Bronnen Bronnen
Bronnen

DTB:T000870

Ondertrouw van: van Rooij&van Ekert (trouwboek)
trouwplaats: Geldrop [NB]
periode: 9 apr 1777 (wo)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: DTB: Trouwboek
Inventarisnr.: Geldrop
1777
OP heden den 9 april voor zijn in wettige ondertrouw opgenomen Adriaan van Rooij J.M. gebooren en woonende te Gedrop, MET Carharien Peters van Ekert, J.D. gebooren en woonende te Geldrop

Getuigen waren Jan Peters van Ekert en Martinus van Rooij beijde van Geldrop

(in de marge)
De getrouwen zijn Wettig getrouwd den 20 april 1777(naam ambtenaar)
Trouwbrief is nijt gemaakt
hierin
9 apr 1777 (wo) Adriaan van Rooij (*1753-) als bruidegom
Cathrien Peters van Ekart (~1763-) als bruid
Martinus van Rooij (*1755-1829) als getuige
Adriaan van Rooij en Cathrien Peters van Ekart als echtpaar
Dossier:

BS:H001723

BS Huwelijk van: Borvanden&Kroon (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Nijkerk [GE]
periode: 31 mei 1865 (wo)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 mei 1865 (wo) Wijnand van den Bor en Wijmpje Kroon als echtpaar
Wijnand van den Bor (*1833-1917) als bruidegom
Wijmpje Kroon (*1843-1878) als bruid
Dossier:

BS:H001114

BS Huwelijk van: Pas&Roerade (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 3 jun 1835 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 242

Heden den derden juny achtienhonder vijf en dertig des namiddags ten zes uurr, compareerden voor ons Mr.???????? ??????????? ???????????? ?????? Wethouder Officier van den Burgerlijken stand der satd sGravenhage, provincie Zuid Holland, in het huis der Gemeente: Adam Pas oud vijf enn dertig jaar, verver, geboren te Delft, Wonende alhier weduwnaar van Johanna van der
hierin
3 jun 1835 (wo) Adam Pas en Johanna Roerade als echtpaar
Dossier:

BS:H000148

BS Huwelijk van: Moetde&Buijs (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 7 aug 1844 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 318

Heden den zevende augustus achtienhonderd vier en veertig compareerde in het Raadhuis voor ons Mr. Dingema van de Wijnpersse Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad 's Gravenhage Albertus de Moet, oud twee en twintig jaren, metselaar, geboren en wonende alhier meerderjarige zoon van Helena de Moet,
werkster, wonende alhier alhier vertegenwoordigd en consenterende, En Gesina Maria Buijs, oud drie en twintig jaren, naaister geboren en wonenede alhier meerderjarige dochter van Nicolaas Buijs, oud soldaat, wonende alhier, alhier tegenwoordig consenterend en van Gezina Maria Aaken, overleden. Derwelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den acht en twintigsten julij en den vierden augustus dezes jaars.
De comparanten hebben overgelgd hunne geboorte akte, de doodakte van hare moeder en het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie.

De comparanten ons te kennen geggeven hebbende, dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd verklaren Wij in naam der Wet dat: Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs door het huwelijk zijn verbonden derwelke heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Jan de Haas, oudacht en twintigjaren, broodbakker en van Cornelis Christiaan Smits , acht en twintig jaren bode, van Antonius van der Spek oud zes en veertig jaren verver en van Johannes Smits, oud vier en zestig jaren, tuinman allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten, hunen vader en de getuigen hebbende zijne moeder verklaard hun naam niet te kunnen schrijven.
AdeMoet
GMBuijs WG. de Ambtenaar
NBuijs
JdeHaas
CCSmits
AvdSpek
JSmits
hierin
7 aug 1844 (wo) Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs als ouders bruidegom
Nicolaas Buijs en Gezina Maria van Aaken als ouders bruid
Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs als echtpaar
Albertus de Moet (*1822-1886) als bruidegom
Gesina Maria Buijs (*1820-1857) als bruidegom
Dossier:

BS:O000043

BS Overledene: Henrica Slaats (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 4 feb 1861 (ma)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
31 jan 1861 (do) Josephus van Rooij (*1829-1906) als echtgenoot
Johannis Slaats en Henderina Vogels als ouders
Henrica Slaats (*1823-1861) als overledene
Dossier:

BS:H000121

BS Huwelijk van: Cornelis van Hulst&Johanna Picorie (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Hertogenbosch [NB]
periode: 27 mei 1865 (za)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 3968
hierin
27 mei 1865 (za) Adrianus van Hulst en Maria Joanna Kamerenberg als ouders bruidegom
Johanna Maria Catharina Picorie (*1844-1925) als bruid
Johannes Picory en Hendrika van der Lee als ouders bruid
Cornelis van Hulst en Johanna Maria Catharina Picorie als echtpaar
Dossier:

BS:H000655

BS Huwelijk van: Bosvanden&Steenbeek (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 28 apr 1875 (wo)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
28 apr 1875 (wo) Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos (*1844-1926) als bruidegom
Geertruida Steenbeek (*1852-1945) als bruid
Jacob van den Bos en Lena Zegers als ouders bruidegom
Pieter Steenbeek en Maria Evertse als ouders bruid
Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos en Geertruida Steenbeek als echtpaar
Dossier:

BS:H000192

BS Huwelijk van: Retera&Tange (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Eindhoven [NB]
periode: 22 aug 1878 (do)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Huwelijk
hierin
22 aug 1878 (do) Petrus Theodorus Retera en Theodora van Bree als ouders bruidegom
Wilhelmus Josephus Retera en Francisca Tange als echtpaar
Dossier:

BS:G000743

BS Geboorte van: Hendrik Boshuijer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 7 jan 1880 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
7 jan 1880 (wo) Hendrik Boshuijer (*1880-) als kind
Johannes Boshuijer (*1842-) als vader
Maria van der Helm (*1843-1925) als moeder
Dossier:

BS:H001295

BS Huwelijk van: Retera&Wijdom (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 20 nov 1916 (ma)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
20 nov 1916 (ma) Petrus Theodorus Retera en Wilhelmina Wijdom als echtpaar
Wilhelmus Josephus Retera en Francisca Tange als ouders bruidegom
Abraham Wijdom en Helena Johana Teljer als ouders bruid
Dossier:

BS:H001282

BS Huwelijk van: Beck&Pijpers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 1 aug 1917 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
1 aug 1917 (wo) Johannes Beck en Maria Catharina van der Kodde als ouders bruidegom
Louis Frederik Pijpers en Anna Gertruida van der Waard als ouders bruid
Johannes Beck en Alberta Christina Pijpers als echtpaar
Dossier:

BS:G000752

BS Geboorte van: Maartje Geertruida Daane (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 20 apr 1886 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
20 apr 1886 (di) Maartje Geertruida Daane (*1886-1957) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als aangever
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-1918) als moeder
Dossier:

BS:G000756

BS Geboorte van: Maria Wilhelmina Mulhuijzen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Hof-van-Delft [ZH]
periode: 25 sep 1900 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
25 sep 1900 (di) Johannes Wilhelmus Mulhuijzen (*1875-1968) als vader
Maria Wilhelmina Mulhuijzen (*1900-) als kind
Wilhelmina Bluk (*1872-1956) als moeder
26 sep 1900 (wo) Johannes Wilhelmus Mulhuijzen (*1875-1968) als aangever
Dossier:

BS:H000652

BS Huwelijk van: Bosvanden&Doornikvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 30 sep 1920 (do)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
205
Heden dertig September negentienhonderd twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente AMERSFOORT, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Petrus Jacobus van den Bos, oud zes en twintig jaar, timmerman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerardus Josephus van den Bos, oud Zes en Zeventig jaar en Geertruida Steenbeek, oud acht en zestig jaar, beiden zonder beroep en wonende alhier. En; Clasina Naria van Doornik, oud vijf en twintig jaar zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arnoldus van Doornik, oud Zes en Zestige jaar, Transportarbeider en Antonia de Vos, oud vier en Zestig jaar, zonder beroep wonende beide alhier
De afkondigiging tot dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats geha alhier op achttien Septembet jongstleden. De ouders van de bruidegom en bruid allen hier tegenwoordig hebben mij verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.

Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren aanwezig:
Jacobus Petrus van den Bos, oud vier en veertig jaar, hoofdconducteur, broeder des bruidegom en Johannes Arnoldus Doornik, oud vier en dertig jaar, broeder de bruid wonende beide alhier.

Waarvan Akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
W.G.
P.J. v den Bos A. Vos
C. M. v Doornik J.A. v den Bos
G.J. v den Bos J.A. v Doornik
G. Steenbeek
A. v Doornik A. H. v Niet leesbaar
hierin
30 sep 1920 (do) Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos en Geertruida Steenbeek als ouders bruidegom
Petrus Jacobus van den Bos en Clasina Maria van Doornik als echtpaar
Arnoldus van Doornik en Antonia de Vos als ouders bruid
Dossier:

BS:O000040

BS Overledene: Johannes Agustinus van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Eindhoven [NB]
periode: 12 mrt 1920 (vr)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Overlijden
Op de geboorte akte staat Johannes Augustinus
[[]]
hierin
11 mrt 1920 (do) Johannes van Rooij (*1802-1868) als vader
Elisabeth Loots (*1838-1920) als echtgenote
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als overledene
Maria Bloemen (*1797-1870) als moeder
Dossier:

BS:O000033

BS Overledene: Elisabeth Loots (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Eindhoven [NB]
periode: 26 dec 1920 (zo)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
27 sep 1920 (ma) Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als echtgenoot
Elisabeth Loots (*1838-1920) als overledene
Godefridus Loots en Paulina van Geldrop als ouders
Dossier:

PK:002957

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 21 jul 2012 (za)
Akte: 1337
Vergel. datum: 7Apr41AA
Achterkant (J/N): J
hierin
21 jul 2012 (za) Afgeschermd (-) als kind
Cornelia Clara (Nelia) Velders (*1913-2007) als echtgenote
Afgeschermd (-) als kind
Cornelis Gerardus Holverda (*1942-1942) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-)
Wouter Jan Holverda en Maria Wetselaar als ouders
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Hendrik Jacobus (Henk) Holverda (*1911-1988) als hoofdpersoon

PL:004000

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 21 jul 2012 (za)
CBG Refnr.: 21992-01768379
hierin
21 jul 2012 (za) Cornelia Clara (Nelia) Velders (*1913-2007) als hoofdpersoon
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Hendrik Jacobus (Henk) Holverda (*1911-1988) als echtgenoot
Cornelis Gerardus Holverda (*1942-1942) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-)

PL:002890

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 72 2016
CBG Refnr.: 21992-20160418104646
hierin
72 2016 Wilhelmina Johanna (Wilma) van Rooij (*1960-2014) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als echtgenote
Johannes Altinus (Jan) van Rooij en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij (*1932-2010) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als echtgenote

PL:002874

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 21 jul 2012 (za)
CBG Refnr.: 21992-1918881
hierin
21 jul 2012 (za) Bedriska Friederika (Frieda) Hladky (*1927-2022) als echtgenote
Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten (*1927-2007) als hoofdpersoon
Willem Joosten en Geertruida Maria (Trui) Wijngaarts als ouders
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind