Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:2640

BS Geboorte van: Casper van Wessum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 4 apr 1892 (ma)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
3 apr 1892 (zo) Casper van Wessum (*1892-) als kind
Reyer van Wessum en Margrietha Wakelkamp als ouders
Dossier:

BSH:1510

BS Huwelijk van: Wessumvan&Griepink (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Hengelo [OV]
periode: 22 nov 1918 (vr)
Archiefnaam: Hengelo, Gemeentearchief
Archief: BS Huwelijk
hierin
22 nov 1918 (vr) Geertruida Gerharda Susanna Griepink (*1894-) als bruid
Casper van Wessum (*1892-) als bruidegom
Casper van Wessum en Geertruida Gerharda Susanna Griepink als echtpaar
Hermanus Griepink en Maria Hendrika Morsink als ouders bruid
Reyer van Wessum en Margrietha Wakelkamp als ouders bruidegom
Dossier:

Privé:JF-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 2 jul 2003 (wo)
veld 1: E-Mail
hierin
2 jul 2003 (wo) Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als partner van kind
Afgeschermd als partner van kind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd

Privé:ChvR-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 1 feb 2005 (di)
veld 1: Post
hierin
1 feb 2005 (di) Afgeschermd als partner van kind
Albertus Johannus (Bert) Beck en Afgeschermd
Afgeschermd als kleinkind
Albertus Johannus (Bert) Beck (*1960-†2018) als kind

Privé:CB-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 1 mrt 2004 (ma)
veld 1: E-Mail
hierin
1 mrt 2004 (ma) Afgeschermd als kind
Afgeschermd als echtgenoot
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Corina Beck (*1962-†2020) als moeder

Privé:ChvR-02

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 25 mrt 2004 (do)
veld 1: E-Mail
hierin
25 mrt 2004 (do) Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als partner van kind
Afgeschermd als kind

Privé:ChvR-03

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003 (zo)
veld 1: E-Mail
hierin
30 mrt 2003 (zo) Afgeschermd als kleinkind

Privé:ChvR-04

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003 (zo)
veld 1: E-Mail
hierin
30 mrt 2003 (zo) Afgeschermd als kleinkind

Privé:GB-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003 (zo)
veld 1: E-Mail
hierin
30 mrt 2003 (zo) Afgeschermd als betrokkene
Afgeschermd als zuster
Henk van Velzen (*1937-†1997) als vader

Privé:WB-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 12 jun 2006 (ma)
veld 1: E-Mail
hierin
12 jun 2006 (ma) Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd als kleinkind
Suzane Laura Derks (*1997-†1998) als overledene
Lars Derks (*1997-†1997) als overledene
Afgeschermd als partner
Afgeschermd als hoofdpersoon
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
A.W. (Tonnie) Aarsen (*1944-†2000) als echtgenoot
Afgeschermd als kleinkind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als partner van kind
Afgeschermd als partner van kind

Privé:MB-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 27 jun 2006 (di)
veld 1: E-Mail
hierin
27 jun 2006 (di) Afgeschermd als moeder
Afgeschermd als vader
Afgeschermd als betrokkene
Catharinus Dost en Afgeschermd als betrokkenen

Privé:JC-01

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 2007
veld 1: E-Mail
hierin
2007 Afgeschermd als kind
Jacobus Cornelis (Jacco) Charité (*1968-) als vader
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind

BSH:0167

Huwelijk van: Elshout&wittenberg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 4 apr 1866 (wo)
Archiefnaam: Amsterdam Gemeente Archief
Archief: BS Huwelijk
Reg. 2 fol. 98v
hierin
4 apr 1866 (wo) Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als echtpaar
Pieter Elshout en Cornelia Kok als ouders bruid
Lambertus Johannes Wittenberg en Christina Verheugt als ouders bruid
Dossier:

BSH:1512

BS Huwelijk van: Stijkel&Boram (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Driebergen-Rijsenburg [UT]
periode: 31 jul 1934 (di)
Archiefnaam: Utrechts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 jul 1934 (di) Aaldrik Albert Stijkel en Grace Hurst Boram als echtpaar
Hermanus Aaldrik Stijkel en Tetje Bakker als ouders bruidegom
Albert Wiliam Hurst Boram en Hendrika Cornelia Albers als ouders bruid
Dossier:

BSO:0694

BS Overledene: Frederik Charité (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 5 okt 1950 (do)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
4 okt 1950 (wo) Frederik Charité (*1881-†1950) als overledene
Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als echtgenote
Dossier:

BSG:1530

BS Geboorte van: Frederik Charité (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 13 feb 1905 (ma)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
11 feb 1905 (za) Frederik Charité (*1881-†1950) als vader
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als moeder
Frederik (Freek) Charité (*1905-†2000) als kind
Dossier:

BSG:1531

BS Geboorte van: Hendrik Charité (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 3 mrt 1906 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
1 mrt 1906 (do) Frederik Charité (*1881-†1950) als vader
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als moeder
Hendrik (Henk) Charité (*1906-†1978) als kind
Dossier:

BSH:1169

BS Huwelijk van: Bergenvan&Charité (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 13 apr 1932 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
11 apr 1932 (ma) Elisabeth Charité (*1907-†1953) als bruid
Jacob van Bergen en Jacoba Tegelaar als ouders bruidegom
Jacob Cornelis van Bergen (*1906-) als bruidegom
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders bruid
Dossier:

BSO:1533

BS Overledene: Gerardus Charité (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 11 mrt 1955 (vr)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
hierin
10 mrt 1955 (do) Gerardus Charité (*1909-†1955) als overledene
D. Vermeulen (*1917-) als echtgenote
Gerarda Catharina Groenewegen als echtgenote
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders
Dossier:

BSH:0222

BS Huwelijk van: Charité&Bankeman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 17 aug 1904 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 1166

Heden den zeventiende augustus negentien honderd vier, compareerden voor ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
in het raadhuis, Frederik Charité, oud drie en twintig jaren, opperman geboren inen wonende alhier,
meerderjarige zoon van Hendrik Charité, arbeider en Jacoba Pas, zonder beroep,
beide wonende alhier, alhier tegnwoordig consenterende.

En Anna Geertruida Bankeman, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier
meerderjarige dochter van Gerardus Bankeman en Elisabeth Mattier,
beide zonder beroep en wonende alhier
de moeder alhier tegenwoordig en consenterende die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,
waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op de vier en twintsten en een en dertigsten juli dezer jaars.
De comparantes hebben overgelegd hunne geboorte akten de notariele akte
van toestemming van hare vader benevens het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie.

De comparanten ons te kennen gegeven hebbendee elkander aan te nemen tot echtgenooten,
en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd,
verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden.
En hebben gemelde echtgenooten verklaard dat op
den dertigsten april negetien honderd twee is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Johanna,
ingeschreven in het geboorteregister dezer gemeente als dochter van Anna Christina Bankeman, dat zij hun kind erkennen in
tegenwoordigheid van Johannes Müntz oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep en
van Daniel Yarton, oud een en dertig jaren huisschilder, van Arie Swiebel oud zeven en twintig, jaren, tuinman
en van Wilhelmus Petrus Weppener, oud dertig jarene, zonder beroep allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met comparante ???????????????? en hebben de beid ouders hebben verklaard hun naam niet te kunne schrijven uit hoofde van ongeleerdheid.
WG.
FCharité ASwiebel
GBankeman WPWeppenr
HCharité
JMuntz
DYarton De Ambtenaar ?
hierin
17 aug 1904 (wo) Johanna Charité (*1902-) als kind
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als echtpaar
Gerardus Bankeman en Elisabeth Mortier als ouders bruid
Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders bruidegom
Dossier: