Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:G003717

BS Geboorte van: Egidius van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 7 okt 1860 (zo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
8 okt 1860 (ma) Egidius van Doren (*1860-1860) als kind
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder
Johannes van Doren (*1830-1891) als aangever
Johannes van Doren (*1830-1891) als vader
Dossier:

BS:G003716

BS Geboorte van: Egidius van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 5 aug 1862 (di)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
5 aug 1862 (di) Egidius van Doren (*1862-) als kind
Johannes van Doren (*1830-1891) als vader
Johannes van Doren (*1830-1891) als aangever
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder
Dossier:

BS:G003719

BS Geboorte van: Egidiana van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 3 jul 1865 (ma)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
3 jul 1865 (ma) Johannes van Doren (*1830-1891) als vader
Johannes van Doren (*1830-1891) als aangever
Egidiana van Doren (*1865-) als kind
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder
Dossier:

BS:G003676

BS Geboorte van: Adriaan van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 20 dec 1836 (di)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
18 dec 1836 (zo) Johannes van Rooij (*1802-1868) als vader
Adriaan van Rooij (*1836-1838) als kind
Johannes van Rooij (*1802-1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-1870) als moeder
Dossier:

BS:E000028

BS Erkening en wettiging: Petrus Leonardus Elshout (Algemene akte)
Plaats van akte: Delft [ZH]
Aktedatum: 1 mrt 1842 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Erkenning
Deel/Akte: 108
No 108

In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig den eersten der maand maart des middags ten twaalf ure, is voor ons Martinus Anne Wijnaendts Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken stand der Stad Delft,
Verschenen Pieter Elshout, oud acht en twintig jaren, Wachtmeester bij het derde regiment Artillerie en Cornelia Kok, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke ons hebben verklaard bij deze als hun kind te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, geboren alhier de vierden september achttienhonderd een en veertig des morgens ten vier ure in het geboorte register dezer stad van gezegd jaar onder nommer vier honderd acht, ingeschreven onder de namen Petrus Leonardus, als zoon van Cornelia Kok, bovengenoemd de gemelde verklaring is geschied in tegen woordigheid van Baren Sluis, oud drieen dertig jaren, van beroep kleedemaker, en van Jan Elshout, oud zes en dertig jaren klerk ter secretarie van Zevenhuizen, wonende te Zevenhuizen, terwijl de eerste getuigen is wonende alhier. En hebben de declaranten en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, goedkeurende van drie gedrukte woorden in de achtste regel dezes acte.

WG.
Elshout, ckok, BSluis, JElshout
Wijnaendts
[[]]
hierin
1 mrt 1842 (di) Petrus Leonardus Elshout (*1841-1908) als kind
Cornelia Kok (*1819-1909) als moeder
Pieter Elshout (*1814-) als vader
Dossier:

BS:H000188

BS Huwelijk van: Houtvan&Rooijvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 26 apr 1849 (do)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
18 jun 1857 (do) Johanna van Rooij (*1828-1903) als bruid
Arnoldus van Hout en Petronella van den Broek als ouders bruidegom
Johannes van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruid
Peter van Hout (*1823-1857) als bruidegom
Peter van Hout en Johanna van Rooij als echtpaar
Dossier:

BS:G003720

BS Geboorte van: Hendrikus van Stratum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 30 mei 1889 (do)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
Kind is gewetigt bij het huwelijk van Maria van Rooij en Josephes van Straten
[[]]
hierin
31 mei 1889 (vr) Hendrikus Cornelis van Stratum (*1889-1960) als kind
Maria van Rooij (*1857-1898) als moeder
Dossier:

BS:G004667

BS Geboorte van: Hermina en Geertrui Renesse (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Heteren [GE]
periode: 10 jan 1861 (do)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
is tweeling
hierin
10 jan 1861 (do) Hendrik van Renesse (*1827-) als aangever
Hendrik van Renesse (*1827-) als vader
Elisabeth Willemsen (*1823-1864) als moeder
Hermina van Renesse (*1861-1899) als kind
Dossier:

BS:H000174

BS Huwelijk van: Rooijvan&Engelandvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 28 jul 1864 (do)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
28 jul 1864 (do) Josephus van Rooij en Johanna van Engeland als echtpaar
Johannes van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Henricus (Hendrik) van Engelant en Maria Martens als ouders bruid
Josephus van Rooij (*1829-1906) als bruidegom
Johanna van Engeland (*1829-1898) als bruid
Dossier:

BS:G000055

BS Geboorte van: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 22 mei 1857 (vr)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
21 mei 1857 (do) Maria van Rooij (*1857-1898) als kind
Josephus van Rooij (*1829-1906) als vader
Josephus van Rooij (*1829-1906) als aangever
Henrica Slaats (*1823-1861) als moeder
Dossier:

BS:H000153

BS Huwelijk van: Rooijvan&Loots (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 13 mei 1859 (vr)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
13 mei 1859 (vr) Elisabeth Loots (*1838-1920) als bruid
13 mei 1959 (wo) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als bruidegom
Johannes van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Godefridus Loots en Paulina van Geldrop als ouders bruid
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als echtpaar
Dossier:

BS:G000040

BS Geboorte van: Johannes Augustinus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 23 jul 1835 (do)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
21 jul 1835 (di) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als kind
Johannes van Rooij (*1802-1868) als vader
Johannes van Rooij (*1802-1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-1870) als moeder
Dossier:

BS:G002701

BS Geboorte van: Johannes van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 19 jun 1862 (do)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
20 jun 1862 (vr) Johannes van Rooij (*1862-1901) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Dossier:

BS:G003722

BS Geboorte van: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 5 mei 1861 (zo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
6 mei 1861 (ma) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Maria van Rooij (*1861-1862) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Dossier:

BS:G003723

BS Geboorte van: Antonie van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 5 aug 1863 (wo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
6 sep 1983 (di) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Antonie van Rooij (*1863-1863) als kind
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Dossier:

BS:G003724

BS Geboorte van: Peter van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 19 aug 1864 (vr)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
20 sep 1864 (di) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Peter van Rooij (*1864-1864) als kind
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Dossier:

BS:G002794

BS Geboorte van: Gesina de Moet (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 1 dec 1861 (zo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
Heden den tweeden december Achtienhonderd een en zestig,
compareerde voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland
Wetthouder van den Burgerlijken Stand der Gemeente `s Gravenhage,
Albertus de Moet, oud veertig jaren, meteselaar, wonende alhier.
Derwelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw
Margarethe Buys,
op den eersten dezer des avonds ten elf uur is geboren
alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan het welke hij verklaarde de namen
te geven van Gesina Maria,
Deze verklaring is geschiede in tegenwoordigheid van JanCarel Pietr Gaillard, oud vijf en dertig jaren, timmerman, en Antonie
Willem Frederik van der Vet, oud twee en dertig jaren, metselaar, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de Comparanten.
A de Moet
J.G.P. Guillard
A.W.F. van der Vet


E.B. Wittert van Hoogland
[[]]
hierin
2 dec 1961 (za) Albertus de Moet (*1822-1886) als vader
Gesina Maria de Moet (*1861-1922) als kind
Gesina Maria Buijs (*1820-1857) als moeder
Albertus de Moet (*1822-1886) als aangever
Dossier:

BS:G003726

BS Geboorte van: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 21 sep 1866 (vr)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
21 sep 1866 (vr) Maria van Rooij (*1866-1866) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Dossier:

BS:G000623

BS Geboorte van: Paulina Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 16 sep 1867 (ma)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
16 sep 1867 (ma) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Paulina Maria van Rooij (*1867-1917) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Dossier:

BS:G003727

BS Geboorte van: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 24 dec 1868 (do)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
24 dec 1868 (do) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Maria van Rooij (*1868-1869) als kind
Dossier: