Objecten Objecten
Objecten

Adres

Slachthuiskade 40
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Slachthuiskade
Huisnummer: 40
Woonschuit 442
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 3 dec 1926 (vr)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout op 16 dec 1926 (do)
woonde Anna Christina (Annie) de Cock op 16 dec 1926 (do)
Dossier:

Adres

Warmoezierstraat 36
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Warmoezierstraat
Huisnummer: 36
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 19 mei 1927 (do)
Dossier:

Adres

Academie
plaats: Utrecht [UT]
Straat: domplein

Adres

Noordwal 129
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Noordwal
Huisnummer: 129
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 30 jun 1927 (do)
Dossier:

Status

trouwkaarten
personen
Afgeschermd en Afgeschermd op 30 sep 1967 (za) te Nijmegen [GE]
Johannes Altinus (Jan) van Rooij en Afgeschermd op 27 dec 2003 (za) te Apeldoorn [GE]
Afgeschermd en Afgeschermd op 4 nov 1988 (vr) te Amersfoort [UT]
Afgeschermd en Afgeschermd op 7 feb 1992 (vr) te Scheveningen [ZH]
Afgeschermd en Afgeschermd op 3 apr 1992 (vr) te Leusden [UT]
Gerardus (Gé) Suijkerbuijk en Antonia Maria Aleida (Toos) Joosten op 27 jan 1994 (do) te Zutphen [GE]
Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten en Bedriska Friederika (Frieda) Hladky op 27 nov 2002 (wo) te Deventer [OV]
Afgeschermd en Afgeschermd op 6 nov 2005 (zo) te Delfgouw [ZH]
Afgeschermd en Afgeschermd op 28 mei 2008 (wo) te Venray [LI]

Adres

Groenewegje 86
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Groenewegje
Huisnummer: 86
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 17 nov 1927 (do)
woonde Johanna Altina (Jopie) de Cock op 8 mei 1929 (wo)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout op 8 mei 1929 (wo)
Geboren Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 9 jun 1929 (zo)
Dossier:

Adres

Kranestraat 49
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Kranestraat
Huisnummer: 49
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 19 nov 1930 (wo)

Adres

Nieuwe Molstraat 39 B
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Nieuwe Molstraat
Huisnummer: 39 B
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 6 aug 1931 (do)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout op 6 aug 1931 (do)
woonde Johanna Altina (Jopie) de Cock op 9 aug 1931 (zo)
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 6 aug 1931 (do)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij op 6 aug 1931 (do)
Dossier:

Adres

v. Ravensteinstraat 150
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: v. Ravensteinstraat
Huisnummer: 150
personen
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 8 okt 1934 (ma)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout op 8 okt 1934 (ma)
woonde Johanna Altina (Jopie) de Cock op 8 okt 1934 (ma)
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 8 okt 1934 (ma)
woonde Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij op 8 okt 1934 (ma)
woonde Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij op 8 okt 1934 (ma)
woonde Afgeschermd op 8 okt 1934 (ma)
Dossier:

Adres

Tuinstraat 17
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
Straat: Tuinstraat
Huisnummer: 17
personen
woonde Johannes van Rooij op 1 mei 1894 (di)
woonde Gesina Maria de Moet op 1 mei 1894 (di)
woonde Margaretha van Rooij op 1 mei 1894 (di)
woonde Johannes Altinus (Jan) van Rooij op 1 mei 1894 (di)
woonde Petrus van Rooij op 1 mei 1894 (di)
woonde Gesina Maria Paulina van Rooij op 1 mei 1894 (di)
woonde Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet op 12 jul 1894 (do)
geboren Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij op 10 jul 1898 (zo)
Dossier:

Adres

Opvoedingsgesticht 'De Kruisberg'
plaats: Doetinchem [GE]
Gebouwd: 1778
Straat: Klootsemastraat
Huisnummer: 1
Postcode: 7009CE
Ligging Aan de noordzijde van Doetinchem
Ontstaan Een eerste vermelding van dit huis is van 1768.
Geschiedenis De naam van het huis doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een van oorsprong geestelijk goed en dat is inderdaad zo; eens stond in de nabijheid het klooster Sion, dat in de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog verdween, toen in 1580 stenen van dat klooster voor de versterking van de stadsmuren nodig waren. Het klooster, staande onder de bescherming van de heiligen Agnes en Anthonius, was aanvankelijk gelegen binnen de stadsmuren, maar dat werd in 1470 door de zusters Augustinessen verkocht en buiten de stad werd een nieuw klooster gesticht. Na de Hervorming werden de goederen van dat klooster vervreemd en op een deel der kloostergronden werd een landhuis gebouwd dat de naam Kruisberg ontving.
Wie de bouwer van het tegenwoordige huis is geweest, is niet bekend en evenmin is bekend of dit huis een voorganger gehad heeft. De eerste vermelding van 'de Cruysberg' is van 1768 en toen was eigenaar Jacob Christiaan Maria Evert Albrecht van Heeckeren, heer van Barlham, die in 1771 Geertruid Elisabeth Crommelin huwde. Mogelijk is hij de bouwer van het huis. Hij zal zeker een huis nodig gehad hebben, daar op Barlham in die tijd al geen herenhuis meer stond. Van Heeckeren overleed reeds in 1780 en een tiental jaar later, in 1790, besluit zijn echtgenote zich te ontdoen van het landgoed.
De Kruisberg en het aangrenzende goed Nederheide vonden een nieuwe eigenaar in Adriaan Hendrik baron van Diest en diens echtgenote Adriana Johanna Wilhelmina Bodmer. Hij was militair, maar werd in 1789 aangesteld tot schepen en raad van de stad Doetinchem. En aangezien hij in die buurt woonachtig diende te zijn, werd uitgezien naar een passende behuizing, welk zoeken resulteerde in de aankoop van de Kruisberg.
De familie Van Diest bewoonde De Kruisberg nog maar kort, toen de Fransen werden binnengehaald en men week uit naar Kleef. Tijdens hun afwezigheid is het landhuis in gebruik geweest als hospitaal, want bij bouwwerkzaamheden in 1864 doet men een lugubere ontdekking, zoals de Zutphense courant van 16 maart van dat jaar mededeelt:
'Dezer dagen bezig zijnde om de nodige uitbreiding te geven aan het gebouw op het landgoed 'den Kruisberg' dat zoo als bekend is, wordt ingericht tot gevangenis voor jeugdige veroordeelden, ontdekte men onderscheidene geraamten van lijken: naar het schijnt afkomstig uit de tijd der Franse overheersing, toen dit huis ', bij afwezigheid van den eigenaar, tot hospitaal werd gebezigd.
Wanneer de Fransen vertrokken zijn, betrekken de Van Diest's hun landgoed weer. Door aankoop wordt het vanaf 1818 geregeld uitgebreid totdat het zo'n 160 bunder groot is. Van Diest overleed in 1858: zijn echtgenote was hem al in 1839 voorgegaan. Zijn enige zoon was op tweejarige leeftijd overleden en zijn dochters voelden er niets voor om het landgoed aan te houden en zo werd besloten tot verkoop. Reeds op 13 en 29 april 1859 vond de veiling in 71 percelen plaats.
Nieuwe eigenaar van het huis met eromheen zo'n 24 bunder grond werd Hermanus Craandijk. Die was van beroep landhuishoudkundige en hij betaalde er de somma van fl. 20.000,- voor. Hij zal het gekocht hebben op speculatie, want hij had een landgoed in de buurt en wel Rekhem te Oosselt, gelegen aan de andere kant van Doetinchem.
Craandijk is niet lang eigenaar van de Kruisberg geweest. Bij het Departement van Justitie bestonden in 1861 plannen om een nieuwe jeugdgevangenis te bouwen ter vervanging van die in Rotterdam. En die nieuwe gevangenis zou dan moeten verrijzen in een landelijke omgeving. Craandijk had het geluk, dat zijn neef S. Cool lid van de Tweede kamer was, en via dat kanaal werd de minister ingeseind dat de Kruisberg voor het doel beschikbaar was. Uiteindelijk slaagde Craandijk's opzet, hoewel hij nog enige jaren heeft moeten wachten voor hij de Kruisberg kwijt was. Eerst in 1863 kocht het Rijk het landgoed aan.
De bijgebouwen op het voorplein werden afgebroken en links en rechts van het eenvoudige landhuis verrezen gevangenisvleugels, hoger dan het huis, zodat men het dak daarvan zo'n 3/4 meter opgevijzeld heeft om het verschil wat kleiner te doen lijken. In 1866 werd het complex in gebruik genomen en jaren later bleek het toch te klein, waarna haaks op de vleugels een uitbreiding verrees, zodat het gebouw thans een U-vorm gekregen heeft. Het gebouwencomplex is nog steeds omgeven door een gracht en is niet opengesteld.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog bezette de Duitse Wehrmacht de gebouwen binnen de gracht; later werden die in gebruik genomen door de Sicherheits Dienst, die er gegijzelden en gevangen verzetslieden in onder bracht. Na die oorlog komt het weer vrij voor de oorspronkelijke bestemming, die enige malen verandert. Het vroegere "Rijks Opvoedingsgesticht de Kruisberg" is thans nog steeds een penitentiaire inrichting.
Eigenaar/Bewoners Staat der Nederlanden
Huidige doeleinden Penitentiaire inrichting
Toegankelijk Huis en tuin zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's Foto 1 (eigen collectie) Voorzijde huis
Bronnen Jan Harenberg - "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
Jan Harenberg - "Kastelen in Oost-Gelderland"
personen
Verbleef Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij tussen 4 aug 1915 (wo) en 12 jun 1919 (do)

Adres

Steenen Trappen
plaats: Roermond [LI]
Gebouwd: 1638
Straat: Neerstraat
Roermond
De Steenen Trappen, voormalig meisjesweeshuis te Roermond
In 1638 legateerde Walraven Daniels de hof achter het huis op de Swalmerstraat en grenzend aan het weeshuis, waarvan Elsa het vruchtgebruik zou genieten, aan het armenweeshuis van deze stad. Caspar de Bor en Matthijs Vallen worden in 1688 genoemd als weesmeesters van het weeshuis. De rechtsgeleerde Gerardt Francois Bosman, schepen en oudborgemeester van Roermond, medeheer van Leeuwen, en zijn vrouw Adriana Margaretha de Vaes, legateerden in 1701 bij testament 10 pattacons aan het weeshuis. Petrus Lutgens, meester van het weeshuis ('orphanorum magister'), trouwde in 1711 met Maria Adriana Janssen.
Rond 1670 werd in Roermond een apart weeshuis voor meisjes gesticht door de stadsadvokaat (syndicus) Goswinus van Dulcken. G.F. de Bors, kanunnik van de kathedrale kerk te Roermond, verklaarde in 1745 dat hij een obligatie had verkocht aan het 'dochterkens weeshuys' te Roermond, gesticht door zijn grootvader wijlen Goswin van Dulcken.
Later was het meisjesweeshuis gevestigd in het gebouw De Steenen Trappen, van 1875 tot 1994 in gebruik bij de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Aanvankelijk werd het monumentale pand gebruikr als pensionaat met kweekschool, maar vanaf 1908 was hier een ‘voogdij-instituut voor opvang van verwaarloosde vrouwelijke jeugd’. Later woonden hier ook jongens.
personen
woonde Antonia Henrica Johanna (Tonnie) de Cock op 16 dec 1926 (do)
Waarschijnlijk door scheiding van de ouders uit huisgeplaatst
woonde Ludovicus Franciscus Anthonius (Louis) de Cock op 16 dec 1926 (do)

Adres

Gasthuislaan 204
plaats: Pijnacker [ZH]
Straat: Gasthuislaan
Huisnummer: 204
personen
woonde Evert van Amerongen op 26 okt 1908 (ma)

Adres

Paulus Borstraat 85
plaats: Amersfoort [UT]
Gebouwd: 1983
Straat: Paulus Borstraat
Huisnummer: 85
personen
verkopen Cornelis Marinus (Cor) van Rooij en Catharina Aleida (Katja) Joosten op 1 aug 2010 (zo)
inwoner Cornelis Marinus (Cor) van Rooij en Catharina Aleida (Katja) Joosten van 20 sep 200 tot 1 feb 2011 (di) te Amersfoort [UT]

Adres

Maria-internaat
plaats: Amersfoort [UT]
Gebouwd: 1860
Straat: Noordewierweg
Huisnummer: 2
personen
Afgeschermd tussen 1946 en 1954
woonde Catharina Aleida (Katja) Joosten van 1950 tot 1954
woonde Afgeschermd tussen aug 1950 en jul 1954 
Dossier:

Adres

Robbeknolerf 20
plaats: Amersfoort [UT]
Straat: Robbeknolerf
Huisnummer: 20
Postcode: 3813 LN
personen
verkopen Cornelis Marinus (Cor) van Rooij en Catharina Aleida (Katja) Joosten in 2000

Adres

slagerij Baltus
plaats: Amersfoort [UT]
Straat: Noordewierweg
Huisnummer: 115

Adres

Slagerij Visser
plaats: Amersfoort [UT]
Straat: Euterpeplein
Huisnummer: 48

Adres

slagerij van Rooij
plaats: Amersfoort [UT]
Straat: Noordewierweg
Huisnummer: 115
personen
Catharina Aleida (Katja) Joosten
Dossier:

Adres

Lovenschestraat 132
plaats: Tilburg [NB]
Straat: Lovenschestraat
Huisnummer: 132
personen
woonde Cornelis Franciscus Josephus Heppel vanaf 24 dec 1937 (vr)