Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO:004972

BS Overledene: Aafke Klazen Smids (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel
periode: 27 feb 1894
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Overlijden
hierin
27 feb 1894 Aafke Klazes Smids (*1820-1894) als overledene
Klaas Reinders Smith en Jantje Douwes Schonenburg als ouders
Klaas Jelmers van der Meulen (*1819-1894) als echtgenoot
Dossier:

BSO:004961

BS Overledene: Klaas Tijsses Jansma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek
periode: 18 nov 1958
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Overlijden
hierin
18 nov 1958 Klaas Tijsses Jansma (*1876-1958) als overledene
Thijs Sjoerd Jansma en Wijtske Klazes van der Meulen als ouders
Aaltje Gerrits Tuinhout (*1880-1977) als echtgenote
Dossier:

BSH:001777

BS Huwelijk van:Tuinhout&Rijpstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rauwerderhem
periode: 10 mei 1835
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Huwelijk
hierin
10 mei 1835 Sibren Tjepkens Tuinhout (*1808-1850)
Sibren Tjepkens Tuinhout en Aaltje Johannes Rijpstra als echtpaar
Tjepke Gerrits Tuinhout en Trijntje Joukes Hilverda als ouders bruidegom
Aaltje Johannes Rijpstra (*1813-) als bruid
Johannes Freerks Rijpstra en Geertje Anes Terpstra als ouders bruid
Dossier:

BSH:001778

BS Huwelijk van:vanDijk&vanDijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Hennaarderadeel
periode: 11 feb 1840
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Huwelijk
hierin
11 feb 1840 Siemens Johannes van Dijk en Willemke Jacobus van Dijk als echtpaar
Johannes Siemens van Dijk en Aafke Ruurds Feitsman als ouders bruidegom
Siemens Johannes van Dijk (*1813-) als bruidegom
Willemke Jacobus van Dijk (*1817-) als bruid
Jacobus Johannes van Dijk en IJke Tjipkes Zijlstra als ouders bruid
Dossier:

BSH:001780

BS Huwelijk van:Mulder&Nijkamp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Holten
periode: 28 apr 1849
Archiefnaam: HC Overijssel
Archief: BS Huwelijk
hierin
28 apr 1849 Gerrit Willem Mulder en Stiena Nijkamp als echtpaar
Gerrit Willem Mulder (*1824-) als bruidegom
Gerrit Mulder en Aaltje Weijers als ouders bruidegom
Stiena Nijkamp (*1826-) als bruid
Dossier:

BSH:001776

BS Huwelijk van:Blom&Docter (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zwollerkerspel
periode: 1 jun 1865
Archiefnaam: HC Overijssel
Archief: BS Huwelijk
hierin
1 jun 1865 Harm Blom en Zwaantje Docter als echtpaar
Harm Blom (*1841-1867) als bruidegom
Lodewijk Teunis Blom en Jennigje Boerst als ouders bruidegom
Lodewijk Teunis Blom (-) als getuige
Zwaantje Docter (*1841-) als bruid
Willem Docter en Hermpje Huisman als ouders bruid
Willem Docter (-) als getuige
Dossier:

BSH:001781

BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergum
periode: 18 mei 1814
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Huwelijk
hierin
18 mei 1814 Tijs Sjoerd Jansma en Antje Okkes Bosgra als echtpaar
Tijs Sjoerd Jansma (*1789-) als bruidegom
Dossier:

BSO:005022

BS Overledene: Grietje Pieters Sikkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bergum
periode: 30 jul 1847
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Overlijden
hierin
30 jul 1847 Grietje Pieters Sikkema (*1786-1847) als overledene
Pieter Gerbens Sikkema en Engeltje Alberts als ouders
Douwe Hendriks Wadman (*1783-1826) als echtgenoot
Dossier:

BSO:00521

BS Overledene: Douwe Hendriks Wadman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bergum
periode: 24 sep 1826
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Overlijden
hierin
25 sep 1826 Douwe Hendriks Wadman (*1783-1826) als overledene
Hendrik Folkerts en Antje Jans als ouders
Grietje Pieters Sikkema (*1786-1847) als echtgenote
Dossier:

BSH:001784

BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergum
periode: 15 okt 1812
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Huwelijk
hierin
15 okt 1812 Jelmer Tjeerds van der Meulen en Wijtske Eisinga als echtpaar
Jelmer Tjeerds van der Meulen (*1796-) als bruidegom
Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums als ouders bruidegom
Wijtske Eisinga (*1792-) als bruid
Jannes Jans Eisinga en Antje Pieters als ouders bruid
Dossier:

BSH:001785

BS Huwelijk van:Smith&Schonenburg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Burum
periode: 14 jul 1814
Archiefnaam: Alle Friezen
Archief: BS Huwelijk
hierin
14 mei 1814 Klaas Reinders Smith en Jantje Douwes Schonenburg als echtpaar
Klaas Reinders Smith (*1776-) als bruidegom
Reinder Rykles en Jantje Klazes als ouders bruidegom
Jantje Douwes Schonenburg (*1787-) als bruid
Douwe Jans Schonenburg en Aafke Jans de Jong als ouders bruid
Dossier:

BSG:002845

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage
periode: 29 aug 1935
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
30 aug 1935als kind
Johannes Altinus (Jan) van Rooij en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-1957) als aangever