Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:G003111

BS Geboorte van: Elisabeth Petronella Kwant (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 25 jul 1870 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
24 jul 1870 (zo) Elisabeth Petronella Kwant (*1870-†1946) als kind
Anthonius Kwant (*1833-) als vader
Anthonius Kwant (*1833-) als aangever
Johanna Williams (*1842-†1914) als moeder
Dossier:

BS:G001312

BS Geboorte van: Johannes Teunis Kwant (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 okt 1877 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
30 sep 1877 (zo) Anthonius Kwant (*1833-) als vader
Johannes Teunis Kwant (*1877-†1956) als kind
Johanna Williams (*1842-†1914) als moeder
Anthonius Kwant (*1833-) als aangever
Dossier:

BS:H001312

BS Huwelijk van: Kwant&Williams (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 20 mei 1868 (wo)
Archiefnaam: FamilySearch
Archief: BS Huwelijk
hierin
20 mei 1868 (wo) Hendrikus Kwant en Apolinia Mering als ouders bruidegom
Anthonius Kwant en Johanna Williams als echtpaar
Johannes Williams en Teuntje Bernardus als ouders bruid
Dossier:

BS:H001459

BS Huwelijk van: Sonvan&Baastvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oosterhout [NB]
periode: 9 nov 1876 (do)
Archiefnaam: Tilburgs Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
9 nov 1876 (do) Cornelis van Baest (*1812-) als vader bruid
Martinus van Son (*1844-†1917) als bruidegom
Maria Raassen (*1818-) als moeder bruidegom
Huijbert van Son (*1818-) als vader bruidegom
Hendrika van Beast (*1844-†1884) als bruid
Martinus van Son en Hendrika van Beast als echtpaar
Wilhelmina Mathijsen (*1823-†1860) als moeder bruid
Dossier:

BS:O003111

BS Overledene: Elisabeth Petronella Kwant (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 2 sep 1946 (ma)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
24 sep 1946 (di) Anthonius Kwant en Johanna Williams als ouders
Elisabeth Petronella Kwant (*1870-†1946) als overledene
Dossier:

BS:H001356

BS Huwelijk van: Kok&Abspoel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 7 sep 1911 (do)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
7 sep 1911 (do) Hermanus Johannes Willem Kok en Margaretha Wilhelmina Abspoel als echtpaar
Johannes Jacobus Abspoel en Hermina Frederika Hoogduin als ouders bruid
Antonie Willem Pieter Kok en Hendrika Westendorp als ouders bruidegom
Dossier:

BS:H000050

BS Huwelijk van: Pas&Abspoel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 28 sep 1927 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
28 sep 1927 (wo) Karel Pas en Antoinette Elisabeth Kok als ouders bruidegom
Adam Pas en Margaretha Wilhelmina Abspoel als echtpaar
Johannes Jacobus Abspoel en Hermina Frederika Hoogduin als ouders bruid
Adam Pas (*1888-†1972) als bruidegom
Margaretha Wilhelmina Abspoel (*1891-†1941) als bruid
Dossier:

BS:H000907

BS Huwelijk van: Pas&Kok (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 26 jul 1871 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
26 jul 1871 (wo) Karel Pas en Antoinette Elisabeth Kok als echtpaar
Adam Pas en Johanna Roerade als ouders bruidegom
27 jul 1971 (di) Jacobus Kok en Elisabeth Geertruida Koelega als ouders bruid
Dossier:

BS:H001467

BS Huwelijk van: Diggelen&Schoonrok (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 20 feb 1907 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
20 feb 1907 (wo) Jan van Diggelen en Hendrika Johanna Kok als echtpaar
Antonie Willem Pieter Kok en Hendrika Westendorp als ouders bruid
Jan van Diggelen en Jannetje Schoonrok als ouders bruidegom
Dossier:

BS:O004233

BS Overledene: Karel Pas (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 7 dec 1944 (do)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
4 dec 1944 (ma) Karel Pas en Antoinette Elisabeth Kok als ouders
Karel Pas (*1875-†1944) als overledene
Dossier:

BS:H001820

BS Huwelijk van: Amerongenvan&Mulder (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Alkemade [ZH]
periode: 16 aug 1838 (do)
Archiefnaam: Leiden Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
16 aug 1838 (do) Jacob van Amerongen en Agnietje Mulder als echtpaar
Jacob van Amerongen (*1838-†1890) als bruidegom
Maartje de Jeu (*1837-†1884) als bruid
Evert van Amerongen en Antje Nigten als ouders bruidegom
Peter de Jeu en Adriana Hendriks Nieuwland als ouders bruid
Dossier:

BP:000572

Bidprentje van: Clara Johanna Elshout (Bidprentje)
OVL plaats: Delft [ZH]
OVL datum: 18 mrt 1930 (di)
Begraafplaats: RK-begraafplaats Delft
hierin
18 mrt 1930 (di) Frederik Antoon du Chatenier (*1886-†1964) als echtgenoot
Clara Johanna Elshout (*1880-†1930) als overledene
Dossier:

BS:G004236

BS Geboorte van: Fennetje van de Weijer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarn [UT]
periode: 18 aug 1900 (za)
Archiefnaam: Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
18 aug 1900 (za) Hendrik van den Berg (*1882-†1955) als vader
Petronella van de Weijer (*1881-) als moeder
Fennetje van de Weijer (*1901-) als kind
Dossier:

BS:H000236

BS Huwelijk van: Steeneveld&Cockde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 25 mrt 1885 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
1 Hermanus Griepink en Maria Hendrika Morsink als echtpaar
25 mrt 1885 (wo) Gerrit Steeneveld en Willemina de Bruijn als ouders bruidegom
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruid
Gerrit Steeneveld (*1832-) als bruidegom
Dossier:

BS:H000239

BS Huwelijk van: Derwort&Cockde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 aug 1882 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
No 119
In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig,
den zestiende der maand Augustus des
voor middags ten elf ure, zijn voor ons ondergetekende Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Delft, verschenen:

Wilhelmus Leonardus Derwort, oud
drie en twintig jaren, metselaar, geboren en
wonende alhier, meerderjarig zoon van
Hendrik Frederik Derwort, smid, wonende alhier en zijn de tegenwoordig
en van Johanna Engelman overleden.

en
Johanna Geertruida de Cock, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren
en wonende alhier, minderjarige dochter
van Ludovicus Franciscus de Cock,
Koopman en van Geertruida Krans zonder beroep, wonende beide alhier, zijnde comparanten door hare ouders ter zijde bijgestaan.

Gevende zij comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot voltrekking
van door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig
de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Gemeente op
Zondagen den zesden dertiende dezer maand

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:
eene geboorte acte van den Comparant eene
acte van overlijden van zijne moeder en een en een ------- dat
door hem aan de op de nationale militie is voldaan, benevens eene geboorte acte van haar comparante.


Voorts hebben de tegenwoordig zijnde ouders
den comparanten verklaard in de voltrekking van
het huwelijk toe te stemmen.

Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door Wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn vereenigd.

Al hetwelke is geschied in het openbaar en ten Raadhuize dezer gemeente vertegenwoordigheid van
Rudger de Kas, oud twee en zeventig jaren, van Carel Willem Caremans, oud negen
en dertig jaren en van Hendrik de Kat,
oud twee en dertig jaren, allen ambtenaren
bij den Burgerlijken Stand en van Andries Veer, oud zes en vijftig jaren ----- ambtenaar
bij den Burgerlijkenstand gemeente bode wonende allen alhier, en zijnde allen geene bloed
verwantschap of aanhuwelijking der Compararten bestaand.

En is hiervan opgemaakt deze acte, welke na gedane voorlezing, is ondertekend door
Beide Comparanten met de vaders der Comparanten de getuigen nevens
ons Wethouder voornoemd, hebbende de moeders van haar Comparanten verklaard
niet te kunnen teken of schrijven als hebbende het niet geleerd.
hierin
20 mei 1859 (vr) Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als echtpaar
16 aug 1882 (wo) Frederik Hendrik Derwort en Johanna Engelman als ouders bruidegom
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruid
Dossier:

BS:H000193

BS Huwelijk van: Retera&Aalstvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Eindhoven [NB]
periode: 10 feb 1904 (wo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Huwelijk
hierin
10 feb 1904 (wo) Adrianus van Aalst en Elisabeth Cecilia Alberse als ouders bruid
Wilhelmus Josephus Retera en Francisca Tange als ouders bruidegom
Petrus Theodorus Retera en Johanna Petronella van Aalst als echtpaar
Petrus Theodorus Retera (*1879-†1941) als bruidegom
Johanna Petronella van Aalst (*1882-†1904) als bruid
Dossier:

BS:H000233

BS Huwelijk van: Cockde&Krukvande (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 dec 1897 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
1 dec 1897 (wo) Hendrik Willem de Cock en Mijntje van der Kruk als echtpaar
Gerrit van der Kruk en Pieternella Alinia van Straten als ouders bruid
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruidegom
Hendrik Willem de Cock (*1869-†1900) als bruidegom
Mijntje van der Kruk (*1873-†1956) als bruid
Dossier:

BS:H000234

BS Huwelijk van: Geestvan&Cockde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 mrt 1892 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
16 mrt 1892 (wo) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruid
Jan van Geest en Jannigje den Outer als ouders bruidegom
Willem van Geest en Wilhelmina Francina de Cock als echtpaar
Willem van Geest (*1871-†1933) als bruidegom
Wilhelmina Francina de Cock (*1871-†1963) als bruid
Dossier:

BS:H000229

BS Huwelijk van: Cockde&Santenvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 24 feb 1897 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
24 feb 1897 (wo) Cornelis Hendrikus de Cock en Joanna Helena van Santen als echtpaar
Wilhelmus van Santen en Martina de Bruijn als ouders bruid
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruidegom
Cornelis Hendrikus de Cock (*1873-†1908) als bruidegom
Joanna Helena van Santen (*1877-†1930) als bruid
Dossier:

BS:H000990

BS Huwelijk van: Stijkel&Charité (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 11 apr 1929 (do)
Archiefnaam: Utrechts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 297
hierin
11 apr 1929 (do) Hermanus Aaldrik Stijkel en Tetje Bakker als ouders bruidegom
Aaldrik Albert Stijkel en Johanna Charité als echtpaar
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders bruid
Dossier: