaan [NH] op 18-07-1813, volgt IXb
  4.   Lijsbeth14, geb. te Westzaan, Kerkbuurt op 06-12-1753, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 09-12-1753, ovl. (77 jaar oud) te Westzaan, Kerkbuurt op 19-12-1830, tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) te Westzaan [NH]14 op 27-08-178014 met Jacob Stolp14, zn. van Cornelis Jansz Stolp en Grietje Gerrits Tip, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 06-10-1762, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-10-1762, landbouwer, ovl. (57 jaar oud) te Westzaan [NH] op 13-07-1820. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.   Klaas Cornelisz13,16, geb. te Westzaan [NH] op 23-09-1755, ovl. (65 jaar oud) te Westzaan [NH] op 15-05-1821, volgt IXc
  6.   Simon16, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 12-06-1757, ovl. (ongeveer 33 dagen oud) te Westzaan, Kerkbuurt op 15-07-1757. 
  7.   Simon Cornelisz16,17, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 27-08-1758, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Westzaan [NH] op 11-08-1787, volgt IXd
  8.   Jacob16, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 13-02-1760, ovl. (ongeveer 17 dagen oud) te Westzaan, Kerkbuurt op 01-03-1760. 
  9.   Duyfje16, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 08-01-1766, ovl. (ongeveer 23 dagen oud) te Westzaan, Kerkbuurt op 31-01-1766. 
  10.   Neeltje16, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-01-1766, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 01-06-1797, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Westzaan [NH]16 op 23-09-178716 met Albert Engelsz Ruigewaard16, ovl. te Westzaan [NH] op 23-07-1789. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Westzaan [NH]16 op 12-02-179216 met Jan Groen16, zn. van Gerbrand Groen en Grietje Kaat, ged. te Westzaan, Zuidend op 31-10-1762, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Westzaan [NH] op 01-03-1798. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  11.   Duyfje18, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt18 op 08-01-176618, ovl. (ongeveer 23 dagen oud) te Westzaan, Krabbelbuurt18 op 31-01-176618

IXa.   Willem Cornelisz Joosten14, zn. van Cornelis Willemsz Joosten (VIII) en Maartje Bakker, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 29-03-1750, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Westzaan [NH] op 12-12-1782, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Westzaan [NH]19 op 21-05-177519 met Haselina van der Kaaij19, dr. van Krijn van der Kaaij en Maria de Munter, ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-06-1750, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Westzaan [NH] op 13-01-1820. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Cornelis19, geb. te Westzaan, Zuydend op 18-02-1776, ged. te Westzaan, Zuydend op 18-02-1776, ovl. (6 jaar oud) te Westzaan, Zuydend op 16-01-1783. 
  2.   Doodgeb. kind19, geb. te Westzaan [NH] op 15-08-1777. 
  3.   Doodgeb. kind19, geb. te Westzaan [NH] op 17-10-1778. 
  4.   Krijn Willemsz19,20, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-01-1780, ovl. (72 jaar oud) te Wageningen [GE] op 06-02-1852, volgt X
   Haselina van der Kaaij19, dr. van Krijn van der Kaaij en Maria de Munter, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Westzaan [NH] op 30-05-178419 met Hendrik Hendriksz Stuurman19, zn. van Hendrik Hendriksz Stuurman en Trijntje Jans Bruijn, geb. te Westzaan [NH] circa 1762, ged. te Westzaan [NH] op 07-03-1784, landarbeider, landbouwer, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Westzaan [NH] op 25-05-1812. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Hendrik Hendriksz19, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 10-01-1785, doopsgezind, arbeider, metselaarsbaas, ovl. (78 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 23-08-1863, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Westzaan [NH]19 op 19-02-180919 met Jannetje de Heer, dr. van Dirk Germentsz de Heer en Hilgond Jans Verweel, geb. te Westzaan [NH] op 16-06-1786, Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Westzaan [NH] op 23-08-1863. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.   Maria Catharina19, geb. te De Lier [ZH] op 06-04-1788, ovl. (5 jaar oud) te De Lier [ZH] op 03-05-1793. 
  3.   Catarina Maria19, geb. te De Lier [ZH] op 06-04-1788, ovl. (3 jaar oud) te De Lier [ZH] op 21-03-1792. 
  4.   Klaas19, geb. te De Lier [ZH] op 19-07-1790, doopsgezind, visser, arbeider, ovl. (54 jaar oud) te Westzaan [NH] op 24-02-1845, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Westzaan [NH]21 op 31-01-181321 met Antje Kuit21, dr. van Jan Jansz Kuit en Dieuwertje Jans de Boer, geb. te Westzaan [NH]21 op 08-09-178821, Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Westzaan [NH] op 28-05-1866. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  5.   Antonie19, geb. te De Lier [ZH] op 28-07-1791, arbeider, huisknecht, ovl. (55 jaar oud) te Westzaan [NH] op 19-11-1846, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Beemster [NH]22 op 03-05-181822 met Gerritje Haring22, dr. van Barend Teunis Haring en Geertje Pot, geb. te De Rijp [NH]22 op 17-06-179422, Nederlands Hervormd22, dienstmaagd 22, ovl. (71 jaar oud) te Westzaan [NH]22 op 28-05-186622. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.   Jan19, geb. te De Lier [ZH] op 08-10-1794, ovl. (21 jaar oud) te De Lier [ZH] op 04-09-1816. 

X.   Krijn Willemsz Joosten19,20, zn. van Willem Cornelisz Joosten (IXa) en Haselina van der Kaaij, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-01-1780, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 19-01-1780, arbeider, straatmaker, ovl. (72 jaar oud) te Wageningen [GE] op 06-02-1852, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Jisp [NH]20 op 21-09-180620 met Dieuwertje van Straaten20, dr. van Arend van Straaten en Trijntje Luttik, geb. te Jisp [NH] op 06-03-1783, ged. te Jisp [NH] op 07-03-1783, dienstmeid, werkster, ovl. (43 jaar oud) te Zaandam [NH] op 13-07-1826. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Willem20, geb. te Jisp [NH] op 13-11-1806, ovl. (79 jaar oud) te Westzaan [NH] op 04-04-1886, volgt XIa
  2.  20, geb. te Jisp [NH] voor 15-02-1808, begr. te Jisp [NH] op 15-02-1808. 
   Dieuwertje van Straaten20, dr. van Arend van Straaten en Trijntje Luttik, sam. (2) te Jisp [NH] voor 04-01-1812 met Pieter Rensen23, zn. van Willemsz Rensen en Trijntje Pietrs de Haas, ged. Hervormd te Jisp [NH] op 17-06-1764, timmermansknecht 23, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Jisp [NH] op 02-09-1812. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.   Trijntje23, geb. te Jisp [NH]23 op 04-01-181223, ovl. (37 jaar oud) te Wormer [NH] op 15-11-1849, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Wormer [NH]23 op 18-06-183723 met Cornelis Hille23,24, zn. van Jan Hille (Metselaar) en Trijntje Haarts (werkster), geb. te Wormer [NH]23 op 12-11-181223, arbeider, dagloner 23,24, ovl. (43 jaar oud) te Wormer [NH]23 op 20-02-185623. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
   Krijn Willemsz Joosten19,20, tr. (2) 25,25 met Hendrika van de Water25, dr. van Wouter van de Water en Wilhelmina Gijsbers, ged. Rooms Katholiek te Winsum, gem.Ewijk op 16-01-1797, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Wageningen [GE] op 17-04-1868. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Wilmina25, geb. te Yde [DR] op 27-08-1825, ovl. (46 jaar oud) te Wageningen [GE] op 19-03-1872, tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Wageningen [GE]25 op 20-04-184425 met Willem Rothuizen25, zn. van Roelof Rothuizen (daghuurder) en Johana Westbroek, geb. te Wageningen [GE] op 29-06-1822, dienstknecht, arbeider, ovl. (47 jaar oud) te Wageningen [GE] op 22-12-1869. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.   Cornelis26, geb. te Wageningen [GE] op 08-12-1827, ovl. (79 jaar oud) te Wageningen [GE] op 03-12-1907, volgt XIb

XIa.   Willem Joosten20, zn. van Krijn Willemsz Joosten (X) (arbeider, straatmaker) en Dieuwertje van Straaten (dienstmeid, werkster), geb. te Jisp [NH] op 13-11-1806, ged. te Jisp [NH] op 07-12-1806, stalknecht, koetsier, huisbediende, ovl. (79 jaar oud) te Westzaan [NH] op 04-04-1886, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Zaandam [NH]27 op 23-06-183927 met Trijntje Catharina Kee27, dr. van Adriaan Kee (pelder) en Grietje Giskes, geb. te Zaandam [NH] op 01-10-181427, Rooms Katholiek27, ovl. (70 jaar oud) te Zaandam [NH]27 op 30-01-188527
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Margaretha27, geb. te Zaandam [NH] op 16-08-1840, Rooms Katholiek, ovl. (61 jaar oud) te Zaandam [NH] op 15-01-1902, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Zaandam [NH]28 op 18-06-186528 met Albertus Nieuwenhuizen27, zn. van Pieter Nieuwenhuizen (bakker) en Lummigje Vos, geb. te Zaandam [NH] op 27-09-1836, Nederlands Hervormd, pakhuisknecht, koopman in hout, ovl. (87 jaar oud) te Oostzaan [NH] op 03-09-1924. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.   Willem29,28, geb. te Zaandam [NH] op 17-11-1842, ovl. (84 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 06-07-1927, volgt XIIa
  3.   Adriaan28, geb. te Zaandam [NH] op 17-09-1845, pakhuisknecht, besteller, inlands kramer, koopman, ovl. (48 jaar oud) te Hogendijk op 12-07-1894. 
  4.   Dieuwertje28, geb. te Zaandam [NH] op 22-02-1848, Rooms Katholiek, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 02-03-1934, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Zaandam [NH]28 op 21-09-187328 met Pieter Willem Frederik van Santen28, zn. van Jan van Santen (boekdrukkersknecht) en Johanna Bosman, geb. te Amsterdam [NH] op 24-02-1844, boekdrukker, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-09-1910. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.   Cornelis30, geb. te Zaandam [NH] op 04-07-1850, ovl. (77 jaar oud) te Zaandam [NH] op 23-09-1927, volgt XIIb
  6.   Maria30, geb. te Zaandam [NH] op 08-12-1852, Rooms Katholiek, ovl. (88 jaar oud) te Zaandam [NH] op 11-04-1941, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Zaandam [NH]30 op 13-01-187830 met Arend Kruiver30, zn. van Arend Kruiver (timmerman) en Elisabeth Graskamp, geb. te Zaandam [NH] op 22-10-1850, Rooms Katholiek, timmerman, ovl. (78 jaar oud) te Zaandam [NH] op 31-01-1929. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  7.   Pieter28, geb. te Zaandam [NH] op 11-02-1857, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-06-1889, volgt XIIc
  8.   Hendrik31, geb. te Zaandam [NH] op 11-08-1859, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 04-06-1929, volgt XIIdXIIa.   Willem Joosten29,28 , zn. van Willem Joosten (XIa) (stalknecht, koetsier, huisbediende) en Trijntje Catharina Kee, geb. te Zaandam [NH] op 17-11-1842, houtzaagmolenaarsknecht, ovl. (84 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 06-07-1927, tr. (resp. 16 en 14 jaar oud) (1) te Zaandam [NH]29 op 25-07-185929 met Bregtje van der Ben29 , dr. van Jan van der Ben (houtzager) en Helena Hoorn, geb. te Zaandam [NH] op 03-12-1844, dienstbode, ovl. (40 jaar oud) op 21-06-1885. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Willem32, geb. te Alkmaar [NH] op 03-07-1870, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-11-1930, volgt XIIIa
  2.   Helena Catharina32, geb. te Alkmaar [NH] op 20-03-1872, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-04-1930, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Heiloo [NH]32 op 20-11-189832 met Jan Gerrit Pieter Stové32, zn. van Hendrik Pieter Stové (fabrieksarbeider) en Elisabeth Hagebeuk, geb. te Amsterdam [NH] op 04-09-1873, pakhuisknecht, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-04-1943. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Jan32, geb. te Alkmaar [NH] op 20-08-1875, ovl. (76 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 19-11-1951, volgt XIIIb
  4.   Doodgeb. dochter32, geb. te Alkmaar [NH] op 01-02-1878, ovl. op 01-02-1878. 
  5.   Catharina Helena32, geb. te Alkmaar [NH] op 11-06-1879, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 04-02-1965, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) te Alkmaar [NH]32 op 14-07-190432 met Johannes Kuiper32, zn. van Klaas Kuiper (huisschilder) en Johanna Vroegop, geb. te Egmond a/d Hoef op 19-11-1867, huisschilder, glashandelaar, ovl. (71 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 12-10-1939. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  6.   Johanna33, geb. en ovl. te Alkmaar [NH] op 19-12-1881. 


   Willem Joosten29,28, tr. (resp. 41 en 37 jaar oud) (2) te Zaandam [NH]33 op 05-03-188433 met Aafje Leijen32, dr. van Jan Leijen (arbeider, landman) en Maartje Bakker, geb. te Alkmaar, in de Weere op 27-03-1846, ovl. (81 jaar oud) te Alkmaar, Kennemersingel op 13-09-1927. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


   Aafje Leijen32, dr. van Jan Leijen (arbeider, landman) en Maartje Bakker, otr. (1) 33,33, tr. (ongeveer 24 jaar oud) circa 1871 met Hendrik Koorn32, houtzagersknecht, ovl. te Alkmaar [NH] op 05-03-1884. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Clazina32, geb. te Nieuwe Niedorp [NH] op 04-05-1874, dienstbode, ovl. (28 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 31-05-1902, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 18-02-1894 met Johannes Kuiper32, zn. van Klaas Kuiper (huisschilder) en Johanna Vroegop. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIIa.   Willem Joosten32 , zn. van Willem Joosten (XIIa) (houtzaagmolenaarsknecht) en Bregtje van der Ben (dienstbode), geb. te Alkmaar [NH] op 03-07-1870, haardensmid,concierge(Hoger Krijgschool, Den Haag)1910, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-11-1930, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Alkmaar [NH]34 op 14-02-189734 met Rinske Nobel34 , dr. van Barends Willemsz Nobel (landsman) en Jetske Ones de Boer, geb. te Ballum, Ameland34 op 16-11-187234, dienstbode 34, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH]34 op 03-08-193234
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Ing. Willem34,35 , geb. te Alkmaar [NH] op 15-11-1897, verificateur kadaster, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 28-02-1970, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 24-12-1924 met Jacoba Suzanna Baaij35, dr. van Henri Arend Baaij (meubelmaker, rijknecht-majoor) en Jacoba Suzanna Hendriks, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27-02-1900, lerares, ovl. (61 jaar oud) te Leiden [ZH] op 31-03-1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Brechtje34 , geb. te Enkhuizen [NH] op 02-03-1900, ovl. (55 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 29-04-1955. XIIIb.   Jan Joosten32 , zn. van Willem Joosten (XIIa) (houtzaagmolenaarsknecht) en Bregtje van der Ben (dienstbode), geb. te Alkmaar [NH] op 20-08-1875, sigarenmaker, winkelier in tabak en sigaren,doodgraver, marktmeester, ovl. (76 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 19-11-1951, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Alkmaar [NH]36 op 26-11-189936 met Aafje Hartog36 , dr. van Jan Hartog (kleermaker) en Jannetje Hagenaar, geb. te Alkmaar [NH] op 20-02-1876, ovl. (54 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 05-08-1930. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Bregtje37, geb. te Heiloo [NH] op 10-12-1900, ovl. (9 maanden oud) te Alkmaar [NH] op 07-10-1901. 
  2.   Brechtje37 , geb. te Alkmaar [NH] op 23-09-1902, onderwijzeres, ovl. (92 jaar oud) te Ermelo [GE] op 05-07-1995. 
  3.   Jan37, geb. te Alkmaar [NH] op 13-01-1904, ovl. (33 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28-11-1937, volgt XIVa
  4.   Willem38,37, geb. te Alkmaar [NH] op 30-10-1907, ovl. (83 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 24-12-1990, volgt XIVbXIVa.   Jan Joosten37 , zn. van Jan Joosten (XIIIb) (sigarenmaker, winkelier in tabak en sigaren,doodgraver, marktmeester) en Aafje Hartog, geb. te Alkmaar [NH] op 13-01-1904, boekhouder, ovl. (33 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28-11-1937, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Heiloo [NH]39 op 21-01-193239 met Aaltje Bakker39 , dr. van Jacob Bakker (veehouder) en Anna Catharina Schoen, geb. te Heiloo [NH] op 27-01-1902, ovl. (91 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-03-1993. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Afine40 , geb. te Bergen (NH) op 29-10-1932, typiste, verpleegster, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Alkmaar [NH]40 op 02-08-195740 met John Relk39 , zn. van Jacob Relk (boer) en Aafje Appel, geb. te Nyssa (Oregon) USA op 02-12-1930, veehouder, landbouwer, leraar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Jacoba Anna (Coby)41 , geb. te Alkmaar [NH] op 13-01-1935, telegrafiste PTT, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Alkmaar [NH]41 op 12-07-196141 met Daniel Frits (Daan) van Leeuwen41 , zn. van Johannes Cornelis van Leeuwen (employe im-/ exporthandel) en Dieuwertje Adriana de Boer, geb. te Batavia op 27-12-1930, meet en regeltechnicus. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIVb.   Willem Joosten38,37 , zn. van Jan Joosten (XIIIb) (sigarenmaker, winkelier in tabak en sigaren,doodgraver, marktmeester) en Aafje Hartog, geb. te Alkmaar [NH] op 30-10-1907, smid,verhuurder,stoker, gem.ambtenaar, kaasvader kaaasdragersgilde, ovl. (83 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 24-12-1990, tr. (beiden 25 jaar oud) te Alkmaar [NH]38 op 06-09-193338 met IJtje Kleijmeer38 , dr. van Willem Kleijmeer (schoenmaker) en Beitske ten Kate, geb. te Alkmaar, Molenbuurt op 11-01-1908, coupeuse, ovl. (85 jaar oud) te Heerhugowaard [NH] op 08-12-1993. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jan-Willem38 , geb. te Alkmaar [NH] op 03-01-1937, adminstrateur. 
  2.   Bernard38, geb. te Alkemade [ZH] op 14-01-1946, ovl. (6 dagen oud) te Alkmaar [NH] op 20-01-1946. 
  3.   Bernarda Willy38 , geb. te Alkmaar [NH]38 op 25-01-194838, onderwijzeres 38, tr. (beiden 22 jaar oud) te Alkmaar [NH]42 op 27-01-197042 met Eduard Oosting38 , zn. van Lieuwe Oosting (turfschipper, melkboer, machinefabrikant) en Hendrikje Koens, geb. te Uchelen38 op 08-05-194738, onderwijzer 38. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIIb.   Cornelis Joosten30 , zn. van Willem Joosten (XIa) (stalknecht, koetsier, huisbediende) en Trijntje Catharina Kee, geb. te Zaandam [NH] op 04-07-1850, houtzaagmolenaar, arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Zaandam [NH] op 23-09-1927, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Zaandam [NH]43 op 03-10-187543 met Grietje Visscher43, dr. van Pieter Visscher (winkelier, arbeider) en Maartje Boekhout, geb. te Zaandam [NH] op 21-06-1852, doopsgezind, dienstbode, ovl. (53 jaar oud) te Zaandam [NH] op 04-05-1906. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Maartje43, geb. te Zaandam [NH] op 21-05-1876, ovl. (79 jaar oud) te Zaandam [NH] op 08-04-1956, tr. (beiden 24 jaar oud) te Zaandam [NH]43 op 30-05-190043 met Pieter Slagmolen44, zn. van Gerrit Slagmolen (boekdrukker) en Geertje Verboom, geb. te Schiedam [ZH] op 21-04-1876, timmerman, opzichter bouw en woningtoezicht, ovl. (63 jaar oud) te Zaandam [NH] op 26-01-1940. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Willem45,44, geb. te Zaandam [NH] op 28-06-1878, ovl. (73 jaar oud) te Zaandam [NH] op 13-10-1951, volgt XIIIc
  3.   Pieter44, geb. te Zaandam [NH] op 08-03-1880, ovl. (7 maanden oud) te Zaandam [NH] op 11-10-1880. 
  4.   Trijntje44, geb. te Zaandam [NH] op 20-12-1881, diensbode, huishoudster, ovl. (92 jaar oud) te Zaandam [NH] op 11-05-1974. 
  5.   Grietje44, geb. te Zaandam [NH] op 12-05-1885, verpleegster, ovl. (79 jaar oud) te Zaandam [NH] op 15-10-1964, tr. (resp. 51 en 64 jaar oud) te Heiloo [NH] op 30-07-1936 met Hendrik Jacobus Ketting44, zn. van Hendrik Jacobus Ketting (tapper) en Johanna Traast (vroedvrouw), geb. te Amsterdam [NH] op 20-09-1871, ovl. (75 jaar oud) te Zaandam [NH] op 20-09-1946. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


   Cornelis Joosten30, tr. (resp. 56 en 47 jaar oud) (2) te Zaandam [NH]46 op 06-02-190746 met Cornelia Koeman46, dr. van Dirk Koeman (arbeider) en Antje Leeuwrink, geb. te Wormer [NH] op 20-05-1859, ovl. (82 jaar oud) te Zaandam [NH] op 07-10-1941. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


   Cornelia Koeman46, dr. van Dirk Koeman (arbeider) en Antje Leeuwrink, relatie (1) met Klaas Schouten46, zn. van Teunis Shouten en Gezina Maria Ehmen, geb. circa 1849, metselaar, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaandam [NH] op 15-05-1903. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIc.   Willem Joosten45,44 , zn. van Cornelis Joosten (XIIb) (houtzaagmolenaar, arbeider) en Grietje Visscher (dienstbode), geb. te Zaandam [NH] op 28-06-1878, timmerman, kantoorbediende, tekenaar, opzichter gem.bouwwerken, ovl. (73 jaar oud) te Zaandam [NH] op 13-10-1951, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Zaandam [NH]45 op 18-05-190445 met Saartje Kesselaar45 , dr. van Willem Kesselaar (stijfselmaker) en Trijntje Boorder, geb. te Zaandam [NH]45 op 07-02-188145, ovl. (76 jaar oud) te Zaandam [NH]45 op 02-07-195745
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Grietje45, geb. te Zaandam [NH]45 op 19-05-190745, Kantoorbediende, ovl. (87 jaar oud) te Zaandam [NH]45 op 30-11-199445, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Zaandam [NH] op 09-06-1932 met Johannes Pieter Kuntz45, zn. van George Nicolaas Kuntz (bankboekhouder) en Johanna Jacoba van Buuren, geb. te Zaandam [NH]45 op 07-10-190045, metaaldraaier 45, ovl. (61 jaar oud) te Zaandam [NH]45 op 29-09-196245. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  2.   Willem47,48, geb. te Zaandam [NH] op 19-06-1912, ovl. (68 jaar oud) te Zaandam [NH] op 03-10-1980, volgt XIVcXIVc.   Willem Joosten47,48 , zn. van Willem Joosten (XIIIc) (timmerman, kantoorbediende, tekenaar, opzichter gem.bouwwerken) en Saartje Kesselaar, geb. te Zaandam [NH] op 19-06-1912, timmerman, aannemer, ovl. (68 jaar oud) te Zaandam [NH] op 03-10-1980, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Zaandam [NH] op 21-04-193747 met Hendrika Klasina de Vries47 , dr. van Pieter Jsz de Vries (zoutwerker, loswerkman) en Geertje Prinsze, geb. te Zaandam [NH]47 op 04-10-191147
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Wilhelmina47 , geb. te Zaandam [NH]47 op 27-05-193947, verkoopster 47, tr. (beiden 24 jaar oud) te Zaandam [NH]47 op 29-01-196447 met Bertus Jacob van den Dongen47 , zn. van Gerrit van den Dongen (brandstofhandelar) en Greetje de Bree, geb. te Zaandam [NH]47 op 08-12-193947, boekhouder, procuratiehouder 47. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  2.   Willem49, geb. te Zaandam [NH]49 op 28-04-194149, volgt XVa
  3.   Pieter50, geb. te Zaandam [NH]50 op 11-07-194550, volgt XVb
  4.   Jan Simon47, geb. te Zaandam [NH]47 op 31-12-194847, volgt XVcXVa.   Willem Joosten49 , zn. van Willem Joosten (XIVc) (timmerman, aannemer) en Hendrika Klasina de Vries, geb. te Zaandam [NH]49 op 28-04-194149, timmerman, aannemer 49, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Zaandam [NH]49 op 11-12-196349 met Alberdina Cornelia Johanna Anker49 , dr. van Cornelis Anker (tegelmaker) en Maria Wilhelmina Jacoba Visser, geb. te Zaandam [NH]49 op 19-04-194249
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Carla49 , geb. te Zaandam [NH]49 op 24-12-196549, OK-verpleegkundige 49, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Zaandam [NH] op 29-08-1997 met Anthonius Josephus Tetteroo49 , zn. van Josephus Joannes Tetteroo (leraar) en Trientje Rosalia Joosten, geb. te Amsterdam [NH]49 op 25-12-196849, leraar 49. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Marijke49 , geb. te Zaandam [NH]49 op 06-06-196849, verkoopster, filiaalhoudster 49, tr. (beiden 27 jaar oud) te Cullemborg49 op 06-10-199549 met Ferdinand Willem Jan Bazen49 , zn. van Willem Bazen (admin.ambtenaar) en Elsje Maartje Maria van Liere, geb. te Kloetinge [ZE]49 op 31-07-196849, telecom-specialist 49. Uit dit huwelijk een zoon. XVb.   Pieter Joosten50 , zn. van Willem Joosten (XIVc) (timmerman, aannemer) en Hendrika Klasina de Vries, geb. te Zaandam [NH]50 op 11-07-194550, physiotherapeut 50, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Zaandam [NH]50 op 17-07-196850 met Truus Vis50 , dr. van Wijnand Vis (beschuitbakker) en Eveline Poelgeest, geb. te Zaandam [NH]50 op 13-09-194550, ass.physiopraktijk 50
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Lisanne Hendrika50 , geb. te Zaandam [NH]50 op 14-12-197250, accountant 50, sam. voor 1995 met Niels Christiaan Schneider50 , geb. te Zaandam [NH]50 op 09-12-196950, informaticus 50. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Odette Eveline50 , geb. te Zaandam [NH] op 04-09-1975, journaliste, sam. voor 1995 met Bart Jan Herman Bloemen50 , geb. te Nijmegen [GE]50 op 14-06-197250, bouwprogramma adviseur 50. Uit deze relatie geen kinderen. XVc.   Jan Simon Joosten47 , zn. van Willem Joosten (XIVc) (timmerman, aannemer) en Hendrika Klasina de Vries, geb. te Zaandam [NH]47 op 31-12-194847, Chef bedrijfsbureau, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Zaandam [NH]51 op 21-02-197451 met Boukje de Witte51 , dr. van Bouke de Witte (arbeider meel-/verffabriekfabriek) en Gatske de Boer, geb. te Koog a/d Zaan51 op 08-07-195151
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Ralph Willem , geb. te Zaandam [NH] op 07-07-1977, 1995 student. 
  2.   Sebastiaan51 , geb. te Zaandam [NH]51 op 21-03-198251XIIc.   Pieter Joosten28, zn. van Willem Joosten (XIa) (stalknecht, koetsier, huisbediende) en Trijntje Catharina Kee, geb. te Zaandam [NH] op 11-02-1857, bediende, winkelier, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-06-1889, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Amsterdam [NH]46 op 14-05-188446 met Anna Sophia Roebroek46, dr. van Bernardus Wilhelmus Roebroek (timmerman) en Anna van Niekerken, geb. te Amsterdam [NH] op 25-09-1860, Rooms Katholiek, dienstbode, winkelierster, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 01-06-1937. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Anna Sophia Catharina46 , geb. te Amsterdam [NH] op 07-02-1885, dienstbode, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-10-1973. 
  2.   Pieter Willem Frederik46,52, geb. te Amsterdam [NH] op 07-09-1886, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 13-09-1946, volgt XIIId
  3.   Wilhelmina46, geb. te Amsterdam [NH] op 13-09-1888, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-12-1889. 


   Anna Sophia Roebroek46, dr. van Bernardus Wilhelmus Roebroek (timmerman) en Anna van Niekerken, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH]31 op 12-11-189031 met Pieter Franciscus Beukman31, zn. van Ludovicus Franciscus Beukman (landbouwer) en Teedje Appelman, geb. te Zaandam [NH] op 19-08-1859, smid, stoker, werkman 31, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-06-1930. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.   Pieter Willem Frederik Joosten46,52 , zn. van Pieter Joosten (XIIc) (bediende, winkelier) en Anna Sophia Roebroek (dienstbode, winkelierster), geb. te Amsterdam [NH] op 07-09-1886, bankemployé, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 13-09-1946, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 04-08-1927 met Dorothea Hermina Catharina Berg52 , dr. van Johannes Jacobus Berg (diamantair/-slijper, toneelmeester in Caré) en Bernadina Hermina Bosch, geb. te Amsterdam [NH]52 op 30-08-189252, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH]52 op 23-11-197052
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Dorothea Hermina52, geb. te Amsterdam [NH]52 op 24-04-193052, bankemployé. 
  2.   Pieternella Willemina Frederika52, geb. te Amsterdam [NH]52 op 12-03-193352, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH]52 op 27-09-195752 met Arie Diederik Georgiades52, zn. van Theodore Jean Georgiades (wijn en zuidvruchten importeur) en Aletta Hesp, geb. te Amsterdam [NH]52 op 08-04-193252, offsetdrukkerij-eigenaar. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIId.   Hendrik Joosten31, zn. van Willem Joosten (XIa) (stalknecht, koetsier, huisbediende) en Trijntje Catharina Kee, geb. te Zaandam [NH] op 11-08-1859, timmerman, makelaar, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 04-06-1929, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Zaandam [NH]53 op 17-06-188353 met Grietje Meijn53, dr. van Jan Meijn (stijfselmaker) en Willempje van Leeuwen, geb. te Oostzaan [NH] op 03-06-1861, woonde Krimp 70 Zaandam [NH] tot 04-1884, woonde de Rozengracht 261a Zaandam [NH] van 04-1884 tot 05-1889, woonde Wijnkanspad 50b Zaandam [NH] in 05-1889, woonde Nw.Herengracht 15 later 22 Zaandam [NH] tussen 05-1889 en 06-1905, woonde Herengracht 20 Zaandam [NH] na 06-1905, woonde Laten bouwen, Herengracht 84 Zaandam [NH] na 1906, ovl. (76 jaar oud) te Zaandam [NH] op 13-01-1938. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Trijntje53, geb. te Zaandam [NH] op 11-05-1884, ovl. (90 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20-01-1975, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Zaandam [NH]53 op 27-11-190753 met Roelof van der Veen53, zn. van Reinder van der Veen en Grietje Heres, geb. te Finsterwolde [GR] op 06-06-1876, hoofdonderwijzer, ovl. (91 jaar oud) te De Bilt [UT] op 21-03-1968. Uit dit huwelijk een dochter. 

XIb.   Cornelis Joosten26, zn. van Krijn Willemsz Joosten (X) (arbeider, straatmaker) en Hendrika van de Water, geb. te Wageningen [GE] op 08-12-1827, arbeider, boer, ovl. (79 jaar oud) te Wageningen [GE] op 03-12-1907, begr. te Wageningen [GE] op 06-12-1907, tr. (resp. 37 en 19 jaar oud) te Wageningen [GE]26 op 21-04-186526,56 met Catharina Alijda Kunkeler57,26 , dr. van Johannes Kunkeler (kledermaker) en Alyda Bronkhorst, geb. te Wageningen [GE]26 op 20-04-184626, ovl. (72 jaar oud) te Wageningen [GE]26 op 09-02-191926
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Willem55,58,59,60, geb. te Wageningen [GE]59,60 op 14-01-186659,60, ovl. (66 jaar oud) te Wageningen [GE] op 19-04-1932, volgt XIIe
  2.   Johanna Hendrika56,59, geb. te Wageningen [GE]59 op 08-06-186859,54, ovl. (86 jaar oud) te Wageningen [GE]59 op 18-07-195459, tr. (beiden 25 jaar oud) te Wageningen [GE]59 op 18-08-189359 met Johannes Jacobus Aalmers55,56,71,72,73,59, zn. van Johannes Jacobus Aalmers (Tabaksplanter (arbeider)) en Willemina Emalia Aleida Spohr, geb. te Lakemond, gem.Heteren59 op 11-03-186859,70, winkelnbediende, arbeider papierfabriek, ovl. (76 jaar oud) te Jutphaas [UT]59 op 28-11-194459,74. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Hendrikus59, geb. te Wageningen [GE]59 op 16-06-187159, ovl. (89 jaar oud) te Schalkhaar [OV] op 13-01-1961, volgt XIIf
  4.   Alijda Catharina59, geb. te Wageningen [GE]59 op 19-08-187359, ovl. (90 jaar oud) te Wageningen [GE]59 op 03-04-196459, tr. (resp. 29 en 36 jaar oud) te Wageningen [GE]59 op 08-05-190359 met Jacobus Bernardus Wegh59, zn. van Bernardus Jacobus Wegh (visser) en Elisabeth van Brakel, geb. te Wageningen [GE] op 29-06-1866, sigarenmaker 59, ovl. (67 jaar oud) te Wageningen [GE] op 10-11-1933. Uit dit huwelijk 6 zonen. 
  5.   Catharina Alijda, geb. te Wageningen [GE]26 op 06-07-187726, ovl. (67 jaar oud) te Wageningen [GE]26 op 28-08-194426, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Wageningen [GE]26 op 10-11-189926 met Cornelis Derks26, zn. van Johannes Derks en Grada Vink, geb. te Wamel [GE]26 op 10-03-187226, arbeider, stoker 26, ovl. (74 jaar oud) te Wageningen [GE]26 op 03-03-194726. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.   Cornelia75, geb. te Wageningen [GE]75 op 30-08-188375, ovl. (77 jaar oud) te Wageningen [GE]75 op 07-03-196175, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Wageningen [GE]75 op 15-05-190375 met Johannes Hendrikus Koppius75, zn. van Zeger Koppius (schoenmaker) en Dirkje Strumpel, geb. te Wageningen [GE]75 op 02-04-188175, sigarenmaker 75, ovl. (84 jaar oud) te Wageningen [GE]75 op 14-07-196575. Uit dit huwelijk 7 kinderen. XIIe.   Willem Joosten55,58,59,60 , zn. van Cornelis Joosten (XIb) (arbeider, boer) en Catharina Alijda Kunkeler, geb. te Wageningen [GE]59,60 op 14-01-186659,60, koetsier, brouwknecht, machinist, stoker, moutersknecht 60, ovl. (66 jaar oud) te Wageningen [GE] op 19-04-1932, begr. te Wageningen [GE] op 23-04-1932, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Wageningen [GE]60 op 25-11-189260 met Maria Aleida Aalmers55,82,60 , dr. van Johannes Jacobus Aalmers (Tabaksplanter (arbeider)) en Willemina Emalia Aleida Spohr, geb. te Lakemond, gem.Heteren op 28-07-187280, ovl. (44 jaar oud) te Wageningen [GE]60 op 26-05-191760,81,58
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Catharina Alijda (Alyda)60 , geb. te Wageningen [GE]60 op 11-08-189360,76, ovl. (25 jaar oud) te Wageningen [GE]60 op 04-11-191860,78,83, begr. te Wageningen [GE] op 07-11-191883
  2.   Willemina Emelia Alyda84,71,60 , geb. te Wageningen [GE]60 op 12-10-189460, hulp in de huishouding 60, woonde Boetzelaerlaan 231 Veur Leidschedam van 05-02-1931 tot 21-07-1931, ovl. (79 jaar oud) te Leidschendam [ZH]60 op 28-04-197460, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) te Wageningen [GE]60 op 25-05-192760, woonde Boetzelaerlaan 231 Veur Leidschedam van 05-02-1931 tot 21-07-1931, woonde Plaspoelstraat 12 Veur Leidschedam vanaf 21-07-1931 met Henricus Hermanus Gerritsen84,60 , zn. van Gerhardus Gerritsen (molenaar) en Gerarda Kemperman, geb. te Eibergen [GE]60 op 06-05-189260,86, korenmolenaar,Giesendam, sjouwer/molenaar meelfabriek Leidschendam 60, woonde Plaspoelstraat 12 Veur Leidschedam op 21-07-1931, woonde Plaspoelstraat 38 Leidschendam [ZH] op 01-01-1938, ovl. (91 jaar oud) te Voorburg [NB]60 op 07-01-198460. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Cornelis72,88, geb. te Wageningen [GE]88 op 08-02-189688, ovl. (93 jaar oud) te Wageningen [GE]87 op 16-10-198987, volgt XIIIe
  4.   Johanna Jacoba (Anna)88 , geb. te Wageningen [GE]88 op 15-12-189788,77, huishoudster 88, ovl. (96 jaar oud) te Wageningen [GE]88 op 30-09-199488
  5.   Willem89,90,91, geb. te Wageningen [GE] op 26-09-189973, ovl. (77 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 04-03-1977, volgt XIIIf
  6.   Marinus Maria88, geb. te Wageningen [GE]88 op 26-05-191788, ovl. (69 jaar oud) te Wageningen [GE] op 03-05-1987, volgt XIIIgXIIIe.   Cornelis Joosten72,88 , zn. van Willem Joosten (XIIe) (koetsier, brouwknecht, machinist, stoker, moutersknecht) en Maria Aleida Aalmers, geb. te Wageningen [GE]88 op 08-02-189688, wagenmaker, coroseriebouwer 87, ovl. (93 jaar oud) te Wageningen [GE]87 op 16-10-198987, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Wageningen [GE]92 op 23-06-192692 met Everdina Wilhelmina van Doeveren87 , dr. van Hendrikus Alphonsus Doeveren (beroepsmilitair) en Geertruida Schepes, geb. te Wageningen [GE]87 op 29-12-190187, ovl. (70 jaar oud) te Wageningen [GE] op 22-01-1972. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Willem87, geb. te Wageningen [GE]87 op 14-08-192687, ovl. (80 jaar oud) te Wageningen [GE] op 30-09-2006, volgt XIVd
  2.   Geertruida Maria Catharina87, geb. te Wageningen [GE]87 op 22-10-192987, Oud-Katholiek, secretaressen, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Wageningen [GE]87 op 25-05-196187 met Ing. Hendrik Daniel Jasper van Heemst87, zn. van Cornelis van Heemst (machinefabrikant) en Maria Elisabeth Libot, geb. te Schiedam [ZH]87 op 30-01-192987, Oud-Katholiek, Landbouwkunde 87. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Maria Aleida92, geb. te Wageningen [GE] op 28-08-1932, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Wageningen [GE]92 op 17-08-195692 met Wulf Evert van der Klift92, zn. van Barend van der Klift (burger-foerier) en Margaretha van Aggelen, geb. te Wageningen [GE]92 op 22-04-193192, kok, burger-verwarmingsmonteur 92. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.   Hendrika Alphonsa92, geb. te Wageningen [GE]92 op 10-04-194192, secretaresse, drogiste 92, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Oosterbeek [GE] op 12-05-1971 met Leonardus Antonius Wolters, zn. van Cornelis Douwe Wolters (fabrikant scheermesjes, vertegenwoordiger) en Fokkelina de Liefde, geb. te Amsterdam [NH] op 05-05-1939, drogist. Uit dit huwelijk 2 zonen. XIVd.   Willem Joosten87, zn. van Cornelis Joosten (XIIIe) (wagenmaker, coroseriebouwer) en Everdina Wilhelmina van Doeveren, geb. te Wageningen [GE]87 op 14-08-192687, ovl. (80 jaar oud) te Wageningen [GE] op 30-09-2006, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Ede [GE] op 31-08-1950 met Margien Toutenhoofd93, dr. van Krijn Toutenhoofd (magazijnbediende) en Roelofje Koster, geb. te Nieuw-Buinen [DR]93 op 07-04-192493, ovl. (59 jaar oud) te Wageningen [GE] op 03-07-1983. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Cornelis93, geb. te Wageningen [GE]93 op 28-07-195593, bankemployé, alternatief therapeut 93, sam. vanaf 1992 met Maarten Christiaan Dekker93, geb. 93 op 18-08-195993, huismeester 93. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Roelofje93, geb. te Wageningen [GE]93 op 31-07-195893, kunstenares. 
   Willem Joosten87, tr. (resp. 64 en 53 jaar oud) (2) te Wageningen [GE]93 op 22-04-199193 met Rita Annie Naloop93, dr. van Charles Naloop (electricien) en Asserine de Miranda, geb. te Paramaribo93 op 23-07-193793
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIf.   Willem Joosten89,90,91 , zn. van Willem Joosten (XIIe) (koetsier, brouwknecht, machinist, stoker, moutersknecht) en Maria Aleida Aalmers, geb. te Wageningen [GE] op 26-09-189973, Rooms Katholiek, meubelmaker, mach.houtbewerker, afd.chef timmerfabriek, woonde Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-08-1929, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, ovl. (77 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 04-03-1977, begr. te Nijkerk [GE] op 09-03-1977, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Barneveld [GE] op 31-10-192479, kerk.huw. te Barneveld [GE] op 31-10-1924, (ontb. door overlijden) met Geertruida Maria Wijngaarts (Wijngaards)89 , dr. van Jozef Mattheus Wijngaarts (voerman, winkelier, rangeerder, spoorwegarbeider, rangeerder,) en Antonia Gieling, geb. te Barneveld [GE] op 01-07-190398, Rooms Katholiek, Barneveldscheweg 34 Nijkerk [GE], Barneveldscheweg 30 Nijkerk [GE], woonde Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-08-1929, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] van 16-07-1937 tot 08-11-1950, ovl. (47 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 08-11-195099,90, begr. te Nijkerk [GE] op 11-11-195090
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Willem (Wim)89,100 , geb. te Barneveld [GE] op 10-07-1925, Rooms Katholiek, kok, vader RK jeugdherberg Loosdrecht, magazijnbediende Philps, woonde Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-08-1929, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, ovl. (77 jaar oud) te Hilversum [NH] op 26-07-2002, begr. te Hilversum [NH] op 31-07-2002, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Monster [ZH]101 op 10-06-1950101, kerk.huw. te Monster [ZH]101 op 10-06-1950101 met Johanna Gerarda (Jo) Sleegers101 , dr. van Antonius Wilhelmus Aloysius Sleegers (timmerman) en Anna Cornelia Hogervorst, geb. te Poeldijk [ZH]101 op 17-12-1928101, Rooms Katholiek, moeder jeugdherberg in Loosdrecht, ovl. (61 jaar oud) te Hilversum [NH]101 op 01-06-1990101, begr. 101. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Mattheus Anthonius (Tjeu)89,102, geb. te Barneveld [GE] op 08-04-1927, ovl. (80 jaar oud) te Deventer [OV] op 30-12-2007, volgt XIVe
  3.   Marinus Maria (Ries)89,103 , geb. te Barneveld [GE] op 24-07-1928, vlieger, landbouwer, woonde Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-08-1929, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, ovl. (25 jaar oud) te Tres Arroyos [Argentinië] op 24-09-1953104, begr. te Tres Arroyos [Argentinië] op 25-09-1953104
  4.   Antonia Maria Aleida (Toos)105,106,89,107 , geb. te Barneveld [GE] op 07-01-1930, OK-verpleegster, geboren Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 24-07-1930, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, woonde Weg naar Laren 115, 7203 HH Zutphen [GE], tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 27-11-1952, kerk.huw. te Nijmegen [GE] op 27-01-1954, trouwkaarten te Zutphen [GE] op 27-01-1994, (ontb. door overlijden te Zutphen [GE] op 04-07-2012) met Gerardus (Ge) Suijkerbuijk , zn. van Gerardus Suijkerbuijk (kraanmachinist) en Anne Maria Mulders, geb. te Halsteren [NB] op 18-01-1925105, ns. machinist, ovl. (87 jaar oud) te Zutphen [GE] op 04-07-2012106. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.   Cornelis Johannes (Cees)89,108, geb. te Nijkerk [GE] op 24-06-1931, ovl. (84 jaar oud) te Tres Arroyos [Argentinië] op 07-07-2015, volgt XIVf
  6.   Geertruida Maria (Trudy)109,89,110 , geb. te Nijkerk [GE] op 29-06-1933, Rooms Katholiek, verpleegster/vroedvrouw, verkoopster electronica, geboren Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 29-06-1933, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, woonde Maria-internaat, Noordewierweg 2 Amersfoort [UT] voor 08-1950, sam. te Soest [UT] circa 1980 met Maria Thereia Adriana Lancé , geb. op 21-12-1931109. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.   Johannes Mattheus (Jan)89,111,112, geb. te Nijkerk [GE] op 21-03-1936, volgt XIVg
  8.   Maria Aleida (Riet)89,113 , geb. te Nijkerk [GE] op 24-07-1938, Rooms Katholiek, o.k. verpleegkundige, geboren Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 24-07-1938, Maria-internaat, Noordewierweg 2 Amersfoort [UT] voor 1954, Merwedestraat 26 Amersfoort [UT] in 1966, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Amersfoort [UT] op 03-04-196395, kerk.huw. te Nijkerk [GE] op 22-05-196395, Noordewierweg 179 Amersfoort [UT] van 03-04-1963 tot 1966, woonde Noordewierweg 176 Amersfoort [UT] op 22-05-1963, kopen Merwedestraat 26 Amersfoort [UT] circa 04-1966, Wonen P. Behrenserf 2, 3824 EA Amersfoort [UT] in 05-2003, verkopen Merwedestraat 26 Amersfoort [UT] op 15-05-2003 met Johannes Hendrikus Jozef (Joop) Keizer115 , zn. van Johannes Hendrikus Jozef Keizer (NS. stoomtreinmachinist) en Johanna van Noordenburg, geb. te Amersfoort [UT] op 09-03-1930, Rooms Katholiek, herenkapper, congierge technischeschool 116. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  9.   Anthonius Adrianus (Anton)89,117, geb. te Nijkerk [GE] op 28-06-1940, volgt XIVh
  10.   Catharina Aleida (Katja)89,118,116,119 , geb. te Nijkerk [GE] op 06-01-1943, Rooms Katholiek, secretaressen, slagerijmedewerkster, slagerij VOF. geboren Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] van 06-01-1943 tot 1950, woonde Maria-internaat, Noordewierweg 2 Amersfoort [UT] van 1954 tot 02-10-1963, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] van 1954 tot 02-10-1963, woonde Paulus Borstraat 85 Amersfoort [UT] te Amersfoort [UT] van 20-09-0200 tot 01-02-2011, tr. (beiden 20 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 02-10-1963 (getuigen: Johannes Altinus (Jan) van Rooij, Broer van de bruidegom en Johannes Mattheus (Jan) Joosten (XIVg), Broer van de bruid)96, kerk.huw. te Nijkerk [GE] op 02-10-1963 (getuigen: Johannes Altinus (Jan) van Rooij, Broer van de bruidegom en Johannes Mattheus (Jan) Joosten (XIVg), Broer van de bruid)96, woonde Schimmelpenninckstraat 14 Amersfoort [UT] van 02-10-1963 tot 01-04-1964, woonde Vreeland 19 Amersfoort [UT] van 01-04-1964 tot 1970, woonde Vreeland 39 A, Vreeland 39 A Amersfoort [UT] van 1970 tot 1976, woonde St Bonifaciusstraat 47, 3812 TC Amersfoort [UT] van 1976 tot 01-09-1983, kopen Robbeknolerf 20, 3813 LN Amersfoort [UT] in 1982, woonde Robbeknolerf 20 Amersfoort [UT] van 20-09-1983 tot 20-09-2000, verkopen Robbeknolerf 20, 3813 LN Amersfoort [UT] in 2000, kopen Paulus Borstraat 85, 3812 TV Amersfoort [UT], 033-4330068 te Amersfoort [UT] op 28-09-1998, verkopen Paulus Borstraat 85 Amersfoort [UT] op 01-08-2010, wonen Klarinetpad 21, 3822 CS Amersfoort [UT] op 01-02-2011 met Cornelis Marinus (Cor) van Rooij (van Rooy)122,116 , zn. van Johannes Altinus (Jan) van Rooij (sigarenmaker, loswerkman, fabrieks arbeider, loswerkman, ijsventer) en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (stripster), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-11-1942123, slager, RK. lagere school School, 's-Gravenzandelaan 's-Gravenhage [ZH] te 's-Gravenhage [ZH] van 08-1948 tot 1951, ST.Johannes Deo ziekenhuis, Westeinde 's-Gravenhage [ZH] te 's-Gravenhage [ZH] tussen 30-11-1950 en 16-11-1951, openbare lagere school, Jan van Gojenstraat 's-Gravenhage [ZH] te 's-Gravenhage [ZH] van 12-1951 tot 01-07-1955, Schrassertstraat 54 Nijkerk [GE] te Nijkerk [GE] in 09-1957 Na overlijden van vader, ambachtschool Wallerstraat Nijkerk [GE] in 01-1958, slagergezel Slagerij Knevel, Holkerstraat Nijkerk [GE] te Nijkerk [GE] in 07-1958 Leerling bij slagerij Knevel. die had als leus 'Knevel uw slager', dienstplichtigmillitair Schaarsbergen [GE] tussen 30-11-1961 en 01-08-1963, Slager Slagerij Visser, Euterpeplein 48 Amersfoort [UT] van 01-08-1963 tot 12-06-1965, slagerij slagerij Baltus, Noordewierweg 115 Amersfoort [UT] te Amersfoort [UT] van 12-06-1965 tot 01-06-1991, slager slagerij van Rooij, Noordewierweg 115 Amersfoort [UT] te Amersfoort [UT] van 01-06-1991 tot 01-07-2002. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  11.   Theresia Maria (Trees)89,124 , geb. te Nijkerk [GE] op 05-06-1945, ptt-lokettiste, admin.medewerster.thuiszorg, doopgetuige van Martina Johanna Geertruida (Annemieke) Keizer te Amersfoort [UT] op 11-07-1965, geboren Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 05-06-1945, tr. (beiden 25 jaar oud) op 14-10-1970125, kerk.huw. op 14-10-1970, trouwkaarten te Delfgouw op 06-11-2005 met Theodorus Wilhelmus (Theo) van Dijk125 , zn. van Daniël (Daan) van Dijk (landbouwer) en Anna van Middelaar, geb. te Hoogland [UT] op 06-11-1944, ged. Rooms Katholiek te Hooglanderveen [UT] op 07-11-1944, onderwijzer, studie begeleider. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  12.   Clasina Frederika (Ineke)126,89,127 , geb. te Nijkerk [GE] op 05-06-1945, verkoopster kleinvak, secretaresse, geboren Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 05-06-1945, ovl. (68 jaar oud) te Zwolle [GE] op 25-11-2013, begr. te Zwolle [GE] op 29-11-2013, tr. (resp. 40 en 43 jaar oud) te Zwolle [GE]116 op 05-06-1985116,97, (ontb. door overlijden te Zwolle [GE] op 25-11-2013) met Roelof Pieter (Piet) Hummel126,116 , zn. van Lucas Hummel (landbouwer) en Aaltje Nijmeijer, geb. te Ruinerwold [DR]116 op 05-06-1942116, zuivelmedewerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


   Willem Joosten89,90,91, tr. (resp. 53 en 46 jaar oud) (2) te Nijkerk [GE]116 op 13-05-1953116, kerk.huw. te Nijkerk [GE] op 13-05-1953, (ontb. door overlijden) met Johanna Maria (Anna) van der Mast116 , dr. van Lambertus van de Mast (klompenmaker) en Trefenna Maria Gebbink (naaister), geb. te Nijkerk [GE] op 06-06-1906, ovl. (73 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 15-09-197991, begr. te Nijkerk [GE] op 19-09-197991
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIVe.   Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten89,102 , zn. van Willem Joosten (XIIIf) (meubelmaker, mach.houtbewerker, afd.chef timmerfabriek) en Geertruida Maria Wijngaarts, geb. te Barneveld [GE] op 08-04-1927, Rooms Katholiek, procuratiehouder ABN-bank, Persoonslijsten te Barneveld [GE] op 08-04-1927, woonde Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-08-1929, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, ovl. (80 jaar oud) te Deventer [OV] op 30-12-2007, gecr. te Deventer [OV] op 04-01-2008, tr. (beiden 25 jaar oud) te Nijkerk [GE] op 27-11-195294, kerk.huw. te Nijkerk [GE] op 13-05-1953, trouwkaarten te Deventer [OV] op 27-11-2002 met Bedriska Friederika (Frieda) Hladky128 , dr. van Paulina Hladky, geb. te Wenen128 op 12-09-1927128, Z-Verpleegster. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Geertruida Maria (Gerda) , geb. te Nijkerk [GE] op 25-12-1953, administratiefmederwerkster, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Deventer [OV]128 op 22-01-1975128, kerk.huw. te Deventer [OV]128 op 22-01-1975128, (gesch. te Deventer [OV] circa 01-06-2007) met Leonardus Anthonius Maria (Leo) Oude Nijhuis128 , zn. van Gerardus Johannes (Ger) Oude Nijhuis (grafdelver, onderhoudbegraafplaats) en Antonia Agatha Leonora Sonderman, geb. te Deventer [OV]128 op 20-05-1952128, Rooms Katholiek, eigen reclamebureau 128. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  2.  Mattheus Anthonius (Tonnie), geb. te Nijkerk [GE] op 26-06-1955, volgt XVd
  3.   Marinus Johannes (Richard) , geb. te Nijkerk [GE] op 06-06-1957, mede dir./eigenaar glas en kitbedrijf, sam. te Deventer [OV] in 1994, (gesch. 128 circa 2006) met Cornelia Douwsma128, dr. van Sytse Douwsma en Cornelia Dorethea (Cony) Nieuwenweg, geb. te Borne [OV]128 op 13-02-1956128, zelfstandige account.manager 128, ovl. (59 jaar oud) te Deventer [OV] op 26-03-2015, gecr. te Diepenveen [OV] op 01-04-2015. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Catharina Paulina Johanna (Carin) , geb. te Nijkerk [GE] op 14-08-1958, cultureelmedewerker, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Deventer [OV]129 op 01-03-1990129 met Albert Gerhard Meuleman129, zn. van Albert Meuleman (chauffeur, centralist) en Lammerdina Dalhuizen, geb. te Deventer [OV]129 op 14-10-1956129, groepsleider 129. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.   Paul Christiaan (Paul)129, geb. te Nijkerk [GE]129 op 09-06-1966129, volgt XVeXVd.   Mattheus Anthonius (Tonnie) Joosten , zn. van Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten (XIVe) (procuratiehouder ABN-bank) en Bedriska Friederika (Frieda) Hladky (Z-Verpleegster), geb. te Nijkerk [GE] op 26-06-1955, vertegenwoordiger, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Deventer [OV]130 op 28-12-1978130, kerk.huw. te Deventer [OV]130 op 28-12-1978130 met Cornelia Dorethea (Corrie) Te Riele130, dr. van Henricus Rudolf Te Riele (drankhandelaar) en Maria Antonia Zinnemers, geb. te Deventer [OV]130 op 31-10-1959130
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Bart130, geb. te Deventer [OV]130 op 25-01-1986130XVe.   Paul Christiaan (Paul) Joosten129 , zn. van Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten (XIVe) (procuratiehouder ABN-bank) en Bedriska Friederika (Frieda) Hladky (Z-Verpleegster), geb. te Nijkerk [GE]129 op 09-06-1966129, barkeeper, Kastelein 129, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Deventer [OV]130 op 18-05-1994130, (gesch. te Deventer [OV] circa 01-08-2007) met Dianna Dokter130 , dr. van Hendrik Dokter (drukkerij machinevoeder) en Johanna Soer, geb. te Deventer [OV]130 op 18-03-1972130, modeverkoopster. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Max130 , geb. te Deventer [OV]130 op 22-06-1998130XIVf.   Cornelis Johannes (Cees) Joosten89,108 , zn. van Willem Joosten (XIIIf) (meubelmaker, mach.houtbewerker, afd.chef timmerfabriek) en Geertruida Maria Wijngaarts, geb. te Nijkerk [GE] op 24-06-1931, boer, dir. coöperatie, geboren Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 24-06-1931, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, ovl. (84 jaar oud) te Tres Arroyos [Argentinië] op 07-07-2015, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Hoogland [UT]129 op 25-09-1952129, kerk.huw. te Hoogland [UT] op 04-10-1952129,129 met Maria Wilhelmina (Marie) Koller131,129 , dr. van Gijsbertus Koller (expediteur) en Johanna Hendrica Tolboom, geb. te Hoogland [UT]129 op 20-08-1932129
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Juana Gertrudis Maria (Anke)129 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 18-04-1954129, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (1) te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 20-02-1989129, (gesch. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 01-08-2004129) met Luis Dario Deanunsio129, zn. van Angel Deanunsio (herenkaper) en Susana Felisa Rodriguez, geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 24-03-1957129, winkelbediende. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie (2) met Claudio Kanan, geb. op 25-12-1962. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Guillermo Gisberto129, geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 12-01-1957132,129, volgt XVf
  3.   Maria Juana (Marion)129 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 10-11-1959129, Cheffin computerwinkel 129, vermist, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) 129 op 16-08-1985129 met Rudolfo Iriani129 , geb. op 13-05-1955, boer. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.   drs. Ivone Andrea129 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 27-10-1965131,129, Econoom, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Mar del Plata Argentinië [Argentinië] op 10-04-1997 met Jorge Luis Marcos ing , zn. van Ruben Alberto Marcos en Nora Mabel Ciprian, geb. te Loberia [Argentinië] op 22-09-1966131, computersystemen. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XVf.   Guillermo Gisberto Joosten129 , zn. van Cornelis Johannes (Cees) Joosten (XIVf) (boer, dir. coöperatie) en Maria Wilhelmina (Marie) Koller, geb. te Tres Arroyos [Argentinië]129 op 12-01-1957132,129, architect, tr. (beiden 22 jaar oud) te Tres Arroyos [Argentinië]130 op 14-06-1979130 met Maria Elisabet Elgart130 , dr. van Hermelindo Victorio Elgart (smid) en Maria Isabel Urrutia, geb. te Tres Arroyos [Argentinië]130 op 15-03-1957132,130
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Ana Victoria133,130 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]130 op 24-09-1987132,130
  2.   Maria Sofia134,130 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]130 op 27-11-1989132,130
  3.   Guillero German130 , geb. te Tres Arroyos [Argentinië]130 op 07-12-1993132,130XIVg.   Johannes Mattheus (Jan) Joosten89,111,112 , zn. van Willem Joosten (XIIIf) (meubelmaker, mach.houtbewerker, afd.chef timmerfabriek) en Geertruida Maria Wijngaarts, geb. te Nijkerk [GE] op 21-03-1936, procuratie houder Amro-bank, rayon dir.Abn/Amro Ede, huwelijksgetuige van Cornelis Marinus (Cor) van Rooij en Catharina Aleida (Katja) Joosten (zie XIIIf) te Nijkerk [GE] op 02-10-1963, geboren Holkerstraat 52 Nijkerk [GE] op 21-03-1936, woonde Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 16-07-1937, woonde Larixlaan 34 Nijkerk [GE] op 30-09-1967, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 30-09-1967112, kerk.huw. te Nijmegen [GE] op 30-09-1967112, trouwkaarten te Nijmegen [GE] op 30-09-1967 met Marie Elize Thérèse (Marlies) Vilé135,136,137,112 , dr. van Christiaan (Chris) Vilé en Arina (Ineke) Hage, geb. te Venlo [LI] op 19-11-1940, verpleegkundige, Larixlaan 34 Nijkerk [GE] op 30-09-1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Bastiaan Jan Willem Christiaan (Bas)135, geb. te Nijkerk [GE] op 26-11-1968136, volgt XVg
  2.   Heleen Marie Arina Johanna (Heleen)135,138 , geb. te Nijkerk [GE]138 op 18-10-1970138,136, begeleidster bouwprojecten 138, sam. te Arnhem [GE] voor 2007 met Twan Janssen , geb. te Elden [GE]137 op 19-05-1972135,136, systeembeheerder. Uit deze relatie een dochter. 
  3.   Eveline Catharine (Eveline)135,138 , geb. te Malden [GE]137,138 op 07-04-1972138,136, comm.medew.binnendienst mach.fabriek 138, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Ede [GE] op 15-09-2001 met Ramón-Marcel Suijker , geb. te Rotterdam [ZH] op 10-02-1974135,136, chemisch analist. Uit dit huwelijk 3 dochters. XVg.   Bastiaan Jan Willem Christiaan (Bas) Joosten135 , zn. van Johannes Mattheus (Jan) Joosten (XIVg) (procuratie houder Amro-bank, rayon dir.Abn/Amro Ede) en Marie Elize Thérèse (Marlies) Vilé (verpleegkundige), geb. te Nijkerk [GE] op 26-11-1968136, sales manager beveiligingsbedrijf, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Ede [GE] in 2002 met Christa Hartman , geb. te Bennekom [GE] op 10-12-1973135,136, Reklame medewerkster. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Niek Jan Alex (Niek)140 , geb. te Ede [GE] op 23-08-2003136,139
  2.   Margreet Elise (Guusje), geb. te Ede [GE] op 10-02-2006136,140XIVh.   Anthonius Adrianus (Anton) Joosten89,117 , zn. van Willem Joosten (XIIIf) (meubelmaker, mach.houtbewerker, afd.chef timmerfabriek) en Geertruida Maria Wijngaarts, geb. te Nijkerk [GE] op 28-06-1940, arbeidsanalist, bedrijfsleider spantenfabriek, geboren Veenesstraat 20 Nijkerk [GE] op 28-06-1940, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Hooglanderveen [UT] op 14-08-1962, kerk.huw. te Hooglanderveen [UT] op 14-08-1962 met Petronella Adriana (Nel) Ossendrijver141 , dr. van Johannes Ossendrijver (metselaar) en Antonia van Noordenburg, geb. te Hooglanderveen [UT] op 02-05-1942, verkoopster interieurwinkel. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Wilhelmus Anthonius Johannus (Wido), geb. te Nijkerk [GE] op 14-08-1963141, volgt XVh
  2.   Edwin Johannes Albertus (Edwin), geb. te Nijkerk [GE] op 23-05-1965142, volgt XVi
  3.   Anthonius Adrianus (Antwan), geb. te Nijkerk [GE] op 09-01-1971142, volgt XVj
  4.   Maaike Petra (Maaike)143 , geb. te Nijkerk [GE] op 09-06-1975142, ged. te Apeldoorn [GE] op 27-06-1975, schoonheidsspecialiste, verkoopster, sam. vanaf 1996, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 12-10-2001 met Gerben Arjen Langenbach143 , geb. te Apeldoorn [GE] op 14-09-1973142, telecom-ingenieur. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XVh.   Wilhelmus Anthonius Johannus (Wido) Joosten , zn. van Anthonius Adrianus (Anton) Joosten (XIVh) (arbeidsanalist, bedrijfsleider spantenfabriek) en Petronella Adriana (Nel) Ossendrijver (verkoopster interieurwinkel), geb. te Nijkerk [GE] op 14-08-1963141, ged. te Nijkerk [GE] op 15-08-1963, supervisor, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 30 jaar oud) te Apeldoorn [GE] in 2002 met Natalie Alexeeva Consentino , geb. te Apeldoorn [GE] op 15-11-1971141
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Alec Anthonius , geb. te Apeldoorn [GE] op 30-09-2003141XVi.   Edwin Johannes Albertus (Edwin) Joosten , zn. van Anthonius Adrianus (Anton) Joosten (XIVh) (arbeidsanalist, bedrijfsleider spantenfabriek) en Petronella Adriana (Nel) Ossendrijver (verkoopster interieurwinkel), geb. te Nijkerk [GE] op 23-05-1965142, ged. te Nijkerk [GE] op 27-05-1965, boekhouder, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 17-05-1991, woont Tenderlaan 51, 7331 AJ Apeldoorn [GE] vanaf 1994 met Simone van der Schaaf144 , dr. van Sijmen van der Schaaf (administrateur) en Barta Helena Langevoort, geb. te Apeldoorn [GE]144 op 04-09-1967142,144, verkoopster 144, Tenderlaan 51, 7331 AJ Apeldoorn [GE]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Soraya Hélena144 , geb. te Apeldoorn [GE]144 op 28-10-1994142,144
  2.   Devin Anthony144, geb. en ovl. te Apeldoorn [GE]144 op 28-10-1994142,144
  3.   Joey144 , geb. te Apeldoorn [GE]144 op 03-06-1996142,144
  4.   Davy , geb. te Apeldoorn [GE] op 07-03-2002142,145XVj.   Anthonius Adrianus (Antwan) Joosten , zn. van Anthonius Adrianus (Anton) Joosten (XIVh) (arbeidsanalist, bedrijfsleider spantenfabriek) en Petronella Adriana (Nel) Ossendrijver (verkoopster interieurwinkel), geb. te Nijkerk [GE] op 09-01-1971142, ged. te Nijkerk [GE] op 31-01-1971, belastingadviseur, sam. in 1994 met Christel Landweer143 , geb. te Apeldoorn [GE]143 op 17-09-1972142,143, verkoopster supermarkt. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.   Tamara , geb. te Apeldoorn [GE] op 05-10-2002142
  2.   Jennifer Christel, geb. te Apeldoorn [GE] op 20-03-2006142,146XIIIg.   Marinus Maria Joosten88 , zn. van Willem Joosten (XIIe) (koetsier, brouwknecht, machinist, stoker, moutersknecht) en Maria Aleida Aalmers, geb. te Wageningen [GE]88 op 26-05-191788, electricien, fabr.arbeider, slager, Knil-militair,adm.medewerker, stoker, ovl. (69 jaar oud) te Wageningen [GE] op 03-05-1987, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Soerabaja, Java147 op 28-03-1940147 met Marianne Tans147 , dr. van David Thans (herenboer) en Atoen Nn Thans, geb. te Poese [Indonesië]147 op 25-11-1914147, ovl. (66 jaar oud) te Wageningen [GE]147 op 25-01-1981147
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Wilhelmus Marinus147, geb. te Soerabaja, Java147 op 21-11-1940147, volgt XIVi
  2.   Cornelis Marinus147, geb. te Malang147 op 27-07-1948147, volgt XIVj
  3.   Marinus Maria147, geb. te Wageningen [GE]147 op 25-07-1952147, volgt XIVk
  4.   Hendrika Catharina Everdina , geb. te Wageningen [GE]147 op 18-08-1953147, verpleegster, kleuterleidster, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Wageningen [GE]147 op 07-09-1978147 met Nicolaas Johannes Hendriks147, zn. van Nicolaas Anthonius Hendriks (bloemkweker) en Maria de Vries, geb. te Wilnis [UT]147 op 14-12-1953147, operatie-assistent 147. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIVi.   Wilhelmus Marinus Joosten147 , zn. van Marinus Maria Joosten (XIIIg) (electricien, fabr.arbeider, slager, Knil-militair,adm.medewerker, stoker) en Marianne Tans, geb. te Soerabaja, Java147 op 21-11-1940147, boekhouder 143, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Best [NB]143 op 26-08-1964143 met Antonia Maria Wilhelmina van der Poel143 , dr. van Johannes Hendrikus van der Poel (boekhouder) en Maria van Gijzel, geb. te Eindhoven [NB]143 op 28-02-1946143
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Johanna Hendrika143, geb. te Eindhoven [NB]143 op 23-03-1974143, tr. (beiden 23 jaar oud) te Craenendonk143 op 07-02-1998143 met Ivo Bart Corné Koning143, zn. van Albertus Theodorus Jacobus Koning (arts) en Marquerite Maria Jeanne Wilhelmina Appels, geb. te Tilburg [NB]143 op 01-07-1974143, comercieel technisch medewerker 143. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIVj.   Cornelis Marinus Joosten147 , zn. van Marinus Maria Joosten (XIIIg) (electricien, fabr.arbeider, slager, Knil-militair,adm.medewerker, stoker) en Marianne Tans, geb. te Malang147 op 27-07-1948147, drukker, kwaliteitsmanager, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) te Wageningen [GE]148 op 24-11-1967148 met Catharina Carolina Hendrika Gerritsen148 , dr. van Marinus Gerritsen (schilder) en Antonia Bos, geb. te Renkum [GE]148 op 17-02-1950148, interieurverzorgster 148
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Jaqueline Marianne148 , geb. te Renkum [GE]148 op 15-05-1968148, datatypiste 148, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Amersfoort [UT]148 op 20-01-1989148 met Gerrit Johan van der Heide148, zn. van Pieter van der Heide (schilder) en Aart Jansen, geb. te Amersfoort [UT]148 op 18-04-1962148, postbode 148. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  2.   Belinda Antonia Wilhelmina148, geb. te Wageningen [GE]148 op 04-02-1972148, datatypiste 148, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Amersfoort [UT]148 op 17-03-1995148 met Willem Alexander Toonen148, zn. van Jacob Toonen (bouwvakker) en Cornelia Margaretha Westerlaak, geb. te Amersfoort [UT]148 op 04-02-1970148, bouwvakker 148. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.   Simone Marianne Marina148, geb. te Amersfoort [UT]148 op 19-11-1975148, datatypiste, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Amersfoort [UT]148 op 23-02-1996148 met Riccardo Netten148, zn. van Josephus Maria Netten (schilder) en Antonia Elisabet van Turnhout, geb. te 's-Hertogenbosch [NB]148 op 27-11-1973148, metaalproduktiemedwerker 148. Uit dit huwelijk 2 zonen. XIVk.   Marinus Maria Joosten147 , zn. van Marinus Maria Joosten (XIIIg) (electricien, fabr.arbeider, slager, Knil-militair,adm.medewerker, stoker) en Marianne Tans, geb. te Wageningen [GE]147 op 25-07-1952147, meettechnicus, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Bangkok [Thailand]148 op 02-07-1985148 met Aroon Krudprayoon148, dr. van Pratip Krudprayoon (technisch reparateur) en Jarat Intarapimai, geb. te Nakhoon Ratchasina [Thailand]148 op 25-12-1955148
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Manatchanok148, geb. te Nakhoon Ratchasina [Thailand] op 01-09-1980. 
  2.   Sandy148, geb. te Ede [GE]148 op 28-02-1989148XIIf.   Hendrikus Joosten59, zn. van Cornelis Joosten (XIb) (arbeider, boer) en Catharina Alijda Kunkeler, geb. te Wageningen [GE]59 op 16-06-187159, Nederlands Hervormd, steenfabrieksarbeider, ovl. (89 jaar oud) te Schalkhaar [OV] op 13-01-1961, begr. te Deventer [OV], tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (1) te Wageningen [GE] op 07-02-1902 met Pietje Wolven149, dr. van Jan Wolven (arbeider) en Antje Hovestad, geb. te Wageningen [GE]149 op 08-01-1870149, Nederlands Hervormd, ovl. (48 jaar oud) te Arnhem [GE]149 op 22-08-1918149
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelis149, geb. te Wageningen [GE]149 op 01-05-1902149, ovl. (86 jaar oud) te Wageningen [GE] op 25-11-1988, volgt XIIIh
  2.   Antje149 , geb. te Wageningen [GE]149 op 18-06-1903149, Nederlands Hervormd, werkster 149, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem [GE]149 op 16-02-1982149, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Oosterbeek [GE]149 op 21-11-1925149 met Albert Aalbers149 , zn. van Jan Aalbers (landbouwer, boer) en Johanna Wilhelmina Kooij, geb. te Oosterbeek [GE] op 23-10-1897, gem.vuilnisman, spinner kunstsijdefabriek, ovl. (74 jaar oud) te Oosterbeek [GE] op 24-01-1972. Uit dit huwelijk een dochter. 


   Hendrikus Joosten59, tr. (resp. 51 en 45 jaar oud) (2) te Arnhem [GE]34 op 04-10-192234 met Gerritje Hoegen34, dr. van Arend Jan Hoegen en Gerritje Vreden, geb. te Olst [OV]34 op 14-03-187734, ovl. (67 jaar oud) te Amersfoort [UT]34 op 24-02-194534
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIh.   Cornelis Joosten149 , zn. van Hendrikus Joosten (XIIf) (steenfabrieksarbeider) en Pietje Wolven, geb. te Wageningen [GE]149 op 01-05-1902149, Nederlands Hervormd, Loopjongen,behager, arbeider kunstzijdefabriek, leerlooier, drager begrafenisonderneming, ovl. (86 jaar oud) te Wageningen [GE] op 25-11-1988, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Wageningen [GE] op 18-09-1931 met Arreke van Ham39, dr. van Hendrikus van Ham (boekdrukker) en Arreke van Schaik, geb. te Utrecht [UT]39 op 24-05-190639, ovl. (72 jaar oud) te Wageningen [GE]39 op 08-11-197839
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Hendrikus39, geb. te Wageningen [GE] op 03-03-1932, medew.sigarenfabriek, houtslijper papierfabriek, drukker. 
  2.   Hendrikus Cornelis39, geb. te Wageningen [GE]39 op 27-10-193739, volgt XIVl
  3.   Pieter39, geb. te Wageningen [GE]39 op 31-08-194739, volgt XIVmXIVl.   Hendrikus Cornelis Joosten39, zn. van Cornelis Joosten (XIIIh) (Loopjongen,behager, arbeider kunstzijdefabriek, leerlooier, drager begrafenisonderneming) en Arreke van Ham, geb. te Wageningen [GE]39 op 27-10-193739, gem.ambtenaar openb. werken 150, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Ede [GE]150 op 24-01-1962150 met Elisabeth de Rooy148, dr. van Albertus de Rooy (bijrijder eierveiling) en Esselina Bronkhorst, geb. te Ede [GE]148 op 12-01-1942148
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Cornelis150, geb. te Renkum [GE]150 op 23-03-1964150, volgt XVk
  2.   Albertus150, geb. te Renkum [GE]150 op 10-02-1967150, prod.medew.kippenslachterij 150
  3.   Elisabeth150, geb. te Barneveld [GE]150 op 27-03-1973150, bejaardenverzorgster 150, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Barneveld [GE]150 op 07-08-1998150 met Marcel Gerardus Theodorus Dresken150, zn. van Bernardus Johannes Maria Dresken (vertegenwoordiger verzekeringen) en Josephina Maria Johanna Janssen, geb. te Heerlen [LI]150 op 28-11-1967150, bankmanager 150. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVk.   Cornelis Joosten150, zn. van Hendrikus Cornelis Joosten (XIVl) (gem.ambtenaar openb. werken) en Elisabeth de Rooy, geb. te Renkum [GE]150 op 23-03-1964150, medew. spuitgieterij metaalfabriek 144, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Barneveld [GE]144 op 10-07-1992144, (gesch. in 1996)144 met Ennerina Hendrika Guineau144, dr. van Ennerina Hendrika Guineau, geb. te Barneveld [GE]144 op 23-02-1962144
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Brian144 , geb. te Ede [GE]144 op 17-03-1992144
  2.   Soraya , geb. te Ede [GE]144 op 15-06-1993144XIVm.   Pieter Joosten39, zn. van Cornelis Joosten (XIIIh) (Loopjongen,behager, arbeider kunstzijdefabriek, leerlooier, drager begrafenisonderneming) en Arreke van Ham, geb. te Wageningen [GE]39 op 31-08-194739, timmerman, aannemer 49, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Wageningen [GE]49 op 27-07-197349, kerk.huw. 49, (gesch. in 1988) met Ingrid Eleonora van der Heijden49, dr. van Frederik Hendrik Johannes van der Heijden (medewerker boekdrukkerij Min.van Defensie) en Anna Margaretha Marinus Nn van der Heide, geb. te Zaandam [NH]49 op 06-12-194949, gehandcaptenverzorgster 49
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Eddy Pieter49, geb. te Ede [GE]49 op 03-09-197549, verkoper supermarkt 49
  2.   Rick Olaf49, geb. te Ede [GE]49 op 06-11-197949

IXb.   Jan Cornelisz Joosten13, zn. van Cornelis Willemsz Joosten (VIII) en Maartje Bakker, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 16-04-1752, schipper, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Westzaan [NH] op 18-07-1813, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Westzaan [NH]13 op 30-07-178013 met Duijfje Nagtegaal13, dr. van Jan Jacobsz Nagtegaal en Duyfje Symondsd Boet, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 14-05-1744, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt in 03-1795. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Duifje13, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 13-07-1780, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 13-08-1780, ovl. (7 maanden oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 22-02-1781. 
  2.   Cornelis13, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 01-12-1781, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-12-1781, ovl. (5 maanden oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 17-05-1782. 
  3.   Duifje13, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 04-12-1782, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-12-1782, ovl. (71 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 17-03-1854, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Westzaan [NH]13 op 31-07-180313 met Jacob de Groot13, zn. van Jacobsz de Groot en Jannetje Willems Groeneschey, geb. te Oostzaandam op 16-08-1775, ged. te Oostzaandam op 20-08-1775, koopman, schippersknecht, ovl. (65 jaar oud) te Westzaan [NH] op 07-03-1841. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.   Maartje13, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 08-12-1785, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 11-12-1785, ovl. (5 maanden oud) te Zaandam, Westzijde op 18-05-1786. 
  5.   Doodgeb. kind13, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 23-08-1787. 
   Jan Cornelisz Joosten13, tr. (resp. ongeveer 43 en 51 jaar oud) (2) te Westzaan [NH]13 op 16-11-179513 met Antje Taan13, dr. van Cornelis Adriaansz Taan en Jannetje Remmerts Smit, geb. te Oostzaandam op 06-03-1744, ged. doopsgezind te Oostzaandam op 14-04-1764, ovl. (66 jaar oud) te Westzaan [NH] op 03-08-1810. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Antje Taan13, dr. van Cornelis Adriaansz Taan en Jannetje Remmerts Smit, tr. (2), (ontb. door overlijden) met Willem Ayer, geb. te koog [NH]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXc.   Klaas Cornelisz Joosten13,16, zn. van Cornelis Willemsz Joosten (VIII) en Maartje Bakker, geb. te Westzaan [NH] op 23-09-1755, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 28-09-1755, landbouwer, kuiper, ovl. (65 jaar oud) te Westzaan [NH] op 15-05-1821, tr. (resp. 25 en minstens 24 jaar oud) te Westzaan [NH]151 op 03-06-1781151 met Risje Gerritsd Kuijt151, dr. van Gerrit Jansz Kuijt en Aagje Cornelisd de Leeuw, geb. te Westzaan [NH] voor 23-01-1757, ged. te Westzaan [NH] op 23-01-1757, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Westzaan [NH] op 25-03-1829. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Aagje152, geb. te Westzaan, Krabbelbuurt op 27-03-1782, ged. te Westzaan, Krabbelbuurt op 31-03-1782, ovl. (61 jaar oud) te Westzaan, Krabbelbuurt op 22-01-1844, tr. (beiden 24 jaar oud) te Westzaan, op `t Weiver152 op 22-06-1806152 met Jacob Bogh152, zn. van Heymen Boch en Bregje Peereboom, geb. te Zaandam [NH] op 29-09-1781, ged. doopsgezind te Westzaan [NH] op 05-09-1802, ovl. (64 jaar oud) te Zaandam [NH] op 08-07-1846. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.   Maartje152, geb. te Westzaan [NH] op 13-04-1792, ged. te Westzaan [NH] op 15-04-1792, ovl. (49 jaar oud) te Westzaan [NH] op 25-12-1841. 
  3.   Lijsbeth152, geb. te Westzaan, Nw.Zijde op 30-12-1794, ged. te Westzaan, Nw.Zijde op 04-01-1795, arbeidster, ovl. (76 jaar oud) te Westzaan, Nw.Zijde op 19-01-1871, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Westzaan [NH]152 op 16-11-1817152 met Jan Kok152, zn. van Pieter Cornelisz Kok en Geertje Jans Kelder, geb. te Koog a/d Zaan op 11-02-1789, ged. te Koog a/d Zaan op 15-02-1789, arbeider, ovl. (61 jaar oud) te Westzaan [NH] op 13-06-1850. Uit dit huwelijk 15 kinderen. 
  4.   Cornelis152, ovl. te Westzaan [NH] op 05-01-1784. 

IXd.   Simon Cornelisz Joosten16,17, zn. van Cornelis Willemsz Joosten (VIII) en Maartje Bakker, ged. te Westzaan, Kerkbuurt op 27-08-1758, timmerman, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Westzaan [NH] op 11-08-1787, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Westzaan [NH]17 op 03-08-178317 met Maartje Geritsd Boer17, ovl. te Westzaan [NH] op 28-10-1785. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis17, geb. te Westzaan [NH] op 17-04-1785, ged. te Westzaan [NH] op 24-04-1785, ovl. (10 maanden oud) te Westzaan [NH] op 10-03-1786. 

VIb.  Claas Thijsz Joosten, zn. van Thijs Symonsz Joosten (V) (armenvoogd, weesmeester, schepen, getuigen bij notaris) en Nn Nn Joosten, Burgemeester te Assendelft, ovl. te Assendelft [NH] op 03-06-1729, tr. te Assendelft [NH] op 11-02-1724 met Meyntje Cornelisdr Smit, ovl. te Assendelft [NH] op 25-06-1730. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Trijntje, geb. te Assendelft [NH], ovl. te Assendelft [NH] op 15-02-1728, tr. (Jan hoogstens 25 jaar oud) (1) te Assendelft [NH] voor 11-02-1724 met Jan Smit, zn. van Jacco Jansz Smit en Aagje Claas, ged. te Westzaan [NH] op 12-10-1698, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Assendelft [NH] op 28-04-1730. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) circa 1728 met Bastiaan Engels, ovl. te Assendelft [NH] op 02-04-1720. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.   Aafje153, geb. te Assendelft [NH], buitenmoeder, ovl. te Assendelft [NH] op 13-11-1754, tr. te Assendelft [NH] op 11-03-1724 met Havick Rood153, zn. van Gerrit Pietersz Rood (ijkmeester in 1766/68, kerkmeester met pasen 1768/69) en Aafje Jans, ged. te Assendelft [NH], gezworen ponder, schotvanger, weesmeester, ovl. te Assendelft [NH] op 03-01-1779. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

IVb.   Jacob Jansz Joosten, zn. van Jan Joosten (IIIb) (schepen in:1604) en Grietje Claasd, geb. te Assendelft [NH] circa 1600, heemraad voor Campen, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) te Assendelft [NH] voor 1660, tr. (hoogstens 36 jaar oud) voor 1636 met Lijsbet Jansz154, ovl. na 1643. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Duyfje Jacobsdr, ged. te Assendelft [NH] op 15-07-1636, tr. (minstens 39 jaar oud) na 1676 met Maarten Jansz Nn Joosten154,155, ovl. voor 02-1676. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacob Jacobsz, geb. te Assendelft [NH] voor 1650. 
  3.   Bregtje Jacobsdr154, geb. voor 1660. 
  4.   Jan Jacobsz156, geb. te Assendelft [NH], ykmeester 1655, ovl. voor 1664, tr. met Lijsbet Garbrandsdr156, dr. van Gerbrand Cornelisz Nn Joosten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Griet Jacobdr154, tr. met Jan Jans Engelsz154, ovl. voor 25-11-1680. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Albert Jacobsz157, geb. te Assendelft [NH], kerkmeester 1658. 

IVc.   Cornelis Jansz Joosten6, zn. van Jan Joosten (IIIb) (schepen in:1604) en Grietje Claasd, geb. te Assendelft [NH] voor 1600, ovl. (minstens 35 jaar oud) te Beemster [NH] na 02-1635, tr. (minstens 21 jaar oud) na 02-1621 met Anna Jansz Arends6, dr. van Jan Jong Arends en Trijn Claas Coen, geb. te Assendelft [NH]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maritje, ged. te Beemster [NH] op 08-09-1630. 
  2.  Hillegont, ged. te Beemster [NH] op 09-03-1635. 
  3.  Gerret, ged. te Beemster [NH] op 16-10-1639, ovl. (hoogstens 10 maanden oud) te Beemster [NH] voor 15-09-1640. 
  4.  Gerret, ged. te Beemster [NH] op 15-09-1641. 
  5.  Jan, ged. te Beemster [NH] op 19-09-1643. 
  6.  Pieter, ged. te Beemster [NH] op 30-10-1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Beemster [NH] voor 07-02-1649. 
  7.  Pieter, ged. te Beemster [NH] op 07-02-1649. 
  8.  Abraham, ged. te Beemster [NH] op 21-12-1651. 
  9.  Aeltje, ged. te Midden-Beemster op 10-10-1655. 
  10.  Joannis, ged. te Midden-Beemster op 31-03-1658. 

IIb.  Pieter Wouters, zn. van Wouter (Joosten) (I), ovl. voor 1562, 
 2 kinderen: 
  1.   Roelof Pieter Wouters Roelofs158, geb. na 1562, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 07-11-1614, volgt IIIc
  2.   Trijn Pieters158, geb. voor 04-06-1595. 

IIIc.   Roelof Pieter Wouters Roelofs158, zn. van Pieter Wouters (IIb), geb. na 1562, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 07-11-1614, relatie met Balich Cornelis Nn Roelofs158
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.   Pieter158
  2.   Cornelis158
  3.   Maarten158
  4.   Grietje158
  5.   Haasje158


Bronnen:

1. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 24) 

2. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 25) 

3. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 29) 

4. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 28) 

5. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 36) 

6. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 37) 

7. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 39) 

8. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 57) 

9. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 73) 

10. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 72) 

11. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 77) 

12. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 67) 

13. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 106) 

14. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 79) 

15. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 78) 

16. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 80) 

17. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 112) 

18. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 81) 

19. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 102) 

20. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 116) 

21. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 104) 

22. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 105) 

23. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 118) 

24. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 119) 

25. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 120) 

26. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 134) 

27. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 129) 

28. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 130) 

29. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 139) 

30. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 131) 

31. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 146) 

32. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 140) 

33. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 141) 

34. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 153) 

35. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 171) 

36. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 154) 

37. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 155) 

38. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 174) 

39. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 170) 

40. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 172) 

41. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 173) 

42. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 175) 

43. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 143) 

44. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 144) 

45. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 159) 

46. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 145) 

47. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 185) 

48. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 160) 

49. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 196) 

50. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 197) 

51. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 198) 

52. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 161) 

53. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 147) 

54. BS Geboorte: Jolanda Hendrika Joosten (BSG: 001385), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 08-06-1868 (08-06-1868 akte 79) 

55. BS Huwelijk van: Joosten&Aalmers (BSH: 000442), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 25-11-1892 (25-11-1892 akte 57) 

56. BS Huwelijk van: Aalmers&Joosten (BSH: 000453), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 18-08-1893 (18-08-1893 akte 44) 

57. Bidprentje van Joosten, Cornelis (BP001354), Type: Bidprentje, OVL plaats: Wageningen [GE], OVL datum: 03-12-1907 

58. Bidprentje van Maria Aleida Aalmers (BP001359), Type: Bidprentje, OVL plaats: Heteren [GE], OVL datum: 26-05-1917 

59. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 135) 

60. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 148) 

61. BS Geboorte: Wilhelmina Emalia Aleijda Aalmers (BSG: 001387), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 08-04-1894 (30-04-1894 akte 78) 

62. BS Geboorte: Cornelia Aalmers (BSG 001388), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 12-06-1895 (13-06-1895 akte 124) 

63. BS Geboorte: Johannes Jacobus Aalmers (BSG: 001389), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 03-09-1896 (04-09-1896 akte 177) 

64. BS Huwelijk van: Jansen&Aalmers (BSH: 001520), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Akteplaats: Nijmegen [GE], periode: 18-02-1897 (18-02-1897 akte 33) 

65. BS Geboorte: Carell Maria Aalmers (BSG; 001390), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 14-04-1898 (14-02-1898 akte 38) 

66. BS Geboorte: Johanna Hendrika Aalmers (BSG: 001391), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 31-01-1900 (01-02-1900 akte 19) 

67. BS Huwelijk van: Aalmers&Joosten (BSH: 001522), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 31-01-1919 (31-01-1919 akte 8) 

68. BS Huwelijk van: Aalmers&Courbois (BSH: 001524), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Akteplaats: Nijmegen [GE], periode: 12-02-1920 (12-02-1920 akte 87) 

69. BS Overledene: Johannes Jacobus Aalmers (BSO: 001389), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSO, Akteplaats: Nijmegen [GE], periode: 18-03-1930 (19-03-1930 akte 225) 

70. BS Geboorte: Joannes Jacobus Aalmers (BSG: 001386), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Heteren [GE], periode: 11-03-1868 (13-03-1868 akte 21) 

71. BS Geboorte: Willemina Emelia Alyda Joosten (BSG 001363), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 12-10-1894 (13-10-1894 akte 190) 

72. BS Geboorte: Cornelis Joosten (BSG: 001374), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 08-02-1896 (08-02-1896 akte 55) 

73. BS Geboorte: Willem Joosten (BSG: 000110), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 26-09-1899 (27-09-1899 akte 224) 

74. BS Overledene: Johannes Jacobus Aalmers (BSO: 001386), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSO, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 19-01-1946 (28-11-1944 akte 18) 

75. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 136) 

76. BS Geboorte: Catharina Alijda Joosten (BSG: 001362), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 11-08-1893 (12-08-1893 akte 172) 

77. BS Geboorte: Johanna Jacoba Joosten (BSG: 001398), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 15-12-1897 (15-12-1897 akte 284) 

78. BS Overledene: Catharina Alijda Joosten (BSO: 001362), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSO, Akteplaats: Wageningen [GE], periode: 04-11-1918 (05-11-1918 akte 70) 

79. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (31-10-1924 blz. 1) 

80. BS Geboorte: Maria Aleida Aalmers (BSG: 001359), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Heteren [GE], periode: 26-07-1872 (29-07-1872 akte 48) 

81. BS Overledene: Maria Aleida Aalmers (BSO: 001359), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSO, Inventarisnr.: 8789, Akteplaats: Heteren [GE], periode: 26-05-1917 (29-05-1917 akte 70) 

82. Bidprentje van: Theodorus Arntz (BP000594), Type: Bidprentje, OVL plaats: Wageningen [GE], OVL datum: 28-02-1879 

83. Bidprentje van: Catharina Alijda Joosten (BP001362), Type: Bidprentje, OVL plaats: Wageningen [GE], OVL datum: 04-11-1918 

84. Particulieren bron: Herman Gerritsen (ALG: 004573), Type: Algemene bron, datum: 01-07-2007 

85. Persoonslijst van: Wilhelmus Engelbertus Gerritsen (Pl: 004530), Type: Persoonslijst, Ontvangen: 16-09-2016 

86. BS Geboorte: Henricus Hermanus Gerritsen (BSG: 001364), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Eibergen [GE], periode: 06-05-1892 (06-05-1892 akte 55) 

87. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 163) 

88. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 150) 

89. BS Huwelijk van: Joosten en Wijngaarts (BSH00098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 31-10-1924 (31-10-1924) 

90. Bidprentje van:Geertruida Maria Wijngaarts (BP000017), Type: Bidprentje, Begraafplaats: R.K. begraafplaats, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 11-11-1950 

91. Bidprentje van: Johanna Maria van der Mast (BP000030), Type: Bidprentje, Begraafplaats: R.K. begraafplaats, OVL plaats: Nijkerk [GE], OVL datum: 15-09-1979 

92. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 164) 

93. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 186) 

94. Trouwboekje van:Joosten en Hladky (Tr.bk.0340), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 1952 (27-11-1952 blz. 1) 

95. Trouwboekje van:Keizer en Joosten (Tr.bk.0500), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Amersfoort [UT], periode: 1963 (03-04-1963) 

96. Trouwboekje van:vanRooij en Joosten (Tr.bk.0012), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Nijkerk [GE], periode: 1963 (02-10-1963) 

97. Trouwboekje van:Hummel en Joosten (Tr.bk.0458), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Zwolle [GE], periode: 1985 (05-06-1985) 

98. BS Geboorte: Geertruida Maria Wijngaarts (BSG: 000017), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSG, Akteplaats: Barneveld [GE], periode: 01-07-1903 (01-07-1903 akte 135) 

99. BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BSO:000017), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BSO, Akteplaats: Nijkerk [GE], periode: 08-11-1950 (09-11-1950 akte 120) 

100. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (10-07-1925 blz. 1) 

101. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 188) 

102. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (08-04-1927 blz. 2) 

103. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (07-01-1928 blz. 3) 

104. Bidprentje van:Marinus Maria Joosten (BP002859), Type: Bidprentje, Begraafplaats: Tres Arroyos, OVL plaats: Tres Arroyos [Argentinië], OVL datum: 24-09-1953 

105. Persoonslijst van: Gerardus Suijkerbuik (Pl: 002729), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 21992, Ontvangen: 16-09-2016 

106. Rouwkaart van: Ge Suijkerbuijk (Rouwkrt: 002729), Type: Rouwkaart, Kerk: Elisabethkapel Tengnagelsehoek, Plaats : Zutphen [GE], datum: 04-07-2012 (10-07-2012) 

107. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (07-01-1930 blz. 4) 

108. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (24-06-1931 blz. 5) 

109. Bron: Maria Theresia Adriana Lancé (ALG.: 004485), Type: Algemene bron, datum: 02-03-2004 

110. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (29-06-1933 blz. 6) 

111. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (21-03-1936 blz. 7) 

112. Trouwkaart van: Joosten&Filé (Tr.Kr.:000521), Type: Trouwkaart, Stadhuis: Nijmegen, Kerk: O.L. van Geboorte, Plaats : Nijmegen [GE], datum: 30-09-1967 (30-09-1967) 

113. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (24-07-1938 blz. 8) 

114. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 166) 

115. Bron: Annemiek Keizer (ALG: 002669), Type: Algemene bron, datum: 02-04-2003 

116. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 167) 

117. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (28-06-1940 blz. 9) 

118. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (06-01-1943 blz. 10) 

119. Persoonskaart van: Willem Joosten (PK: 002893), Type: Persoonskaart, Akte: 224, Vergel. datum: 1Mei40AA, Achterkant (J/N): J, Ontvangen: 01-06-2007 

120. Trouwboekje van:vandenBerg en van Rooij (Tr.bk.0023), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Amersfoort [UT], periode: 1988 (04-11-1988) 

121. Trouwboekje van:vanRooij en Jansma (Tr.bk.0033), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Leusden [UT], periode: 1992 (03-04-1992) 

122. Trouwboekje van: van Rooij en Elshout (Tr.bk.0109), Type: Trouwboekje, trouwplaats: 's-Gravenhage [ZH], periode: 08-05-1929 (05-11-1938 blz. 9) 

123. BS Geboorte Cornelis M. van Rooij (BSG000002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: Den Haag, Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH], periode: 23-11-1942 (24-11-1942 akte 3653) 

124. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (05-06-1945 blz. 11) 

125. Bron: Theo van Dijk (ALG. 002873), Type: Algemene bron, datum: 02-04-2003 

126. Bron: Piet Hummel (ALG.: 002850), Type: Algemene bron, datum: 2009 

127. Trouwboekje van:Joosten en Wijgaarts (Tr.bk.0098), Type: Trouwboekje, trouwplaats: Barneveld [GE], periode: 1924 (05-06-1945 blz. 12) 

128. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 189) 

129. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 190) 

130. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 199) 

131. Particulieren bron: Marie Koller (ALG: 002814.02), Type: Algemene bron, datum: 01-03-2004 

132. Particulieren bron: Marie Koller (ALG: 002814.01), Type: Algemene bron, datum: 01-03-2004 

133. Bidprentje van:Ana Victoria Joosten Elgart (BP000127), Type: Kerkelijk, Kerk: Ntr. Sra. Luján, Feit: 1e H. Communie, Plaats: Tres Arroyos [Argentinië] 

134. Bidprentje van: Maris Sofia Joosten (BP000128), Type: Kerkelijk, Kerk: Ntr. Sra. Luján, Feit: 1e H. Communie, Plaats: Tres Arroyos [Argentinië] 

135. Bron; Marlies Vilé (ALG: 002819), Type: Algemene bron, datum: 07-04-2003 

136. Particulieren bron: Marlies Vilé (ALG: 002694), Type: Algemene bron, datum: 22-01-2007 

137. Bron: Marlies Vilé (ALG: 002819.1), Type: Algemene bron, datum: 09-04-2003 

138. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 191) 

139. Geboortekaart van: Niek Joosten (GBK000256), Type: Algemene bron, datum: 21-08-2003 

140. Geboortekaart van: Guusje Joosten (GBK001089), Type: Algemene bron, datum: 10-02-2006 

141. Particulieren bron: Nel Ossendrijver (ALG: 002835.01), Type: Algemene bron, datum: 01-03-2006 

142. Particulieren bron: Nel Ossendrijver (ALG: 002835.02), Type: Algemene bron, datum: 01-03-0206 

143. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 193) 

144. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 200) 

145. Geboortekaart van: Davy Joosten (GBK000223), Type: Algemene bron, datum: 01-03-2002 

146. Geboortekaart van: Jennifer Joosten (GBK004093), Type: Algemene bron, datum: 20-03-2006 

147. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 168) 

148. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 194) 

149. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 151) 

150. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 195) 

151. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 110) 

152. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 111) 

153. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 63) 

154. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 48) 

155. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 38) 

156. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 60) 

157. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 61) 

158. Geschiedenis van familie Joosten (1998 Joosten), Type: boek, Titel: Familie Joosten 5 eeuwen, Schrijver: Jan W. Joosten, Uitgever: Pirola, Afmetingen: 18.5x24cm, ISBN nummer: 906455, Plaats: Alkmaar [NH], Uitgegeven: 12-1998 (blz. 23)