FAMILIE COR VAN ROOIJ
Francisca van Happen
Francisca van Happen,
geb. op 22 jun 1785 GDP-uitvoerFamilySearch 2436-XWJ te Geldrop,
ovl. GDP-uitvoerFamilySearch 2436-XWJ.

 • Vader:
  Johannes van Happen,
  geb. circa 1753 GDP-uitvoerFamilSearch 2436-XWM te Grootbraakhuizen,
  ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 29 feb 1796 te Geldrop GDP-uitvoerFamilSearch 2436-XWM,
  otr. op 20 sep 1777 GDP-uitvoer10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 te Groot Braakhuizen,
  tr. (resp. ongeveer 24 en 18 jaar oud) op 5 okt 1777 te Groot Braakhuizen.
 
 


Klaas Tijsses Jansma
 
Klaas Tijsses Jansma2,4,
geb. op 25 jun 1876 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jochum Hedzeis Dorma, 34jr. koopman wonende te Bergum en IJbele Sijbrande de Vries, 77jr. koemelker wonende te Hardegarijp)1,
boerenknecht op 17 mei 1907 te Terzool,
arbeider op 17 jul 1908 te Poppingawier,
ovl. (82 jaar oud) op 18 nov 1958 te Sneek (getuige: Pieter Boonstra, 67jr. uit Poppingawier)3.

 • Vader:
  Thijs Sjoerd (Tijs) Jansma5,1, zn. van Sjoerd Tijsses Jansma en Maaike Douwes Wadman,
  geb. circa 1849,
  herbergier op 26 jun 1876 te Tietjerksteradeel (27 jaar oud),
  ovl,
  tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 6 mei 1872 te Tietjerksteradeel (getuigen: Andrie Zagen, 36jr. hoedenmaker enTake Hoeneveld, 24jr. kantoorbedienden en Johannes Pietersen, 44jr. veldwachter allen wonende te bergum en Dreves Hendriks (Glitterdijk?), 62jr. verwer, wonende te Suameer)5.
 
 

tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op 16 mei 1907 te Rauwerderhem (getuigen: Rinze Boukes Weersma, 73jr. gemeente-veldwachter wonende te Dijkrandeburen en Foppe Stienstra, 43jr. gemeente-veldwachter wonende te Rauwerd en Sipke Bergsma, 36jr. ambtenaar ter secretarie wonende te Rauwerd)4
met

Aaltje Gerrits Tuinhout2,4, dr. van Gerrit Sijbrens Tuinhout en Aafke Sijmens van Dijk,
geb. op 27 sep 1880 GDP-uitvoerFamilySearch LZX6-Y6P,
ovl. (96 jaar oud) op 17 jan 1977 GDP-uitvoerFamilySearch LZX6-Y6P.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tijs*1908 Rauwerderhem    Bronnen:
1.BS Geboorte:Klaas Tijsses Jansma (BSG:004961), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 25 jun 1876 (26 jun 1876 akte 228)
2.BS Geboorte van: Tijs Jansma (BSG:002982), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 17 jul 1908 (18 jul 1908 akte 45)
3.BS Overledene: Klaas Tijsses Jansma (BSO:004961), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Sneek, periode: 18 nov 1958 (18 nov 1958 akte 325)
4.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)
5.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)

Dossier:

Aaltje Gerrits Tuinhout
 
Aaltje Gerrits Tuinhout1,2,
geb. op 27 sep 1880 GDP-uitvoerFamilySearch LZX6-Y6P,
ovl. (96 jaar oud) op 17 jan 1977 GDP-uitvoerFamilySearch LZX6-Y6P.

 • Vader:
  Gerrit Sijbrens Tuinhout3, zn. van Sibren Tjepkens Tuinhout en Aaltje Johannes Rijpstra,
  geb. circa 1847,
  boerenknecht op 14 mei 1874 te Rauwerd (27 jaar oud),
  ovl. (ongeveer 93 jaar oud) in 1940,
  tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 14 mei 1874 te Rauwerd (getuigen: Martinus Ploegsma, 47jr. klerk ter secretarie en Bastiaan Sinen, 60jr. gemeente-veldwachter beide wonende te Rauwerd en Wilhelmus Kappé 45jr. gemeente-veldwachter en wonend te Vinsum en Rinte Boukes Weusma 39jr. gemeente-veldwachter wonende te Sijbrandaburen)3.
 
 

tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op 16 mei 1907 te Rauwerderhem (getuigen: Rinze Boukes Weersma, 73jr. gemeente-veldwachter wonende te Dijkrandeburen en Foppe Stienstra, 43jr. gemeente-veldwachter wonende te Rauwerd en Sipke Bergsma, 36jr. ambtenaar ter secretarie wonende te Rauwerd)2
met

Klaas Tijsses Jansma1,2, zn. van Thijs Sjoerd Jansma en Wijtske Klazes van der Meulen,
geb. op 25 jun 1876 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jochum Hedzeis Dorma, 34jr. koopman wonende te Bergum en IJbele Sijbrande de Vries, 77jr. koemelker wonende te Hardegarijp)4,
boerenknecht op 17 mei 1907 te Terzool,
arbeider op 17 jul 1908 te Poppingawier,
ovl. (82 jaar oud) op 18 nov 1958 te Sneek (getuige: Pieter Boonstra, 67jr. uit Poppingawier)5.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tijs*1908 Rauwerderhem    Bronnen:
1.BS Geboorte van: Tijs Jansma (BSG:002982), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 17 jul 1908 (18 jul 1908 akte 45)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)
3.BS Huwelijk van:Tuinhout&vanDijk (BSH:001770), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerd, periode: 14 mei 1874 (14 mei 1874 akte 10)
4.BS Geboorte:Klaas Tijsses Jansma (BSG:004961), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 25 jun 1876 (26 jun 1876 akte 228)
5.BS Overledene: Klaas Tijsses Jansma (BSO:004961), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Sneek, periode: 18 nov 1958 (18 nov 1958 akte 325)

Dossier:

Gerrit Willem Dijkman
 
Gerrit Willem Dijkman2,3,
geb. op 26 dec 1884 te Stad-Almelo (getuigen: Jannes Bokhove, 47jr. timmerman en Hendrikus Venenman, broodbakker 40jr. beide wonende te Stad-Almelo)1,
opzichter op 8 apr 1913 te Ambt-Almelo,
fabrieksarbeider voor 3 sep 1944 te Wierden,
ovl. (59 jaar oud) op 3 sep 1944 te Wierden (getuige: Gerrit Jan Pleij, 45jr. koperslager wonende te Wierden)4.

 • Vader:
  Gerrit Dijkman5,1, zn. van Gerrit Dijkman en Jacoba ten Bruggencate,
  geb. circa 1853,
  wever op 27 dec 1884 te Stad-Almelo (31 jaar oud),
  fabrieksarbeider op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1924,
  tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) op 6 mei 1876 te Stad-Almelo (getuigen: Gerrit Krabbebos, 50jr. tuinier en Barend Schoelenberg, 48jr. landbouwer en Gerrit Jan Kaneman, 38jr. bakker en Frederik Zwiersen, 41jr. fabrieksarbeider.allen wonende te Satd-Almelo)5.
 
 

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo (getuigen: Martinus van Laar, 31jr. metselaar wonende in de Stad Almelo enJan Dokdersum, 30jr. draaier wonende te Hengelo, en Gerrit Fransen, 49jr. fabrieksarbaas, wonende te Ambt-Almelo en Anthonius Christiaan Visser, 33jr. leerling-machinist, wonende te Ambt-Almelo)2
met

Derkje Visscher2,3,4, dr. van Harm Visscher en Jennegien Blom,
geb. op 13 aug 1887 te Heino,
naaister op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo (23 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jennegien*1911     
Maria*1913 Ambt-Almelo    Bronnen:
1.BS Geboorte:Gerrit Willem Dijkman (BSG:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 26 dec 1884 (27 dec 1884 akte 250)
2.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)
3.BS Geboorte van: Maria Dijkman (BSG:002983), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 7 apr 1913 (18 apr 1913 akte 81)
4.BS Overledene: Gerrit Willem Dijkman (BSO:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Wierden, periode: 3 sep 1944 (4 sep 1944 akte 85)
5.BS Huwelijk van:Dijkman&Mulder (BSH:001773), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 6 mei 1876 (6 mei 1875 akte 14)

Dossier:

Derkje Visscher
 
Derkje Visscher1,2,3,
geb. op 13 aug 1887 te Heino,
naaister op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo (23 jaar oud),
ovl.

 • Vader:
  Harm Visscher4,5, zn. van Jan Visscher en Dirkje Doonweerd,
  geb. circa 1860 te Zalk en Veecaten,
  visscher op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (24 jaar oud),
  jachtopzichter op 15 aug 1887 te Heino (27 jaar oud),
  gemeente-veldwachter op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 26 okt 1939 te Utrecht Aloysius Antonius Bijnen, 42jr. bedienaar wonende te Zeist6,
  tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (getuigen: Gerrit van Aafderen, 72jr. bakker wonende te Zalk en Veecaten en Aalbert van Dijk, 39jr. koetsier wonende te Kampen en Johan Niebuijser, 64jr. veldwachter wonende Zalk en Veecaten en Johannes Josephus Frenkelman, 59jr. koopman wonende te Zwolle)4.
 
 • Moeder:
  Jennegien Blom4,6, dr. van Harm Blom en Zwaantje Docter,
  geb. circa 1865 te Zwollerkerspel,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 6 mei 1924 te Utrecht Burghardus Agterberg, aanspreker, 49jr. en Johannes Albertus Harderwijk, bode 38jr. beide wonende alhier5.
 

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo (getuigen: Martinus van Laar, 31jr. metselaar wonende in de Stad Almelo enJan Dokdersum, 30jr. draaier wonende te Hengelo, en Gerrit Fransen, 49jr. fabrieksarbaas, wonende te Ambt-Almelo en Anthonius Christiaan Visser, 33jr. leerling-machinist, wonende te Ambt-Almelo)1
met

Gerrit Willem Dijkman1,2, zn. van Gerrit Dijkman en Maria Mulder,
geb. op 26 dec 1884 te Stad-Almelo (getuigen: Jannes Bokhove, 47jr. timmerman en Hendrikus Venenman, broodbakker 40jr. beide wonende te Stad-Almelo)7,
opzichter op 8 apr 1913 te Ambt-Almelo,
fabrieksarbeider voor 3 sep 1944 te Wierden,
ovl. (59 jaar oud) op 3 sep 1944 te Wierden (getuige: Gerrit Jan Pleij, 45jr. koperslager wonende te Wierden)3.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jennegien*1911     
Maria*1913 Ambt-Almelo    Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)
2.BS Geboorte van: Maria Dijkman (BSG:002983), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 7 apr 1913 (18 apr 1913 akte 81)
3.BS Overledene: Gerrit Willem Dijkman (BSO:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Wierden, periode: 3 sep 1944 (4 sep 1944 akte 85)
4.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
5.BS Overledene: Jennegien Blom (BSO:004976), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Utrecht, periode: 6 mei 1924 (7 mei 1924 akte 746)
6.BS Overledene: Harm Visscher (BSO:004975), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Zeist, periode: 26 okt 1939 (27 okt 1939 akte 344)
7.BS Geboorte:Gerrit Willem Dijkman (BSG:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 26 dec 1884 (27 dec 1884 akte 250)

Dossier:

Thijs Sjoerd Jansma
 
Thijs Sjoerd (Tijs) Jansma1,2,
geb. circa 1849,
herbergier op 26 jun 1876 te Tietjerksteradeel (27 jaar oud),
ovl.

 • Vader:
  Sjoerd Tijsses Jansma3,4, zn. van Tijs Sjoerd Jansma en Antje Okkes Bosgra,
  geb. circa 1817 te Bergum,
  arbeider op 2 dec 1841 te Bergum,
  ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 25 jun 1902 te Bergum (getuigen: Geert Andries Meulenbelt, 74jr. kleermaker en Willem Daniels Mulder, 51jr. arbeider beiden wonende te Bergum)5,
  tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) op 2 dec 1841 te Tietjerksteradeel3.
 
 • Moeder:
  Maaike Douwes Wadman3,5, dr. van Douwe Hendriks Wadman en Grietje Pieters Sikkema,
  geb. circa sep 1811 te Tietjerksteradeel,
  Kasteleines op 2 dec 1841 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 12 feb 1855 te Bergum Foeke Jurgens van der Kooij, 47jr. koopman en Deuske Haringa van der Meer, 34jr. arbeider beide wonende te Bergum4,
  tr. (1)
  met Dirk Jans de Boer4. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 6 mei 1872 te Tietjerksteradeel (getuigen: Andrie Zagen, 36jr. hoedenmaker enTake Hoeneveld, 24jr. kantoorbedienden en Johannes Pietersen, 44jr. veldwachter allen wonende te bergum en Dreves Hendriks (Glitterdijk?), 62jr. verwer, wonende te Suameer)1
met

Wijtske Klazes (Wytske) van der Meulen1,2, dr. van Klaas Jelmers van der Meulen en Aafke Klazes Smids,
geb. in 1851 te Kollum,
ovl.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1876 Tietjerksteradeel †1958 Sneek 82Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)
2.BS Geboorte:Klaas Tijsses Jansma (BSG:004961), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 25 jun 1876 (26 jun 1876 akte 228)
3.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
4.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
5.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)
6.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)

Dossier:

Wijtske Klazes van der Meulen
 
Wijtske Klazes (Wytske) van der Meulen1,2,
geb. in 1851 te Kollum,
ovl.

 • Vader:
  Klaas Jelmers van der Meulen, zn. van Jelmer Tjeerds van der Meulen en Wijtske Eisinga,
  geb. circa 1819 te Bergum,
  dienstknegt op 8 jul 1848 te Bergum (29 jaar oud),
  ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1894,
  tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) op 8 jul 1848 te Kollumerland en Nieuwkruisland (getuigen: Anne ?? Draaisma, 55jr. agent van politieen Yske de Jong, 32jr. klerk en Johannes Jacobus Kolman, 28jr. secretaris en Johannes Veldega 46jr. slagerwonende allen te Kollum)3.
 
 • Moeder:
  Aafke Klazes Smids, dr. van Klaas Reinders Smith en Jantje Douwes Schonenburg,
  geb. in 1820 te Kollum,
  dienstmeid op 8 jul 1848 te Kollum (28 jaar oud),
  ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27 feb 1894 te Tietjerksteradeel (getuigen: Bernardus Gregorius Bentveld, 67jr. negotiant en Jacobus Steneker, 28jr. schrijver beide wonende te Bergum)4.
 

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) op 6 mei 1872 te Tietjerksteradeel (getuigen: Andrie Zagen, 36jr. hoedenmaker enTake Hoeneveld, 24jr. kantoorbedienden en Johannes Pietersen, 44jr. veldwachter allen wonende te bergum en Dreves Hendriks (Glitterdijk?), 62jr. verwer, wonende te Suameer)1
met

Thijs Sjoerd (Tijs) Jansma1,2, zn. van Sjoerd Tijsses Jansma en Maaike Douwes Wadman,
geb. circa 1849,
herbergier op 26 jun 1876 te Tietjerksteradeel (27 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1876 Tietjerksteradeel †1958 Sneek 82Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)
2.BS Geboorte:Klaas Tijsses Jansma (BSG:004961), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 25 jun 1876 (26 jun 1876 akte 228)
3.BS Huwelijk van:vanderMeulen&Smids (BSH:001772), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Kollumerland en Nieuwkruisland (8 jul 1848 akte 35)
4.BS Overledene: Aafke Klazen Smids (BSO:004972), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 27 feb 1894 (27 feb 1894 akte 103)
5.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)

Dossier:

Gerrit Sijbrens Tuinhout
 
Gerrit Sijbrens Tuinhout1,
geb. circa 1847,
boerenknecht op 14 mei 1874 te Rauwerd (27 jaar oud),
ovl. (ongeveer 93 jaar oud) in 1940.

 
 

tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 14 mei 1874 te Rauwerd (getuigen: Martinus Ploegsma, 47jr. klerk ter secretarie en Bastiaan Sinen, 60jr. gemeente-veldwachter beide wonende te Rauwerd en Wilhelmus Kappé 45jr. gemeente-veldwachter en wonend te Vinsum en Rinte Boukes Weusma 39jr. gemeente-veldwachter wonende te Sijbrandaburen)1
met

Aafke Sijmens van Dijk1, dr. van Siemens Johannes van Dijk en Willemke Jacobus van Dijk,
geb. circa 1847 te Dearsum,
boerenmeid op 14 mei 1874 te Gauw (27 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemke*1875     
Sybren*1878     
Aaltje*1880  †1977  96Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Tuinhout&vanDijk (BSH:001770), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerd, periode: 14 mei 1874 (14 mei 1874 akte 10)
2.BS Huwelijk van:Tuinhout&Rijpstra (BSH:001777), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 10 mei 1835 (10 mei 1835 akte 6)
3.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)

Dossier:

Aafke Sijmens van Dijk
 
Aafke Sijmens van Dijk1,
geb. circa 1847 te Dearsum,
boerenmeid op 14 mei 1874 te Gauw (27 jaar oud),
ovl.

 
 

tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 14 mei 1874 te Rauwerd (getuigen: Martinus Ploegsma, 47jr. klerk ter secretarie en Bastiaan Sinen, 60jr. gemeente-veldwachter beide wonende te Rauwerd en Wilhelmus Kappé 45jr. gemeente-veldwachter en wonend te Vinsum en Rinte Boukes Weusma 39jr. gemeente-veldwachter wonende te Sijbrandaburen)1
met

Gerrit Sijbrens Tuinhout1, zn. van Sibren Tjepkens Tuinhout en Aaltje Johannes Rijpstra,
geb. circa 1847,
boerenknecht op 14 mei 1874 te Rauwerd (27 jaar oud),
ovl. (ongeveer 93 jaar oud) in 1940.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemke*1875     
Sybren*1878     
Aaltje*1880  †1977  96Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Tuinhout&vanDijk (BSH:001770), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Rauwerd, periode: 14 mei 1874 (14 mei 1874 akte 10)
2.BS Huwelijk van:vanDijk&vanDijk (BSH:001778), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Hennaarderadeel, periode: 11 feb 1840 (11 feb 1840 akte 2)
3.BS Huwelijk van:Jansma&Tuinhout (BSH:001767), Archiefnaam: Alle Friesen, Akteplaats: Rauwerderhem, periode: 16 mei 1907 (16 mei 2019 akte 14)

Dossier:

Sjoerd Tijsses Jansma
 
Sjoerd Tijsses Jansma1,2,
geb. circa 1817 te Bergum,
arbeider op 2 dec 1841 te Bergum,
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 25 jun 1902 te Bergum (getuigen: Geert Andries Meulenbelt, 74jr. kleermaker en Willem Daniels Mulder, 51jr. arbeider beiden wonende te Bergum)3.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)4.
 
 

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) op 2 dec 1841 te Tietjerksteradeel1
met

Maaike Douwes Wadman1,3, dr. van Douwe Hendriks Wadman en Grietje Pieters Sikkema,
geb. circa sep 1811 te Tietjerksteradeel,
Kasteleines op 2 dec 1841 te Bergum (30 jaar oud),
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 12 feb 1855 te Bergum Foeke Jurgens van der Kooij, 47jr. koopman en Deuske Haringa van der Meer, 34jr. arbeider beide wonende te Bergum2,
tr. (1)
met Dirk Jans de Boer2. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thijs*1849     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
2.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)
4.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
5.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)

Dossier:

Maaike Douwes Wadman
 
Maaike Douwes Wadman1,3,
geb. circa sep 1811 te Tietjerksteradeel,
Kasteleines op 2 dec 1841 te Bergum (30 jaar oud),
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 12 feb 1855 te Bergum Foeke Jurgens van der Kooij, 47jr. koopman en Deuske Haringa van der Meer, 34jr. arbeider beide wonende te Bergum2.

 • Vader:
  Douwe Hendriks Wadman, zn. van Hendrik Folkerts en Antje Jans,
  geb. op 11 feb 1783 GDP-uitvoerRegistre civique kanton Bergum, archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 3630, aktenummer 0964
  Gemeente: Tietjerksteradeel
  Periode: 1811-1812 vermoedelijk te Tietjerk GDP-uitvoerwonende te Hardegarijp,
  kastelein voor 24 sep 1826 te Bergum (43 jaar oud),
  ovl. (43 jaar oud) op 24 sep 1826 te Bergum (getuigen: Berend Jelles Staphorsius, arbeider 46jr. en Jouke Boukes de Vries, 41jr beide uit Bergum)4,
  tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 3 feb 1811 GDP-uitvoerTrouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 21
  Gemeente: Tietjerksteradeel
  Periode: 1632-1811 te Tietjerk.
 
 

tr. (1)
met

Dirk Jans de Boer2.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op 2 dec 1841 te Tietjerksteradeel1
met

Sjoerd Tijsses Jansma1,2, zn. van Tijs Sjoerd Jansma en Antje Okkes Bosgra,
geb. circa 1817 te Bergum,
arbeider op 2 dec 1841 te Bergum,
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 25 jun 1902 te Bergum (getuigen: Geert Andries Meulenbelt, 74jr. kleermaker en Willem Daniels Mulder, 51jr. arbeider beiden wonende te Bergum)3.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thijs*1849     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
2.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)
4.BS Overledene: Douwe Hendriks Wadman (BSO:00521), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 24 sep 1826 (25 sep 1826 akte 35)
5.BS Overledene: Grietje Pieters Sikkema (BSO:005022), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 30 jul 1847 (30 jul 1847)
6.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)

Dossier:

Klaas Jelmers van der Meulen
 
Klaas Jelmers van der Meulen,
geb. circa 1819 te Bergum,
dienstknegt op 8 jul 1848 te Bergum (29 jaar oud),
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1894.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) op 8 jul 1848 te Kollumerland en Nieuwkruisland (getuigen: Anne ?? Draaisma, 55jr. agent van politieen Yske de Jong, 32jr. klerk en Johannes Jacobus Kolman, 28jr. secretaris en Johannes Veldega 46jr. slagerwonende allen te Kollum)2
met

Aafke Klazes Smids, dr. van Klaas Reinders Smith en Jantje Douwes Schonenburg,
geb. in 1820 te Kollum,
dienstmeid op 8 jul 1848 te Kollum (28 jaar oud),
ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27 feb 1894 te Tietjerksteradeel (getuigen: Bernardus Gregorius Bentveld, 67jr. negotiant en Jacobus Steneker, 28jr. schrijver beide wonende te Bergum)3.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelmer*1848  †1935  87
Jantje*1849     
Wijtske*1851 Kollum    
Klaas*1855  †1908  53Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)
2.BS Huwelijk van:vanderMeulen&Smids (BSH:001772), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Kollumerland en Nieuwkruisland (8 jul 1848 akte 35)
3.BS Overledene: Aafke Klazen Smids (BSO:004972), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 27 feb 1894 (27 feb 1894 akte 103)

Dossier:

Aafke Klazes Smids
 
Aafke Klazes Smids,
geb. in 1820 te Kollum,
dienstmeid op 8 jul 1848 te Kollum (28 jaar oud),
ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27 feb 1894 te Tietjerksteradeel (getuigen: Bernardus Gregorius Bentveld, 67jr. negotiant en Jacobus Steneker, 28jr. schrijver beide wonende te Bergum)1.

 • Vader:
  Klaas Reinders Smith, zn. van Reinder Rykles en Jantje Klazes,
  geb. circa 1776,
  boerenknecht op 14 jul 1814 te Burum (38 jaar oud),
  ovl,
  tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) op 14 jul 1814 te Burum (getuigen: Louwe Cornelis Wiersma, 59jr. landbouwer en Albert Willems Halag, 46jr. ontvanger der belastingen en Tapke Klazens van der Klufz 30jr. 30jr. graankoper en Luwe Jans Heitsma, 29jr. bode van de fonds allen wonende in deze gemeente)2.
 
 

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) op 8 jul 1848 te Kollumerland en Nieuwkruisland (getuigen: Anne ?? Draaisma, 55jr. agent van politieen Yske de Jong, 32jr. klerk en Johannes Jacobus Kolman, 28jr. secretaris en Johannes Veldega 46jr. slagerwonende allen te Kollum)3
met

Klaas Jelmers van der Meulen, zn. van Jelmer Tjeerds van der Meulen en Wijtske Eisinga,
geb. circa 1819 te Bergum,
dienstknegt op 8 jul 1848 te Bergum (29 jaar oud),
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1894.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelmer*1848  †1935  87
Jantje*1849     
Wijtske*1851 Kollum    
Klaas*1855  †1908  53Bronnen:
1.BS Overledene: Aafke Klazen Smids (BSO:004972), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 27 feb 1894 (27 feb 1894 akte 103)
2.BS Huwelijk van:Smith&Schonenburg (BSH:001785), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Burum, periode: 14 jul 1814 (14 mei 1814 akte 11)
3.BS Huwelijk van:vanderMeulen&Smids (BSH:001772), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Kollumerland en Nieuwkruisland (8 jul 1848 akte 35)

Dossier:

Gerrit Dijkman
 
Gerrit Dijkman1,2,
geb. circa 1853,
wever op 27 dec 1884 te Stad-Almelo (31 jaar oud),
fabrieksarbeider op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1924.

 • Vader:
  Gerrit Dijkman, zn. van Gerrit Dijkman en Janna Leus,
  geb. circa 1829 te Stad-Almelo,
  dagloner op 27 nov 1852 te Stad-Almelo (23 jaar oud),
  ovl,
  tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 27 nov 1852 te Stad-Almelo (getuigen: Evert Koedijk, 40jr. wever en Gradus Juresen, 26jr. kleermaker en Jan Hendrik Nijkamp, 51jr. metselaar en Gerrit Jan Hoop, 44jr. wever alle 4 woonachtig in de Stad-Almelo).
 
 

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) op 6 mei 1876 te Stad-Almelo (getuigen: Gerrit Krabbebos, 50jr. tuinier en Barend Schoelenberg, 48jr. landbouwer en Gerrit Jan Kaneman, 38jr. bakker en Frederik Zwiersen, 41jr. fabrieksarbeider.allen wonende te Satd-Almelo)1
met

Maria Mulder1,2, dr. van Gerrit Willem Mulder en Stiena Nijkamp,
geb. circa 1856 te Holten,
dienstbode op 6 mei 1876 te Stad-Almelo (20 jaar oud),
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) circa 1903.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1877  †1946  69
Christina*1879     
Elisabeth*1882  †1958  76
Gerrit*1884 Stad-Almelo †1944 Wierden 59
Aleida*1887     
Johan*1890     
Alberdina*1893     
Maria*1896     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Dijkman&Mulder (BSH:001773), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 6 mei 1876 (6 mei 1875 akte 14)
2.BS Geboorte:Gerrit Willem Dijkman (BSG:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 26 dec 1884 (27 dec 1884 akte 250)
3.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)
4.BS Overledene: Gerrit Willem Dijkman (BSO:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Wierden, periode: 3 sep 1944 (4 sep 1944 akte 85)

Dossier:

Maria Mulder
 
Maria Mulder1,2,
geb. circa 1856 te Holten,
dienstbode op 6 mei 1876 te Stad-Almelo (20 jaar oud),
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) circa 1903.

 
 

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) op 6 mei 1876 te Stad-Almelo (getuigen: Gerrit Krabbebos, 50jr. tuinier en Barend Schoelenberg, 48jr. landbouwer en Gerrit Jan Kaneman, 38jr. bakker en Frederik Zwiersen, 41jr. fabrieksarbeider.allen wonende te Satd-Almelo)1
met

Gerrit Dijkman1,2, zn. van Gerrit Dijkman en Jacoba ten Bruggencate,
geb. circa 1853,
wever op 27 dec 1884 te Stad-Almelo (31 jaar oud),
fabrieksarbeider op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1924.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1877  †1946  69
Christina*1879     
Elisabeth*1882  †1958  76
Gerrit*1884 Stad-Almelo †1944 Wierden 59
Aleida*1887     
Johan*1890     
Alberdina*1893     
Maria*1896     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Dijkman&Mulder (BSH:001773), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 6 mei 1876 (6 mei 1875 akte 14)
2.BS Geboorte:Gerrit Willem Dijkman (BSG:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Stad-Almelo, periode: 26 dec 1884 (27 dec 1884 akte 250)
3.BS Huwelijk van:Mulder&Nijkamp (BSH:001780), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Holten, periode: 28 apr 1849 (28 apr 1849 akte 7)
4.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)
5.BS Overledene: Gerrit Willem Dijkman (BSO:004963), Archiefnaam: HC Overijssel, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Wierden, periode: 3 sep 1944 (4 sep 1944 akte 85)

Dossier:

Harm Visscher
 
Harm Visscher1,2,
geb. circa 1860 te Zalk en Veecaten,
visscher op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (24 jaar oud),
jachtopzichter op 15 aug 1887 te Heino (27 jaar oud),
gemeente-veldwachter op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 26 okt 1939 te Utrecht Aloysius Antonius Bijnen, 42jr. bedienaar wonende te Zeist3.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (getuigen: Gerrit van Aafderen, 72jr. bakker wonende te Zalk en Veecaten en Aalbert van Dijk, 39jr. koetsier wonende te Kampen en Johan Niebuijser, 64jr. veldwachter wonende Zalk en Veecaten en Johannes Josephus Frenkelman, 59jr. koopman wonende te Zwolle)1
met

Jennegien Blom1,3, dr. van Harm Blom en Zwaantje Docter,
geb. circa 1865 te Zwollerkerspel,
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 6 mei 1924 te Utrecht Burghardus Agterberg, aanspreker, 49jr. en Johannes Albertus Harderwijk, bode 38jr. beide wonende alhier2.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermina*1885     
Derkje*1887 Heino    
Johanna*1889  †1893  4
Herman*1891     
Johan*1893     
Zwaantje*1895     
Martha*1898     
Wilhelm*1903     
Henri*1905     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
2.BS Overledene: Jennegien Blom (BSO:004976), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Utrecht, periode: 6 mei 1924 (7 mei 1924 akte 746)
3.BS Overledene: Harm Visscher (BSO:004975), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Zeist, periode: 26 okt 1939 (27 okt 1939 akte 344)
4.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)

Dossier:

Jennegien Blom
 
Jennegien Blom1,3,
geb. circa 1865 te Zwollerkerspel,
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 6 mei 1924 te Utrecht Burghardus Agterberg, aanspreker, 49jr. en Johannes Albertus Harderwijk, bode 38jr. beide wonende alhier2.

 • Vader:
  Harm Blom, zn. van Lodewijk Teunis Blom en Jennigje Boerst,
  geb. circa 1841 te Wijhe,
  boerenknecht op 1 jun 1865 te Zwollerkerspel (24 jaar oud),
  Landbouwer op 1 jun 1865,
  ovl. (ongeveer 26 jaar oud) in 1867,
  tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 1 jun 1865 te Zwollerkerspel (getuigen: zijn vader Lodewijk Teunis Blom, Vader bruidegom, haar vader Willem Docter, vader van de bruid, Lodewijk Teunis Blom, 67jr. landbouwer te Heerde, vader van den bruidegom en Willem Docter, 52jr. daghuurder te Zwollerkarspel vader van den Bruid en Hendrik Katgert, 57jr. daghuurder te Wijhe en Hendrik Martinus Whitenaar, 50jr. veldwachter te Zwolle)4.
 

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (getuigen: Gerrit van Aafderen, 72jr. bakker wonende te Zalk en Veecaten en Aalbert van Dijk, 39jr. koetsier wonende te Kampen en Johan Niebuijser, 64jr. veldwachter wonende Zalk en Veecaten en Johannes Josephus Frenkelman, 59jr. koopman wonende te Zwolle)1
met

Harm Visscher1,2, zn. van Jan Visscher en Dirkje Doonweerd,
geb. circa 1860 te Zalk en Veecaten,
visscher op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten (24 jaar oud),
jachtopzichter op 15 aug 1887 te Heino (27 jaar oud),
gemeente-veldwachter op 27 aug 1910 te Ambt-Almelo,
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 26 okt 1939 te Utrecht Aloysius Antonius Bijnen, 42jr. bedienaar wonende te Zeist3.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermina*1885     
Derkje*1887 Heino    
Johanna*1889  †1893  4
Herman*1891     
Johan*1893     
Zwaantje*1895     
Martha*1898     
Wilhelm*1903     
Henri*1905     Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
2.BS Overledene: Jennegien Blom (BSO:004976), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Utrecht, periode: 6 mei 1924 (7 mei 1924 akte 746)
3.BS Overledene: Harm Visscher (BSO:004975), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Zeist, periode: 26 okt 1939 (27 okt 1939 akte 344)
4.BS Huwelijk van:Blom&Docter (BSH:001776), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zwollerkerspel, periode: 1 jun 1865 (1 jun 1865 akte 24)
5.BS Huwelijk van:Dijkman&Visscher (BSH:001768), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Ambt-Almelo, periode: 27 aug 1910 (27 aug 1910 akte 49)

Dossier:


Jan Visscher
Jan Visscher,
visscher op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten,
ovl.

tr.
met

Dirkje Doonweerd,
ovl.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm*1860 Zalk en Veecaten †1939 Utrecht 79Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
2.BS Overledene: Harm Visscher (BSO:004975), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Zeist, periode: 26 okt 1939 (27 okt 1939 akte 344)


Dirkje Doonweerd
Dirkje Doonweerd,
ovl.

tr.
met

Jan Visscher,
visscher op 27 nov 1884 te Zalk en Veecaten,
ovl.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm*1860 Zalk en Veecaten †1939 Utrecht 79Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
2.BS Overledene: Harm Visscher (BSO:004975), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Zeist, periode: 26 okt 1939 (27 okt 1939 akte 344)

Harm Blom
 
Harm Blom,
geb. circa 1841 te Wijhe,
boerenknecht op 1 jun 1865 te Zwollerkerspel (24 jaar oud),
Landbouwer op 1 jun 1865,
ovl. (ongeveer 26 jaar oud) in 1867.

 
 

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 1 jun 1865 te Zwollerkerspel (getuigen: zijn vader Lodewijk Teunis Blom, Vader bruidegom, haar vader Willem Docter, vader van de bruid, Lodewijk Teunis Blom, 67jr. landbouwer te Heerde, vader van den bruidegom en Willem Docter, 52jr. daghuurder te Zwollerkarspel vader van den Bruid en Hendrik Katgert, 57jr. daghuurder te Wijhe en Hendrik Martinus Whitenaar, 50jr. veldwachter te Zwolle)1
met

Zwaantje Docter, dr. van Willem Docter en Hermpje Huisman,
geb. circa 1841 te `s Heerenbroek,
boerenmeid op 1 jun 1865 te Zwollerkerspel,
ovl.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jennegien*1865 Zwollerkerspel †1924 Utrecht 59Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Blom&Docter (BSH:001776), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zwollerkerspel, periode: 1 jun 1865 (1 jun 1865 akte 24)
2.BS Huwelijk van:Visscher&Blom (BSH:001774), Archiefnaam: HC Overijssel, Akteplaats: Zalk en Veecaten, periode: 27 nov 1884 (27 nov 1884 akte 8)
3.BS Overledene: Jennegien Blom (BSO:004976), Archiefnaam: Het UtrechtsArchief, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Utrecht, periode: 6 mei 1924 (7 mei 1924 akte 746)

Dossier: