Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:H000011

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Venray [LI]
periode: 16 mei 1980 (vr)
Archiefnaam: Venray
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 45
hierin
16 mei 1980 (vr) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruidegom
Peter Johannes Hermans en Johanna Martina van den Berg als ouders bruid
Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd (-) als getuige

BS:H000013

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 23 jun 1972 (vr)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
hierin
23 jun 1972 (vr) Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruidegom
Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar

DTB:T001289

Huwelijk van: van Happen&van de Linden (trouwboek)
trouwplaats: Geldrop [NB]
periode: 5 okt 1777 (zo)
Archiefnaam: BHIC
Archief: DTB Trouwboek
hierin
5 okt 1777 (zo) Johan van Happen (-) als vader bruidegom
Johanna van de Linden (-) als bruid
Dossier:

BS:H000014

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 22 dec 1972 (vr)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 119 U 1888067 B
hierin
22 dec 1972 (vr) Gerardus Lodewijk Wijers en Maria Petronella Giepmans als ouders bruidegom
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd (-) als getuige
Mathias Theodorus Wijers en Afgeschermd als echtpaar

BS:H000015

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 7 dec 1973 (vr)
Archiefnaam: Bergen
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 61 U 1888068 B
hierin
7 nov 1973 (wo) Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
9 nov 1973 (vr) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Afgeschermd (-) als bruidegom
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruidegom
Afgeschermd (-) als bruid
7 dec 1973 (vr) Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd (-) als getuige

BS:H000016

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 20 dec 1985 (vr)
Archiefnaam: Bergen
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 107 U 1888063 B
hierin
20 dec 1985 (vr) Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruid
Afgeschermd (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruidegom
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar

BS:H000017

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 15 apr 1977 (vr)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 24 U 188061 B
hierin
15 apr 1977 (vr) Afgeschermd (-) als bruid
Afgeschermd (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruidegom
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd (-) als getuige
41 1977 Afgeschermd (-) als bruidegom

BS:H000019

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Cuijk [NB]
periode: 22 feb 1979 (do)
Archiefnaam: Cuijk en St. Agatha
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 88 U 168110 B
hierin
28 nov 1979 (wo) Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruidegom
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd (-) als getuige
Afgeschermd (-) als getuige

BS:H000265

BS Huwelijk van: Retera&Rooijvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 14 mei 1919 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 486
Heden de veertienden mei negentien honderd negentien, zijn voor
ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het opnbaar
in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwlijk aan te gaan,:
Petrus Theodorus Retera, oud negen en dertig jaren,
sigarenmaker geboren te Eindhoven, wonende alhier
Laatst weduwnaar van Wilhelmina Wijdoors, meerderjarige
zoon van Wilhelmus Josephus Retera en van Francisca
Tange, beid overleden.

En

Elisabeth van Rooij, oud drie en twintig jaren
zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige
dochter van Johannes van Rooij, overleden en van
Gesina Maria de, oud zeven en vijftig jaren,
zonder beroep , wonende ahier, alhier tegenwoordig
en consenteerende.

De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats, op den
derden dezer

Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden,
zij verklaarde elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen
alle de plichten door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam
der Wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkaar verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Johannes Altinus
van Rooij, oud negen en twintig jaren, sigaenmaker
broeder des bruid en Meeuwes Visser. oud vijftig
jaren, transporteur, beide wonende alhier.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de
comparanten, hare ouders en de getuigen

PThRetera
EvRooij VanRetten?
JMdeMoet
JAvanRooij
MVisser
hierin
14 mei 1919 (wo) Petrus Theodorus Retera en Elisabeth (Bets) van Rooij als echtpaar
Wilhelmus Josephus Retera en Francisca Tange als ouders bruidegom
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruid
Dossier:

BS:G003143

BS Geboorte van: Pieter Cornelis Müntz (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 22 feb 1874 (zo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 561

Heden den drie en twintigsten februari achttien honderd vier en zeventig, compareerde voor ons Everardus Bonifacius Born Willert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 'Gravenhage, Johannes Müntz, oud vijf en veertig jaren, smid, wonende alhier. Dewelke ons verklaard, dat van hem Comparanten zijne huisvrouw Antje van de Hoeven op den twee en twintigste dezer, des avonds om elf uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaard de naammen te geven van Pieter Cornelis. deze verklaring is geschied in tegenwoordig van Gerardus Johannes Hollïe, oud twee en twintig jaren, smid en Johannnes Gerardus van Eeden, oud drie en twintig jaren, tuinman, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparant en de getuigen.
[[]]
hierin
23 feb 1874 (ma) Pieter Cornelis Müntz (*1874-) als kind
Johannes Müntz (*1829-†1929) als aangever
Johannes Müntz (*1829-†1929) als vader
Antje van der Hoeven (*1854-†1954) als moeder
Dossier:

BS:G000064

BS Geboorte van: Petronella Landers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 6 mei 1898 (vr)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 2038

Heden den zevende mei achtiet honderd acht en negentig, Jacobus Pieter Landers oud vier en dertig jaren, loodgieter verklarende, dat van hem compurant en zijne echtgeoote Dorethea Giizen, zonder beroep, beiden wonende alhier, ten zijne huizen op den zesden dezer des middags vijf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht waaraan hij verklaarde de voornamen te geven van Petronella Antonia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Herrema oud drie en twintig jaren, koopman, en Jacbus Pieter Landers, oud vier en viftig jaren, smid, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met den comparant en de getuigen

WG:
J.P. Landers
G. Herrema de Ambtenaar
J.P. Landers
[[]]
hierin
7 mei 1898 (za) Jacobus Pieter Landers (*1864-) als aangever
Jacobus Pieter Landers (*1864-) als vader
Petronella Antonia Landers (*1898-†1974) als kind
Dorethea Gijzen (*1878-) als moeder
Dossier:

BS:G002697

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 30 jun 1934 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
2 jul 1934 (ma) Afgeschermd (-) als kind
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als vader
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als aangever
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als moeder

BS:G000050

BS Geboorte van: Johanna van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 28 apr 1828 (ma)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
28 apr 1828 (ma) Johanna van Rooij (*1828-†1903) als kind
Johannes van Rooij (*1802-†1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder
Maria Bloemen (*1797-†1870) als vader
Dossier:

BS:G000042

BS Geboorte van: Josephus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 25 nov 1829 (wo)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
25 nov 1829 (wo) Johannes van Rooij (*1802-†1868) als aangever
Josephus van Rooij (*1829-†1906) als kind
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder
Maria Bloemen (*1797-†1870) als vader
Dossier:

BS:H000199

BS Huwelijk van: Lemvande&Moetde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 12 mei 1830 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
12 mei 1831 (do) Petrus van der Lem en Helena de Moet als echtpaar
Johannes van der Lem en Cornelia van der Valk als ouders bruidegom
Leendert de Moet en Magdalena van Wijdvliet als ouders bruid
Petrus van der Lem (*1800-†1869) als bruidegom
Helena de Moet (*1801-†1863) als bruid
Dossier:

BS:H000024

BS Huwelijk van: Cockde&Krans (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 14 aug 1861 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
No 136
In het jaar een duizend acht honderd een en zestig,
den veertiende der maand augustus des middags twaalf ure zijn voor ons Ludovicus Arnoldus van Berckel wethouder,
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen:
Ludovicus Franciscus de Cock, oud dertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Bergen op Zoom en wonende binnen deze stad, meerderjarig en ongehuwd, zoon van Franciscus de Cock, mandenmaker, en van Agnes Joanna Weijs, woonachtig te bergen op Zoom;
En Geertrui Krans, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te `'s-Gravenhage en wonende mede binnen deze Stad, meerderjarig en ongehuwd, dochter van Johannes Krans, overleden te Ommen, en van Anna Geertrui Gorg, zonder beroep, woonachtig alhier, zijn de tegenwoordig:
gevende zij Comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Stad op Zondag den acht en twintigste Julij en zondagvierden Augustus laatstleden:
En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:
eene geboorte acte van hem comparant en het vereischte certificaat het door hem aan de wet op de Nationale Militie is voldaan, alsmede eene geboorte acte van haar comparanten en eene acte van overlijden van haren vader. Voorts……….
(2e helft acte ontbreekt.)
hierin
14 aug 1861 (wo) Stanislas Carolus Franciscus de Cock en Agnes Joanna Weijs als ouders bruidegom
Johannes Krans en Anna Geertruida Gorg als ouders bruid
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als echtpaar
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als bruidegom
Geertruida Krans (*1835-†1918) als bruid
Dossier:

BS:G000734

BS Geboorte van: Johanna Geertruida de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 26 dec 1862 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 754
In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig,
den zeven en twintigsten, der maand December des na middags ten half een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud twee en dertig jaren, van beroep sjouwer. wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud zes en twintig jaren, zijne huisvrouw, op den zes en twintigsten December dezes jaars, des avonds ten negen ure is verlost in zijne woning wijk een nommer twee honderd vier en veertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan hij de voornamen Johanna Geertruida heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Cornax?, oud veertig jaren van beroep sjouwer en van Adrianus Barends, oud 25 jaren van beroep sjouwer wonende alhier. En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing na voorlezing nevens os ondertekend.

W.G.
L.F. de Cock, J. Cornax en A.Barends

De ambtenaar: A.van der Leeuw
[[]]
hierin
27 dec 1862 (za) Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Johanna Geertruida de Cock (*1862-†1915) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Dossier:

BS:G001607

BS Geboorte van: Maria de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 24 feb 1865 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 126
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig,
den vier en twintigste, der maand Februarij des na middags ten Een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud vier en dertig jaren, van beroep sjouwer

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud negen en twintig jaren, Zijne huisvrouw, op den vier en twintigsten februarij dezes jaars, des voormiddag ten elf uren is verlost in zijne woning wijk een nommer tweehonderd drie en vijftig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Maria Frederika heeft gegeven.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Josephus van Elck, oud vijftig jaren, van beroep sjouwer
En van Jacobus Vermeulen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknecht wonende alhier. En hebben de vader en eerste getuige deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, hebbende de tweede getuige verklaard niet te kunnen tekenen of schrijven.

W.G.
L.F. de Cock, T. van Elck

de ambtenaar: Aart van Leeuwen
[[]]
hierin
24 feb 1865 (vr) Maria Frederika de Cock (*1865-†1950) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Dossier:

BS:G000182

BS Geboorte van: Ludovicus de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 31 mrt 1867 (zo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
235
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig,

den eersten der maand april des middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud zes en dertig jaren, sjouwer.
wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud drie en dertig jaaren, zijne huisvrouw, op den een en dertigsten maart dezes jaren des voor middags ten half elf ure, is verlost in zijne woning Wijk twee nommer vijfhonderd zeven en zestig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Ludovicus Franciscus Anthonis heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Paul Geijzers, oud vijf en vijftig, gepasporteerd Onderofficier. En van Anthonius Luken, oud vijf en dertig jaren, schoonmaker wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte nevens ons ondertekend

W.G.
L.F. de Cock, P. Geijzers en A Luken

De Ambtenaar: A .van der Leeuw
hierin
1 apr 1865 (za) Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-†1952) als kind
Dossier:

BS:G000183

BS Geboorte van: Anna Christina Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 28 jun 1867 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 462
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig,

den Acht en twintigsten der maand Junij de middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Karel Frederik Poot, oud twintig jaren geweermaker.
Wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Hendrika Perdoen, oud twee en twintig jaren, zijne huisvrouw, op de acht en twintigsten junij dezes jaar, des nachts rond om drie, is verlost in zijne woning Wijk een nommer honderd zeven en negentig, van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan hij de voornamen Anna Christina heeft gegeven .
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Engelbertus van Es. oud zeven en vijftig jaren, kleermaker en van Arie Hermandes Stolk, oud vijf en dertig jaren Lichtermaker?: wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend.
W.G.
K.F. Poot, E. van Es en A.A. Stolk
De wethouder: A.van der Leeuw
[[]]
hierin
28 jun 1867 (vr) Anna Christina Poot (*1867-†1938) als kind
Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als aangever
Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als vader
Catharina Hendrika Pardoen (*1845-†1920) als moeder
Dossier: