Bronnen Bronnen
Bronnen

pl:002785

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mei 2016 (vr)
CBG Refnr.: 21992-20160418103509
hierin
13 mei 2016 (vr) Afgeschermd (-) als kind
Johanna Altina (Jopie) de Cock (*1927-2014) als hoofdpersoon
Wijnand Frederik (Wijnand) van Amerongen (*1922-2002) als echtgenoot
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders

pl:003027

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mei 2016 (vr)
CBG Refnr.: 21992-20160418104749
hierin
13 mei 2016 (vr) Afgeschermd (-) als kind
Peter van den Berg (*1934-2017) als echtgenoot
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Margrietha van Wessum (*1933-1999) als hoofdpersoon

pl.000224

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mei 2016 (vr)
CBG Refnr.: 21992-20160418103706
hierin
13 mei 2016 (vr) Afgeschermd (-) als echtgenote
Simon Johannes van der Knaap en Wilhelmina Oosterling als ouders
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Johannes Adrianus Gerardus (Jan) van der Knaap (*1934-2004) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als kind
Margaretha (Greet) van Rooij (*1937-1999) als echtgenote
Afgeschermd (-) als kind

BS:H000025

BS Huwelijk van: Cockde&Weijs (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Halsteren [NB]
periode: 17 mei 1854 (wo)
Archiefnaam: Bergen op Zoom
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 356
hierin
17 mei 1854 (wo) Stanislas Carolus Franciscus de Cock (*1799-) als bruidegom
Agnes Joanna Weijs (*1792-1874) als bruid
Bernardus Weijs en Joanna Catharina Baeken als ouders bruid
Stanislas Carolus Franciscus de Cock en Agnes Joanna Weijs als echtpaar
Benedictus de Cock en Maria Francisca Malbrant als ouders bruidegom
Dossier:

BS:H000237

BS Huwelijk van: Cockde&Poot (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 5 okt 1887 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 144
NO 143
In het jaar een duizend acht zeven en tachtig,
Den Vijfden der maand october des voormiddags halft twaalf ure, zijn ons ondergetekende Aart
van der Leeuw Ambtenaar van den Burgelijken Stand de r Gemeente Delft, verschenen:
Ludovicus Fransciscus Anthonius de Cock, oud twintig jaren Kleermaker geboren en wonende alhier minderjarige zoon van
Ludovicus Franciscus de Cock koopman en van Geertruida Krans zonder beroep
wonende beide alhier zijnd comparant door zijne ouders in deze bijgestaan.
en
Anna Christina Poot oud twintig jaren zonder beroep wonende alhier
minderjarige dochter van Karel Frederik Poot werkman en van Catharina Hendrika Perdoes zonder beroep, woonende
beide alhier zijnde comparante door hare ouders bijgestaan.

Gevende zij comparanten hun verlangen te kennen, om over tegaan tot voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk,
waarvan de afkondiging overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze gemeenten
op zondagen den vijf en twintigsden september en twee octoberdezes jaars.

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:
ene getekende acten??????????????????????????????
hierin
5 okt 1887 (wo) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als bruidegom
Karel Frederik Poot en Catharina Hendrika Pardoen als ouders bruid
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als echtpaar
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruidegom
Anna Christina Poot (*1867-1938) als bruid
Dossier:

BS:O000182

BS Overledene: Ludovicus Franciscus Anthonius (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 4 jul 1952 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
3 jul 1952 (do) Anna Christina Poot (*1867-1938) als echtgenote
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als overledene
Dossier:

BS:G000707

BS Geboorte van: Maria Francina de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 29 sep 1859 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
N 568
In het jaar een duizend achthonderd negen en vijftig,
den negen en twintisten der maand september des namiddags ten
half een uren, is voor ons Ludovicus Arnoldus van Berkel
ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Stad Delft,
verschenen Jacoba Everdiena Vierleers huisvrouw
van Johannes Ploos van Amstel oud 48 en veertig jaren , Vroedvrouw.

Wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans
oud vier en twintig jaren van beroep naaister,
wonenende alhier in de bagijnhofsteeg wijk Zes
nommer drie en vijftig, dat op den negen en
twintigsten dezes jaars Des nachts
ten een uren is verlost van in gemelde hare wonig
van een kind van het vrouwelijk geslacht waar
aan de voornamen Maria Francina zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lodevicus
Franciscus de Cock oud acht en twintig jaren, Canonnier
en van
Arie van der Plank oud veertig jaren
van beroep Olieslagersknecht wonende alhier.
En hebben de declaranten en de getuigen deze acte
na voorlezing nevens ons ondertekend.

IN DE KANTLIJN:
Het kind waarbij nevenstaande acte
de voornamen Maria
Francina gegeven zijn
is erkend en gewttigd als dochter van Ludivicus
Franciscus de Cock en
Geertrui Krans, bij acte van hun huwelijk
voltrokken te Delft
den veertiende augustus achttien honder een en zestig, onder nommer
honderd zes en dertig
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Delft
L.A. van Berkel


voltrokken
hierin
29 sep 863 (zo) kind erkend bij het huwelijk van de ouders Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als vader
29 sep 1859 (do) Maria Francina de Cock (*1859-1863) als kind
29 sep 1863 (di) Geertruida Krans (*1835-1918) als moeder
Dossier:

BS:O000707

BS Overledene: Maria Francina de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 feb 1863 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
no 103
In het jaar duizend acht honderd drie en zestig,
den zestienden der maand februarij des middags ten
ruim twaalfure, zijn voor ons Aart van der
Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft,
verschenen Cornelis Jacob Kunst, oud veertig jaren
van beroep Borstelmaker en Abraham
Lagas, oud negen en veertig jaren zonder
beroep, beide alhier woonachtig.

Welke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden Februarij dezes
jaars des morgens ten vijf ure aan de Gasthuislaan
in wijk een nommer twee honderd vijf en vijftig
alhier is overleden een kind genaamd Maria Francina de Cock oud drie jaren
en vier maanden, geboren alhier, dochter van Ludovicus Franciscus de Cock
van beroep arbeider en van Geertruida Krans, wonende binnen deze Stad.

en hebben de declaranten deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend.
hierin
16 feb 1863 (ma) Maria Francina de Cock (*1859-1863) als overledene
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Dossier:

BS:O000734

BS Overledene: Johanna Geertruida de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 2 aug 1915 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
2 aug 1915 (ma) Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als echtgenoot
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als overledene
Dossier:

BS:O001607

BS Overledene: Maria Frederika de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Soest [UT]
periode: 28 mei 1950 (zo)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Overlijden
hierin
30 mei 1950 (di) Maria Frederika de Cock (*1865-1950) als overledene
Ludovicus Rutten (*1860-1931) als echtgenoot
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Dossier:

BS:O000726

BS Overledene: Hendrik Willem de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 2 apr 1900 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
31 mrt 1900 (za) Mijntje van der Kruk (*1873-1956) als echtgenote
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Hendrik Willem de Cock (*1869-1900) als overledene
Dossier:

BS:O000708

BS Overledene: Wilhelmina Francina de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 10 sep 1963 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
8 okt 1963 (di) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Willem van Geest (*1871-1933) als echtgenoot
Wilhelmina Francina de Cock (*1871-1963) als overledene
Dossier:

BS:O000705

BS Overledene: Cornelis Hendrikus de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Vrijenban [ZH]
periode: 18 nov 1908 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
hierin
16 nov 1908 (ma) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Joanna Helena van Santen (*1877-1930) als echtgenote
Cornelis Hendrikus de Cock (*1873-1908) als overledene
Dossier:

BSO:0032

BS Overledene: Reinier Koller (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Nijkerk [GE]
periode: 25 jun 1952 (wo)
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: Geboorte
hierin
5 jul 1952 (za) Reinier Koller (*1876-1952) als overledene
Gijsbert Koller en Aaltje van Eiden als ouders
Maria van Valkengoed (*1880-1949) als echtgenote
Dossier:

BS:G000714

BS Geboorte van: Elizabeth de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 8 feb 1876 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
7 feb 1876 (ma) Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als aangever
Elizabeth de Cock (*1876-) als kind
Dossier:

BS:G000715

BS Geboorte van: Herman de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 nov 1878 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
31 okt 1878 (do) Herman de Cock (*1878-1962) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als aangever
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-1918) als moeder
Dossier:

BS:O000715

BS Overledene: Herman de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 24 mrt 1962 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
23 mrt 1962 (vr) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Herman de Cock (*1878-1962) als overledene
Dossier:

BS:O000739

BS Overledene: Leonardus Wilhelmus Derwort (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 21 mei 1964 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
19 mei 1964 (di) Leonardus Wilhelmus Derwort (*1890-1964) als overledene
Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als ouders
Maria Elisabeth Elderhorst (*1896-) als echtgenote
Dossier:

BS:G000739

BS Geboorte van: Leonardus Wilhelmus Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 11 sep 1890 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
11 sep 1890 (do) Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als ouders
Leonardus Wilhelmus Derwort (*1890-1964) als kind
Dossier:

BS:G000741

BS Geboorte van: Evalina Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 18 sep 1982 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
18 sep 1892 (zo) Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Evelina Derwort (*1892-) als kind
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Dossier: