Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:G000742

BS Geboorte van: Johanna Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 25 jan 1894 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
24 jan 1894 (wo) Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Johanna Derwort (*1894-) als kind
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Dossier:

BS:G000740

BS Geboorte van: Maria Frederika Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 8 nov 1895 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
1 nov 1895 (vr) Maria Frederika Derwort (*1895-1896) als kind
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Dossier:

BS:O000740

BS Overledene: Maria Frederika Derwort (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 7 aug 1896 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
7 aug 1896 (vr) Maria Frederika Derwort (*1895-1896) als overledene
Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als ouders
Dossier:

BS:G000738

BS Geboorte van: Geertruida Johanna Derwert (Scheiding)
Plaats: Delft [ZH]
Datum: 1 dec 1887 (do)
: Delfts Archief
Feit: BS Geboorte
hierin
1 dec 1887 (do) Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Geertruida Johanna Derwort (*1887-) als kind
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Dossier:

BS:G000770

BS Geboorte van: Ludovicus Franciscus Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 22 nov 1885 (zo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
22 nov 1885 (zo) Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Ludovicus Francicus Derwort (*1885-1887) als kind
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Dossier:

BS:O000770

BS Overledene: Ludovicus Franciscus Derwort (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 apr 1887 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
30 mrt 1887 (wo) Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als ouders
Ludovicus Francicus Derwort (*1885-1887) als overledene
Dossier:

BS:G000746

BS Geboorte van: Fredericus Ludovicus Derwort (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 20 aug 1883 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
20 aug 1883 (ma) Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als aangever
Johanna Geertruida de Cock (*1862-1915) als moeder
Fredericus Ludovicus Derwort (*1883-1926) als kind
Wilhelmus Leonardus Derwort (*1859-1921) als vader
Dossier:

BS:O000746

BS Overledene: Fredericus Lambertus Derwort (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 23 sep 1926 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
20 sep 1926 (ma) Maria van der Helm (*1889-) als echtgenote
Wilhelmus Leonardus Derwort en Johanna Geertruida de Cock als ouders
Fredericus Ludovicus Derwort (*1883-1926) als overledene
Dossier:

BS:O000728

BS Overledene: Willem van Geest (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 3 jan 1933 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
1 jan 1933 (zo) Jan van Geest en Jannigje den Outer als ouders
Willem van Geest (*1871-1933) als overledene
Wilhelmina Francina de Cock (*1871-1963) als echtgenote
Dossier:

BS:H000230

BS Huwelijk van: Eeuwijkvan&Cockde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 12 feb 1896 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
12 feb 1896 (wo) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders bruid
Gerrit Gijsbertus van Eeuwijk en Elizabeth de Cock als echtpaar
Gijsbert van Eeuwijk en Helena van der Linden als ouders bruidegom
Gerrit Gijsbertus van Eeuwijk (*1870-1941) als bruidegom
Elizabeth de Cock (*1876-) als bruid
Dossier:

BS:G000719

BS Geboorte van: Gerrit Gijsbertus van Eeuwijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Driel [GE]
periode: 27 aug 1870 (za)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
26 aug 1870 (vr) Helena van der Linden (*1831-1897) als moeder
Gerrit Gijsbertus van Eeuwijk (*1870-1941) als kind
Gijsbert van Eeuwijk (*1819-1876) als vader
Gijsbert van Eeuwijk (*1819-1876) als aangever
Dossier:

BS:G000716

BS Geboorte van: Ludovicus Franciscus de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 4 nov 1887 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
4 nov 1887 (vr) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Ludovicus Franciscus de Cock (*1887-1890) als kind
Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Dossier:

BS:O000716

BS Overledene: Ludovicus Franciscus de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 8 aug 1890 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
6 sep 1890 (za) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Ludovicus Franciscus de Cock (*1887-1890) als overledene
Dossier:

BS:G000766

BS Geboorte van: Catharina Hendrika de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 80 1898 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
2 aug 1890 (za) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Catharina Hendrika de Cock (*1889-1890) als kind
Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Dossier:

BS:O000766

BS Overledene: Catharina Hendrika de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 24 nov 1890 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
No 667
In het jaar een duizend achthonderd negentig
den vier en twintgsten der maand november zijn
voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand van Delft verschenen Hendrik Pieter Battenhaussen, 44jr., timmerman
en Cornelis Marinus van der Horst, 40jr., Gemeentebode beide wonende alhier,
welke ons hebben verklaard dat op den twee en twintigsten dezes maand
des namiddags ten negen ure aan de Scheepsmakelaarij in wijk een nommer
vijf en tachtig alhier is overleden Catharina Hendrika de Cock, oud vijftien maanden
geboren alhier dochter van Ludovicus Franciscus Antonius de Cock kleermaker
en van Anna Christina Poot, zonder beroep wonende beid alhier.
En hebben de declaranten deze acten na voorlezing nevens ons ondertekend.
[[]]
hierin
22 nov 1890 (za) Catharina Hendrika de Cock (*1889-1890) als overledene
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Dossier:

BS:O003682

BS Overledene: Catharina Geertruida de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 20 okt 1896 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
18 okt 1890 (za) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
18 okt 1896 (zo) Catharina Geertruida de Cock (*1894-1896) als overledene
Dossier:

BS:G003682

BS Geboorte van: Catharina Geertruida de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 27 mrt 1894 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
26 mrt 1894 (ma) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Catharina Geertruida de Cock (*1894-1896) als kind
Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Dossier:

BS:G000615

BS Geboorte van: Wilhelmus van Wessum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 22 aug 1891 (za)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
4 feb 1897 (do) Wilhelmus van Wessum (*1891-1893) als kind
Reyer van Wessum (*1865-) als aangever
Margrietha Wakelkamp (*1856-1943) als moeder
20 1899 (za) Reyer van Wessum (*1865-) als vader
Dossier:

BS:O000615

BS Overledene: Wilhelmus van Wessum (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 10 jun 1893 (za)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
9 aug 1893 (wo) Reyer van Wessum en Margrietha Wakelkamp als ouders
Wilhelmus van Wessum (*1891-1893) als overledene
Dossier:

BS:G003393

BS Geboorte van: Petronella van de Weijer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarn [UT]
periode: 12 nov 1881 (za)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
11 nov 1881 (vr) Jan van de Weijer en Fennetje Hendriks als ouders
Petronella van de Weijer (*1881-) als kind
Dossier: