FAMILIE COR VAN ROOIJ
Dirk Jans de Boer
Dirk Jans de Boer1.

tr.
met

Maaike Douwes Wadman2,3, dr. van Douwe Hendriks Wadman en Grietje Pieters Sikkema,
geb. circa sep 1811 te Tietjerksteradeel,
Kasteleines op 2 dec 1841 te Bergum (30 jaar oud),
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 12 feb 1855 te Bergum Foeke Jurgens van der Kooij, 47jr. koopman en Deuske Haringa van der Meer, 34jr. arbeider beide wonende te Bergum1,
tr. (2)
met Sjoerd Tijsses Jansma2,1. Uit dit huwelijk een zoon.

 Bronnen:
1.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)
4.BS Huwelijk van:Jansma&van der Meulen (BSH:001769), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 6 mei 1872 (6 mei 1872 akte 15)

Douwe Hendriks Wadman
 
Douwe Hendriks Wadman,
geb. op 11 feb 1783 GDP-uitvoerRegistre civique kanton Bergum, archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 3630, aktenummer 0964
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1811-1812 vermoedelijk te Tietjerk GDP-uitvoerwonende te Hardegarijp,
kastelein voor 24 sep 1826 te Bergum (43 jaar oud),
ovl. (43 jaar oud) op 24 sep 1826 te Bergum (getuigen: Berend Jelles Staphorsius, arbeider 46jr. en Jouke Boukes de Vries, 41jr beide uit Bergum)1.

 
 

tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 3 feb 1811 GDP-uitvoerTrouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 21
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811 te Tietjerk
met

Grietje Pieters Sikkema, dr. van Pieter Gerbens Sikkema en Engeltje Alberts,
geb. circa 1786 te Bergum,
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 30 jul 1847 aldaar (getuigen: Johannes Jans Smids, 68jr. en Jan Tijsses Feenstra, 36jr landbouwer. beide wonende te Bergum)4.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1811 Tietjerksteradeel †1855 Bergum 43Bronnen:
1.BS Overledene: Douwe Hendriks Wadman (BSO:00521), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 24 sep 1826 (25 sep 1826 akte 35)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
4.BS Overledene: Grietje Pieters Sikkema (BSO:005022), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 30 jul 1847 (30 jul 1847)

Dossier:

Grietje Pieters Sikkema
 
Grietje Pieters Sikkema,
geb. circa 1786 te Bergum,
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 30 jul 1847 aldaar (getuigen: Johannes Jans Smids, 68jr. en Jan Tijsses Feenstra, 36jr landbouwer. beide wonende te Bergum)1.

 
 

tr. (resp. ongeveer 25 en 27 jaar oud) op 3 feb 1811 GDP-uitvoerTrouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 21
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811 te Tietjerk
met

Douwe Hendriks Wadman, zn. van Hendrik Folkerts en Antje Jans,
geb. op 11 feb 1783 GDP-uitvoerRegistre civique kanton Bergum, archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 3630, aktenummer 0964
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1811-1812 vermoedelijk te Tietjerk GDP-uitvoerwonende te Hardegarijp,
kastelein voor 24 sep 1826 te Bergum (43 jaar oud),
ovl. (43 jaar oud) op 24 sep 1826 te Bergum (getuigen: Berend Jelles Staphorsius, arbeider 46jr. en Jouke Boukes de Vries, 41jr beide uit Bergum)4.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1811 Tietjerksteradeel †1855 Bergum 43Bronnen:
1.BS Overledene: Grietje Pieters Sikkema (BSO:005022), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 30 jul 1847 (30 jul 1847)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Maaike Douwes Wadman (BSO:004970), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 12 feb 1855 (12 feb 1855 akte 6)
4.BS Overledene: Douwe Hendriks Wadman (BSO:00521), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 24 sep 1826 (25 sep 1826 akte 35)

Dossier:

Trijntje Jansma
 
Trijntje Jansma,
geb. circa 1815,
ovl.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Antje Jansma
 
Antje Jansma,
geb. circa 1821,
ovl.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Duco Jansma
 
Duco Jansma,
geb. circa 1837,
ovl.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Doeke Jansma
 
Doeke Jansma,
geb. circa 1840,
ovl.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Tiete Jansma
 
Tiete Jansma,
ovl. circa 1897.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Trijntje Tijsses Jansma
 
Trijntje Tijsses Jansma,
ovl. circa 1903.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Joukje Jansma
 
Joukje Jansma,
ovl. circa 1906.

 • Vader:
  Tijs Sjoerd (Thijs) Jansma, zn. van Sjoerd Doekes en Antje Tijses,
  geb. circa 1789 te Bergum,
  Kleermaker (meester) op 8 mei 1814 te Bergum (25 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 18 mei 1814 te Tietjerksteradeel (getuige: Jan Wadman, kastelein, 41jr. Rende Lammerts Rensma, veldwachter, 27jr. Selmer Tjeerd v.d. Meulen, meester schoenmaker, 32jr. Doeke Sjoerd Jansma, meester kleermaker, 38jr. allen woonachtig te Bergum)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Jansma&Bosgra (BSH:001781), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 18 mei 1814 (18 mei 1814 akte 5)
2.BS Huwelijk van:Jansma&Wadman (BSH:001771), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Tietjerksteradeel, periode: 2 dec 1841 (2 dec 1841 akte 61)
3.BS Overledene: Sjoerd Tijsses Jansma (BSO:004969), Archiefnaam: Alle Friezen, Archief: BS Overlijden, Akteplaats: Bergum, periode: 25 jun 1902 (25 jun 1902 akte 141)

Dossier:

Jelmer Tjeerds van der Meulen
 
Jelmer Tjeerds van der Meulen,
geb. circa 1796 te Bergum,
schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
ovl.

 

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1
met

Wijtske Eisinga, dr. van Jannes Jans Eisinga en Antje Pieters,
geb. circa 1792 te Wijnjeterp,
dienstmeid op 15 okt 1812 te Bergum (34 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1814     
Tjeerd*1816     
Klaas*1818     
Klaas*1819 Bergum †1894  75
Trijntje*1820     
Johannes  †1855   
Tryntje  †1896   
Tjeerd  †1897   Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Wijtske Eisinga
 
Wijtske Eisinga,
geb. circa 1792 te Wijnjeterp,
dienstmeid op 15 okt 1812 te Bergum (34 jaar oud),
ovl.

 

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1
met

Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
geb. circa 1796 te Bergum,
schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1814     
Tjeerd*1816     
Klaas*1818     
Klaas*1819 Bergum †1894  75
Trijntje*1820     
Johannes  †1855   
Tryntje  †1896   
Tjeerd  †1897   Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Klaas Reinders Smith
 
Klaas Reinders Smith,
geb. circa 1776,
boerenknecht op 14 jul 1814 te Burum (38 jaar oud),
ovl.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) op 14 jul 1814 te Burum (getuigen: Louwe Cornelis Wiersma, 59jr. landbouwer en Albert Willems Halag, 46jr. ontvanger der belastingen en Tapke Klazens van der Klufz 30jr. 30jr. graankoper en Luwe Jans Heitsma, 29jr. bode van de fonds allen wonende in deze gemeente)1
met

Jantje Douwes Schonenburg, dr. van Douwe Jans Schonenburg en Aafke Jans de Jong,
geb. circa 1787,
dienstmaagd op 1 jul 1814 te Burum (27 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1820 Kollum †1894 Tietjerksteradeel 74Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Smith&Schonenburg (BSH:001785), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Burum, periode: 14 jul 1814 (14 mei 1814 akte 11)

Dossier:

Jantje Douwes Schonenburg
 
Jantje Douwes Schonenburg,
geb. circa 1787,
dienstmaagd op 1 jul 1814 te Burum (27 jaar oud),
ovl.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 38 jaar oud) op 14 jul 1814 te Burum (getuigen: Louwe Cornelis Wiersma, 59jr. landbouwer en Albert Willems Halag, 46jr. ontvanger der belastingen en Tapke Klazens van der Klufz 30jr. 30jr. graankoper en Luwe Jans Heitsma, 29jr. bode van de fonds allen wonende in deze gemeente)1
met

Klaas Reinders Smith, zn. van Reinder Rykles en Jantje Klazes,
geb. circa 1776,
boerenknecht op 14 jul 1814 te Burum (38 jaar oud),
ovl.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1820 Kollum †1894 Tietjerksteradeel 74Bronnen:
1.BS Huwelijk van:Smith&Schonenburg (BSH:001785), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Burum, periode: 14 jul 1814 (14 mei 1814 akte 11)

Dossier:

Antje van der Meulen
 
Antje van der Meulen,
geb. in 1814,
ovl.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Tjeerd van der Meulen
 
Tjeerd van der Meulen,
geb. in 1816,
ovl.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Klaas van der Meulen
 
Klaas van der Meulen,
geb. in 1818,
ovl.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Trijntje van der Meulen
 
Trijntje van der Meulen,
geb. in 1820,
ovl.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:

Johannes Jelmers van der Meulen
 
Johannes Jelmers van der Meulen,
ovl. in 1855.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)

Dossier:


Tryntje Jelmers van der Meulen
Tryntje Jelmers van der Meulen,
ovl. in 1896.

 • Vader:
  Jelmer Tjeerds van der Meulen, zn. van Tjeerd Geerts van der Meulen en Antje Jochums,
  geb. circa 1796 te Bergum,
  schoenmaker op 15 okt 1812 te Bergum (30 jaar oud),
  ovl.,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 15 okt 1826 te Tietjerksteradeel (getuigen: Jans Wadman, castelein, 40jr. en Pieter Anne Tuinstra, meester bakker, 46jr. en Geert Teus van der Meulen, meester tissanwerkmaker, 35jr. allen wonende Bergum en Douwe Tjeerd van der Meulen, meester timmerman, 32jr. wonende Optwijzel de twee eerste getuigen zijn vreemd en de twee laatste zijn volle broeders van de bruidegom)1.
 
 Bronnen:
1.BS Huwelijk van:vandermeulen&eisinga (BSH:001784), Archiefnaam: Alle Friezen, Akteplaats: Bergum, periode: 15 okt 1812 (15 okt 1812 akte 51)