Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:G001398

BS Geboorte van: Johanna Jacoba Joosten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wageningen [GE]
periode: 15 dec 1897 (wo)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
15 dec 1897 (wo) Christiaan Lenting (*1862-†1918) als getuige
Willem Joosten (*1866-†1932) als vader
Maria Aleida Aalmers (*1872-†1917) als moeder
Johanna Jacoba (Anna) Joosten (*1897-†1994) als kind
Willem Joosten (*1866-†1932) als aangever
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-) als getuige
Dossier:

BS:G000110

BS Geboorte van: Willem Joosten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wageningen [GE]
periode: 26 sep 1899 (di)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
27 sep 1899 (wo) Christiaan Lenting (*1862-†1918) als getuige
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-) als vader
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-) als aangever
Johannes Jacobus Aalmers (*1868-†1944) als getuige
Willem Joosten (*1899-†1977) als kind
Willemina Emalia Aleida Spohr (*1836-†1905) als moeder
Dossier:

BS:G000017

BS Geboorte van: Geertruida Maria Wijngaarts (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barneveld [GE]
periode: 1 jul 1903 (wo)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
1 jul 1903 (wo) Geertruida Maria (Trui) Wijngaarts (*1903-†1950) als kind
Jozef Mattheus Wijngaarts (*1877-†1932) als aangever
Jozef Mattheus Wijngaarts (*1877-†1932) als vader
Antonia Gieling (*1874-†1951) als moeder
Dossier:

BS:O000017

BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Nijkerk [GE]
periode: 8 nov 1950 (wo)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
9 nov 1950 (do) Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als ouders
Geertruida Maria (Trui) Wijngaarts (*1903-†1950) als overledene
Willem Joosten (*1899-†1977) als echtgenoot
Dossier:

bk: 002867

Afgeschermd (boek)
Plaats: Nijmegen [GE]
Uitgegeven: 28 apr 1994 (do)
Titel: Detection and characterization
Schrijver: R.F. Suijkerbuijk
Uitgever: Katholieke Universiteit
hierin
28 apr 1994 (do) Afgeschermd (-) als hoofdpersoon

R.krt:002729

Rouwkaart van: Ge Suijkerbuijk (Rouwkaart)
Plaats : Zutphen [GE]
datum: 4 jul 2012 (wo)
hierin
10 jul 2012 (di) Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Antonia Maria Aleida (Toos) Joosten (*1930-†2019) als weduwe
Gerardus (Gι) Suijkerbuijk (*1925-†2012) als overledene
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Dossier:

BS:H000649

BS Huwelijk van: Slaats&Vogels (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Deurne en Liessel [NB]
periode: 18 apr 1818 (za)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 4503
N: 7

In het jaar een duizend achthonderdachtien
den achtiend achtiende der maand april om tien uren des 'Smorgens zijn voor
ons Burgemeester Beambten van den Burgerlijken stand der Gemeente Deurne
& Liesssel Provincie Noord - Braband en in tegenwoordigheid

1e van Joannis van Laanen Wever oud vier en veertig jaren
2e van Hendricus Goossens Smit oud drie en zestig jaren
3e van Nicolaas Delsperger veldwachter oud een en veertig jaren
4e van Jan Laurense Bouwman oud een envijftig jaren
alle wonende te Deurne

Gecompareerd Johannis Slaats wever oud een en dertig jaren wonende
te Deurne voornoemt meerjarige zoon van wijlen Hubertus Slaats
en Geertruida Verhees ten eenne, en Hendrina Vogels spinster oud
vier en dertig jaren, meede tete Deurne woonachtig meerderjarige dochter
van Hendrik Vogels en wijlen Anna Berings ten andere zijde.

Welke ons hebben verzogt tot het voltrekken van hun voorgenomen
Huwelijk over te gaan, Waar aan voldoende hebben wij overeenkomstig
de Wet voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door
wederzijtsche partijen, overlegd, te weten

1e van de acte van Geboorte van Joannis Slaats Bruidegom, waar uit
blijkt dat hij geboren is te Deurne de twaalfde februarij een duizend
zeeven honderd zeeven en tachtig

2e van de acte van Geboorte van Hendrina Vogels Bruid waar
uit blijkt zij geboren is te Deurne den drie en twinstigste meij

3e de acte van overlijden van Hubertus Slaats vader van gemelde
Joannis Slaats. Waar uit blijkt dezelven overleden is te Deurne
den vijftienden april een duizend zeven honder vier en negentig

4e van de acte van overlijden van Anna Berings moeder van
gemelde Hendrina Vogels. Waar uit blijkt dat dezelve overleden is
te Deurne den vijfden september een duizend zeeven honderd zes
en negentig.

5e van de acte van afkondiging van trouwbeloftentussen de aan
staande echtgenoten echtgenoten gedaan voor de princepalen deur van het
Gemeenten huis alhier, de eerste op zondag den vijfden april achtien
honder achtien en de tweede zondag den twaalfden derzelve maand waar
tegen geen verhindering zijn ingekomen.

Gehoord de mondelinge yoestemming tot het zelve huwelijk gegeven door
Gertruida Verhees, moeder van gemelde Joanne Slaats, en door Hendrik
Vogels vader van gemelde Hendrina Vogels beide alhier tegenwoordig.

En eindelijk na voorlezing te hebben gedaan van het zesde hoofdstuk
van de titel van het Huwelijk van het Burgerlijk Wetboek, handelende
van de rechten en plichten der echtgenoten onderling.

Waar na wij Burgermeester Beambte van de Burgerlijken staat
boven genoemd aan de Bruidegom en Bruid gevraagt hebben of
zij elkaar tot man envrouw willen neemen, en ieder van hen afzonderlijk
en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet
Verklaart , dat de Persoonen van Joannis Slaats en van Hendrina
Vogels boven genoemd door het Huwelijk zijn verenigd.

Van al welk wij deze acte hebben opgemaakt, en na voorlezinge
te hebben gedaan, aan de de partijen Comparanten en getuigen
hebben, dezelve met ons geteekend, uitgenomen Hendrina Vogels
Bruid en Gertruda Verhees, moeder moeder gemelde Joannis Slaats en de
getuige Johannis van Laanen, welke alle verklaart hebbenn niet
te kunnen schrijven of hun naam teekenen.

Handtekeningen:
hierin
18 apr 1818 (za) Hubertus Slaats en Gertruda Verhees als ouders bruidegom
Hendrik Vogels en Anna Berings als ouders bruid
Johannis Slaats en Henderina Vogels als echtpaar
Johannis Slaats (*1787-†1829) als bruidegom
Henderina Vogels (*1784-†1843) als bruid
Dossier:

TRBK:001384

BS Huwelijk van: Uppelschoten&Wijgaarts (Trouwboekje)
trouwplaats: Barneveld [GE]
periode: 30 aug 1935 (vr)
hierin
30 aug 1935 (vr) Anthonius Arie Uppelschoten en Catharina Maria Wijngaarts als echtpaar
Gerardus Johannes Uppelschoten en Johanna Vringer als ouders bruidegom
Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als ouders bruid
Dossier:

BS:H001090

BS Huwelijk van: Nettenbreijers&Hulstvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oudheusden [NB]
periode: 21 feb 1813 (zo)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
21 feb 1813 (zo) Gerrit Nettenbreijers en Allegonde Verhagen als ouders bruidegom
Gerardus Nettenbreijers en Cornelia van Hulst als echtpaar
Adrianus Cornelisse van Hulst en Elisabeth IJsenbrandt als ouders bruid
Dossier:

BS:H001664

BS: Huwelijk van: Stil&Houtenvan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 16 dec 1891 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
91 18 Fransicus Hermanus Stil en Sjouke van Houten als echtpaar
Harm Jan Stil en Johanna Francisca de Boer als ouders bruidegom
Lucas Antoon van Houten en Grietje Innes van der Ley als ouders bruid
Fransicus Hermanus Stil (*1869-†1969) als bruidegom
Sjouke van Houten (*1859-) als bruid
Dossier:

BS:S000168

BS Scheiding van: Elshout&van Os (Scheiding)
Plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Datum: 12 jun 1894 (di)
: Haags Archief
Feit: BS Scheiding
In de kantlijn links:
Bij vonnis der Arrondisements Rechtbank te 's-Gravenhage van den twaalfden juni achtinhonder vier en negetig
is het er naast staande akte vermelde huwelijk tusschen Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Cornelia van Os
verklaard door echtscheiding te zijn ontbonden, blijkens de aanwijzing van Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te 's-Gravenhage
ontvangen den drie en twintigste februari achtienhonder vijf en negentig bij mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft
WG
hierin
12 jun 1894 (di) Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als vroegere partner
Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Cornelia van Os als gescheidene
Cornelia van Os (*1868-†1934) als vermelding
Dossier:

BS:O000023

BS Overledene: Lambertus Petrus Christiaan Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 sep 1933 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
2 sep 1933 (za) Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als echtgenote
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Cornelia van Os (*1868-†1934) als gescheidene
Dossier:

BS:O002667

BS Overledene: Antonia Henrica Johanna van Hulst (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 22 jan 1932 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
22 jan 1932 (vr) Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als echtgenoot
Cornelis van Hulst en Johanna Maria Catharina Picorie als ouders
Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als overledene
Dossier:

PK:004530

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 5 okt 2017 (do)
Akte: 877
Vergel. datum: 6Nov39AA
Achterkant (J/N): Ja
hierin
5 okt 2017 (do) Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-)
Afgeschermd (-) als kind
Catharina Maria Theodora van Doren (*1912-†1982)
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als partner van kind
Afgeschermd (-) als partner van kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als partner van kind
Afgeschermd (-) als partner van kind
Johannes Franciscus Heppel en Cornelia Noordhuizen als ouders
Cornelis Franciscus Josephus Heppel (*1911-†1988) als hoofdpersoon
Catharina Maria Theodora van Doren (*1912-†1982) als echtgenote

BS:G000233

BS Geboorte van: Leendert Jacob Flipse (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 24 jun 1904 (vr)
Archiefnaam: Zeeuws Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
25 jun 1904 (za) Catharina Adriana van Vlaanderen (*1878-†1951) als moeder
Leendert Jacob (Leen) Flipse (*1904-†1969) als kind
Frederikus Hendrikus Flipse (*1876-†1945) als vader
Frederikus Hendrikus Flipse (*1876-†1945) als aangever
Dossier:

BS:G000020

BS Geboorte van: Johannes Adrianus Janssen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 25 apr 1896 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
25 apr 1896 (za) Gerardus Johannes Janssen (*1854-†1926) als vader
Johannes Adrianus (Jan) Janssen (*1896-†1979) als kind
Arnolda Hack (*1868-†1905) als moeder
Gerardus Johannes Janssen (*1854-†1926) als aangever
Dossier:

BS:G000228

BS Geboorte van: Johannes Cornelis Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 20 jul 1904 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
20 jul 1904 (wo) Johannes Cornelis (Johan) Elshout (*1904-†1976) als kind
Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als moeder
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als vader
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als aangever
Dossier:

BS:H001527

BS Huwelijk van: Abbenhuis&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 31 jan 1919 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 jan 1919 (vr) Cornelia Johanna Martina Elshout (*1882-) als bruid
Jacobus Abbenhuis (*1893-†1963) als bruidegom
Cornelis Abbenhuis en Johanna Meijer als ouders bruidegom
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruidegom
Jacobus Abbenhuis en Cornelia Johanna Martina Elshout als echtpaar
Dossier:

BS:G000573

BS Geboorte van: Cornelia Johanna Martina Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 19 okt 1892 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
19 okt 1882 (do) Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Cornelia Johanna Martina Elshout (*1882-) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Dossier:

BS:G000537

BS Geboorte van: Wilhelmina van de Luitgaarden (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oudenbosch [NB]
periode: 19 mei 1909 (wo)
Archiefnaam: Regionaal Archief Oudenbosch
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
19 mei 1909 (wo) Michaλl van de Luijtgaarden (*1866-†1911) als vader
Wilhelmina van de Luijtgaarden (*1909-†1988) als kind
Michaλl van de Luijtgaarden (*1866-†1911) als aangever
Wilhelmina Aarts (*1884-) als moeder
Dossier: