Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:0560

BS Geboorte van: Martinus Johannes Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 25 dec 1876 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
24 dec 1876 (zo) Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Dossier:

Notar: 001531

Notariele akte: Elshout&de Jong (Notariele akte)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1906
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Notarriele
Inventarisnr.: 00001 t/m 00489
Onderwerp: Huwelijkse voorwaarde
Notaris: W.E. van Berckel
hierin
1906 Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als betrokkene

BSO:0560

BS Overledene: Martinus Johannes Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leiden [ZH]
periode: 30 dec 1844 (ma)
Archiefnaam: NHA
Archief: BS Overleden
hierin
30 dec 1844 (ma) Johanna de Jong (*1879-†1929)
20 dec 1925 (zo) Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Dossier:

BSG:0563

BS Geboorte van: Hendrikus Christiaan Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 15 okt 1878 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
16 okt 1878 (wo) Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Hendrikus Christiaan Elshout (*1878-†1880) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Dossier:

BSO:0563

BS Overledene: Hendrikus Christiaan Elshout (Scheiding)
Plaats: Delft [ZH]
Datum: 6 mrt 1880 (za)
: Delfts Archief
Feit: BS Overleden
hierin
8 mrt 1880 (ma) Hendrikus Christiaan Elshout (*1878-†1880) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Dossier:

BSG:0572

BS Geboorte van: Clara Johanna Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 27 dec 1880 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
26 dec 1880 (zo) Clara Johanna Elshout (*1880-†1930) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Dossier:

BSO:0572

BS Overledene: Clara Johanna Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 19 mrt 1930 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
18 mrt 1930 (di) Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Frederik Antoon du Chatenier (*1886-†1964) als echtgenoot
Clara Johanna Elshout (*1880-†1930) als overledene
Dossier:

BSH:0503

BS Huwelijk van: Chatenierdu&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 14 aug 1908 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
14 aug 1908 (vr) Cornelis Johannes Elshout (*1907-) als kind
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruid
Frederik Antoon du Chatenier en Clara Johanna Elshout als echtpaar
Frederik Antoon du Chatenier en Elisabeth Johanna Weeber als ouders bruidegom
Dossier:

BSG:0564

BS Geboorte van: Daniel Petrus Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 23 jul 1883 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
24 jul 1883 (di) Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Daniel Petrus Elshout (*1883-†1886) als kind
Dossier:

BSO:0564

BS Overledene: Daniel Petrus Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 21 nov 1886 (zo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BSOverleden
hierin
21 nov 1886 (zo) Daniel Petrus Elshout (*1883-†1886) als kind
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Dossier:

G/R.krt.:0504

Afgeschermd (Gezinskaart)
Ontvangen: 21 jun 2016 (di)
Akte: Haags Archief
Achterkant (J/N): J
hierin
30 jun 1886 (wo) Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
1904 Mattheus Johannes Velders (*1921-) als kind
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als echtgenote
Cornelis Johannes Velders (*1918-) als kind
Gerrit Velders (*1886-†1945) als hoofdpersoon

BSO:1522

BS Overledene: Gerrit Velders (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Aschaffenburg [Duitsland]
periode: 21 mrt 1945 (wo)
Archiefnaam: Asschenburg
Archief: BS Overleden
hierin
19 jan 1948 (ma) Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als echtgenote
Willem Frederik Velders en Hendrika Johanna Baarslag als ouders
Gerrit Velders (*1886-†1945) als overledene
Dossier:

BSG:0566

BS Geboorte van: Christina Daatje Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Beemster [NH]
periode: 17 aug 1888 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
17 aug 1888 (vr) Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als kind
Dossier:

BSO:0566

BS Overledene: Christina Daatje Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 22 nov 1944 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
25 nov 1944 (za) Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Gerrit Velders (*1886-†1945) als echtgenoot
Dossier:

BSH:0504

BS Huwelijk van: Velders&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 29 nov 1907 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
29 nov 1907 (vr) Gerrit Velders en Christina Daatje Elshout als echtpaar
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als bruid
Gerrit Velders (*1886-†1945) als bruidegom
Willem Frederik Velders en Hendrika Johanna Baarslag als ouders bruidegom
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruid
Dossier:

BSG:0029

BS Geboorte van: Johanna Engelina Wittenberg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Maastricht [LI]
periode: 21 jun 1847 (ma)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Geboorte
hierin
21 jul 1847 (wo) Lambertus Johannes Wittenberg (*1815-†1885) als vader
Christina Verheugt (*1820-†1899) als moeder
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als kind
Dossier:

BSO:0029

BS Overledene: Johanna Engelina Wittenberg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 27 dec 1901 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overlijden
hierin
28 dec 1901 (za) Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als overledene
Lambertus Johannes Wittenberg en Christina Verheugt als ouders
Dossier:

BSH:1533

BS Huwelijk van: Gouweleeuw&Kok (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 12 mei 1852 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Nommer 55
In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig
den twaafden dag der mand mei des
middags twaalf uren, zijn voor ons Meester
Johannes van Kuijk, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen:

Maarten Gouweleeuw, oud negen en
twintig jaren, van beroep metselaar
geboren en wonende binnen deze Stad,
meerderjarige en ongehuwd, zoon van
Johannes Gouweleeuw, overleden te Rotterdam
en Maria Noordmeer overleden alhier.

En Cornelia Kok, oud drie en dertigjaren, zonder beroep,
geboren en thans woonachtig binnen deze Stad
doch vroeger gewoond hebbende te `s Gravenhage,
meerderjarige dochter Hendrik Kok, overleden, alhier
en van Margaretha van Dorp, zonder beroep, wonende alhier.

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:

Eene geboorte acte van hem Comparant en acten van overlijden van zijnen vader
en van zijne moeder, benevens het vereischte certificaat dat door hem
Comparant aan de wet op de Nationale militie is voldaan en eene geboorte acte
van Comparante, hebbende de hierna te noemen getuigen verklaard hoezeer de
namen van de vader der bruid in de van hem overlegde acte van overlijden enigisinds verschillend
en anders dan in de geboorte acte der bruid gespeld of geschreven zijn, echter
door die alzoo verschillend gespelde of geschreven namen dezelfe persoon en
wel de genoemde vader der bruid bedoeld wordt.

Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenoten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijkse staat verbonden zijn, het welk door hen toestemende beantwoord
zijnde, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander
zijn vereenigd.

Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van
Hendrik Kamsteeg, oud zestig jaren, leidekker, van Engel
Ooijkaas, oud vier en vijftig jaren,
sjouwer, van Johannes Bernardus
Jδger, oud acht en dertig jaren, sjouwer en van Cornelis van der hoek, oud
vijf en dertig jaren, metselaar,
zijnde allen woonachtig binnen deze Stad en door
geene bloedverwantschap of aanhuwelijking
de Comparanten bestaande.

En hiervan opgemaakt deze acte, welke, na gedane voorlezing is ondertekend
door beide de Comparanten en de getuigen
nevens ons Wethouder voornoemd.
hierin
12 mei 1852 (wo) Johannes Gouweleeuw en Maria Noordermeer als ouders bruidegom
Maarten Gouweleeuw en Cornelia Kok als echtpaar
Hendrik Kok en Margaretha van Dorp als ouders bruid
Dossier:

BSG:4644

BS Geboorte van: Johannes Gouweleeuw (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 23 okt 1823 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
22 okt 1823 (wo) Johannes Gouweleeuw (*1795-) als aangever
Johannes Gouweleeuw (*1816-†1895) als kind
Johannes Gouweleeuw (*1795-) als vader
Maria Noordermeer (*1794-) als moeder
Dossier:

BSO:0028

BS Overledene: Petrus Leonardus Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 1 feb 1908 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overlijden
hierin
2 feb 1908 (zo) Frederik Hendrik Derwort en Johanna Engelman als ouders
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als echtgenote
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als overledene
Dossier: