Bronnen Bronnen
Bronnen

BS:O003681

BS Overledene: Lodewicus Fransciscus Anthonius Verweij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 22 dec 1944 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
hierin
22 dec 1944 (vr) Frans Verweij en Catharina Hendrika de Cock als ouders
Lodewicus Franciscus Anthonius Verweij (*1922-1944) als overledene
Dossier:

BS:H000211

BS Huwelijk van: Verweij&de Cock (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 22 okt 1920 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 00269
hierin
22 okt 1920 (vr) Catharina Hendrika de Cock (*1900-1963) als bruid
Frans Verweij (*1897-) als bruidegom
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders bruid
Adam Verweij en Apolloina van der Graaf als ouders bruidegom
Frans Verweij en Catharina Hendrika de Cock als echtpaar
Dossier:

BS:G000662

BS Geboorte van: Hermanus Hendericus de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 6 jan 1902 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 00091
[[]]
hierin
7 jan 1902 (di) Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Hermanus Hendricus de Cock (*1902-1908) als kind
Dossier:

BS:O000662

BS Overledene: Hermanus Hendricus de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 17 okt 1908 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
19 okt 1908 (ma) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Hermanus Hendricus de Cock (*1902-1908) als overledene
Dossier:

BS:O000663

BS Overledene: Karel Frederik de Cock (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 18 nov 1959 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Overleden
[[]]
hierin
18 nov 1959 (wo) Grietje Breedveld (*1909-) als echtgenote
20 nov 1959 (vr) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Karel Frederik de Cock (*1905-1959) als overledene
Dossier:

BS:G000663

BS Geboorte van: Karel Frederik de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 13 apr 1905 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 00094
Nr. 143

In het jaar eenduizend acht honderd zeven en veertig

den negentiende der maand Maart des voormiddags ten elf ure, is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis Netelenkamp, wethouder ambtenaar van den burgenlijke staat der stad Delft verschenen Elisabeth Smink, huisvrouw van Jan den Hengst, oud zeven en vijftig. Vroedvrouw. wonende alhierwelke ons heeft verklard, dat Catharin Koelet oud vijf en dertig jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier aan het bagijnehof wijk zes nommer zeven en twintig, op den achtiende maart dezes jaars des morgensten vijf ure is verlost in gemelde hare woning waar aan de voornamen Karel Frederik zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegewoordigheid van Hendrik Schaap, oud zes en vijftig jaren van beroep sjouwer, en van Johannes Theodorus Stefanie oud acht en veetig jaren, pantoffelmaker wonende alhier. en hebben de Declaranten en Getuigeb deze na voorlezing ?? ondertekend.

W.G.
E D Hengst, J T Stefanie en H Schaap.

De ambtenaar, Netelkamp

[[]]
hierin
13 apr 1905 (do) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Karel Frederik de Cock (*1905-1959) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Dossier:

BS:G000673

BS Geboorte van: Grietje Breedveld (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Alblasserdam [ZH]
periode: 20 mei 1909 (do)
Archiefnaam: Genealogie-Alblasserwaard
Archief: BS Geboorte
hierin
20 mei 199 Neeltje Visser (*1886-1971) als moeder
Willem Breedveld (*1884-) als vader
20 mei 1909 (do) Grietje Breedveld (*1909-) als kind
Dossier:

BS:H000243

BS Huwelijk van: de Cock&Breedveld (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 8 jun 1927 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 00276
hierin
8 jun 1927 (wo) Karel Frederik de Cock en Grietje Breedveld als echtpaar
Willem Breedveld en Neeltje Visser als ouders bruid
Karel Frederik de Cock (*1905-1959) als bruidegom
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders bruidegom
Grietje Breedveld (*1909-) als bruid
Dossier:

BS:G000664

BS Geboorte van: Andreas Johannes de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 29 aug 1907 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 00096
[[]]
hierin
30 aug 1907 (vr) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Andreas Johannes de Cock (*1907-) als kind
Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Dossier:

BS:G000674

BS Geboorte van: Cornelia Johanna Ramaker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 7 mei 1908 (do)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 00097
hierin
8 mei 1908 (vr) Jacobus Ramaker (*1883-) als aangever
Jacobus Ramaker (*1883-) als vader
Cornelia Johanna Ramaker (*1908-) als kind
Elisabeth Margaretha Hendriks (*1885-) als moeder
Dossier:

BS:G000665

BS Geboorte van: Geertrui Johanna Wilhelmina de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 31 jan 1910 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 00099
[[]]
hierin
2 feb 1910 (wo) Anna Christina Poot (*1867-1938) als moeder
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als aangever
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-1952) als vader
Geertrui Johanna Wilhelmina de Cock (*1910-) als kind
Dossier:

BS:H000212

BS Huwelijk van: Cockde&Ramaker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 dec 1931 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 00281
hierin
16 dec 1931 (wo) Jacobus Ramaker en Elisabeth Margaretha Hendriks als ouders bruid
Andreas Johannes de Cock en Cornelia Johanna Ramaker als echtpaar
Willem Hendrik de Cock (*1895-1983) als getuige
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders bruidegom
Andreas Johannes de Cock (*1907-) als bruidegom
Cornelia Johanna Ramaker (*1908-) als bruid
Dossier:

BS:H000250

BS Huwelijk van: Cockde&Mulhuijzen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 18 jul 1924 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 00273
hierin
18 jul 1924 (vr) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders bruidegom
Cornelis Hendricus de Cock en Maria Wilhelmina Mulhuijzen als echtpaar
Johannes Wilhelmus Mulhuijzen en Wilhelmina Bluk als ouders bruid
Cornelis Hendricus de Cock (*1897-) als bruidegom
Maria Wilhelmina Mulhuijzen (*1900-) als bruid
Dossier:

ALG:MdC0001

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 19 feb 2004 (do)
veld 1: E-Mail
hierin
19 feb 2004 (do) Afgeschermd (-) als Stiefdochter
Afgeschermd (-) als echtgenoot
Fred van Eersel (*1949-1999) als betrokkene
Afgeschermd (-) als Stiefdochter
Afgeschermd (-) als betrokkene
Afgeschermd (-) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als kleinkind

ALG:ML0001

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 2 mrt 2004 (di)
veld 1: E-Mail
hierin
2 mrt 2004 (di) Afgeschermd (-) als betrokkene
Afgeschermd (-) als verstrekker

ALG:IO0001

Afgeschermd (Algemene bron)
datum: 7 okt 2004 (do)
veld 1: E-Mail
hierin
7 okt 2004 (do) Afgeschermd (-) als neef
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd (-) als nicht
Afgeschermd (-) als broer
Afgeschermd (-) als schoonzus
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd en Francina den Uijl als ouders
Afgeschermd (-) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als echtgenote
Francina den Uijl (*1945-2000) als moeder
Bastiaan Oranje (*1912-1991) als grootouder

DTB:D000036

Doop van: Joannes van Roij (doopboek)
doopplaats: Geldrop [NB]
periode: 22 feb 1802 (ma)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: RK Doopboek
Inventarisnr.: 16.10
Gezindte: RK
Kerk: RK parochie H.H. Maria en Brigida
[[]]
hierin
22 feb 1802 (ma) Johannes van Rooij (*1802-1868) als kind
Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders
Dossier:

DTB:D000037

Doop van: Maria Bloemen (doopboek)
doopplaats: De Gelder [OV]
periode: 25 sep 1797 (ma)
Archiefnaam: BHIC
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
Kerk: RK parochie H.H. Maria en Brigida
hierin
25 sep 1897 (za) Johannis Augustinus Bloemen (*1764-1827) als vader
Maria Bloemen (*1797-1870) als dopeling
Petronella van Lieshout (*1810-1849) als moeder
Dossier:

BS:G000051

BS Geboorte van: Peter van Hout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 23 aug 1823 (za)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
82 1882 (vr) Arnoldus van Hout (*1788-1872) als vader
Peter van Hout (*1823-1857) als kind
Arnoldus van Hout (*1788-1872) als aangever
Petronella van den Broek (*1790-1866) als moeder
Dossier:

BS:O000051

BS Overledene: Peter van Hout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 18 jun 1857 (do)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
19 jun 1857 (vr) Johanna van Rooij (*1828-1903) als echtgenoot
Arnoldus van Hout en Petronella van den Broek als ouders
Peter van Hout (*1823-1857) als overledene
Dossier: